images

2012 Açıköğretim Sınav Tarihleri

SINAV ADI SINAV TÜRÜ TARİH Uzaktan Eğitim Programları (Dönemlik-kredili) Güz Dönemi Ara Sınavı (online) 03-04 Aralık 2011 Açıköğretim, İktisat, İşletme (Dönemlik-kredili) Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2011 Açıköğretim, İktisat, İşletme (Dönemlik-kredili) Devam »

aof11

2. Üniversitede hangi bölümler okunabilir?

4 yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde halen kayıtlı (okumakta olan) öğrenciler veya mezun olanlar ile 2 yıllık örgün yükseköğretim bölümlerine kayıtlı veya mezun durumdaki öğrenciler okumakta oldukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak şartıyla Devam »

aof1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’DE AÇIKÖĞRETİME BAŞLIYOR

  İstanbul Üniversitesi (İÜ) bünyesinde kurulan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında YGS yerleştirmesiyle felsefe ve coğrafya programları ile DGS yerleştirmesiyle endüstri mühendisliği, halkla ilişkiler ve tanıtım programlarına öğrenci kabul Devam »

22

Açıköğretim fakültesinde okuyan memurun aldığı ön lisans yazısı ne sağlar?

Uzaktan öğretim sisteminde(AÖF) 4 yıllık bölümlerin ilk iki yılındaki dersleri geçen öğrenciye talebi karşılığında verilebilen ön lisans yazısının yaptırımı nedir ve sağladığı haklar nelerdir? Bu ön lisans yazısını bürosundan alan öğrenci kurumuna Devam »

33

Açıköğretim Onur ve Yüksek Onur Belgesi

Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 maddeleri uyarınca, İlk kez eğitim gördüğü sınıfta bütün derslerini başaran ve o öğretim yılında almış olduğu bütün derslerini başarmış Devam »

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5
1-) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmasına yol açan faktörlerden biridir?
A-) Döviz rezervlerinin yetersiz olması B-) Özel hizmet bedellerinin çok yüksek olması C-) Gelir dağılımının dengesiz olması D-) Taşıma giderlerinin sıfır olması E-) Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin farklı olması

ULUSLAR ARASI İKTİSAT E-ÖĞRENME ARA SINAV SORULARI ve CEVAPLARI

ULUSLAR ARASI İKTİSAT E-ÖĞRENME ARA SINAV SORULARI ve CEVAPLARI 1. Uluslararası Ticaret Teorisi’nin başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak
Ülkeler arasındaki alacak-borç ilişkisini düzenlemek Ülkeler arasındaki bilgi alış verişini sağlamak Ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılıklarının nedenlerini açıklamak Ülkeler arasındaki mal ve hizmet alım satımlarının nedenlerini açıklamak

ukuslararası iktisat aradeneme 4

ukuslararası iktisat aradeneme 4
1) Uluslararası ekonomik işlemlerin başında, aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Mal Akımları B) Hizmet Ticareti
C) Faktör Hareketleri D) Uluslararası İşgücü Göçleri E) Ülkeler Arası Teknoloji Akımları üst soru
sonraki soru

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3 1-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası olaylar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerini ortaya koymaya yarayan ve genellik taşıyan soyut kurgulardır? A) Uluslararası iktisat B) Uluslararası Ticaret Politikası C) Uluslararası Ticaret Teorisi D) Uluslararası Finans E) Uluslararası Parasal İktisat

uluslararası iktisat ara deneme 2

uluslararası iktisat ara deneme 2
1 ) 19. yy sonlarına kadar dünya ekonomisinin merkezini aşağıdaki ülkelerden hangisi oluşturuyordu? A) Hollanda B) İspanya C) Belçika D) İngiltere E) ABD

uluslar arası iktisat ara deneme 1

uluslar arası iktisat ara deneme 1
1. Merkantilizmde, dış ticaret politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hammadde ithalatının kısıtlanması
B) Mamul mal ihracatının kısıtlanması
C) Hazinenin altın stoklarının artırılması
D) Serbest dış ticaret politikası uygulanması
E) Uluslararası uzmanlaşma ve işbölümü

PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI ARA DENEME 4

1-) I- Nakit II- Vadesiz mevduat III- Vadeli mevduat Yukarıdakilerden hangisi iktisatçılara göre para tanımı içerisinde yer alır? A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I – II D) II – III E) I – II – III

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI ARA DENEME 3

1-) Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şeye ne ad verilir? A) Para B) Likidite C) Servet D) Gelir E) Nakit

PAra teorisi ve politikası ara sınav 2

1) Aşağıdakilerden hangisi, bir metanın para olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? A) Geniş ölçüde kabul görmesi
B) Standart olması C) Bölünebilir olması D) Konvertible olması
E) Taşınmasının kolay olması
2) Aşağıdaki aktiflerin en likit olanı hangisidir? A) Tahvil B) Hisse Senedi C) Konut D) Para E) Toprak
3) Bankaların kasalarında bulunan nakit, MB’nda ve diğer bankalarda tuttukları vadesiz mevduatların toplamına ne ad verilir? A) Rezerv B) Akreditif C) Nakit ikamesi D) Efektif E) Sterilizasyon

PAra teorisi ve politikası ara sınav 1

1 ) Paranın, takas ekonomisinin getirdiği işlem maliyetlerini azaltması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?
A) Standart olma
B) Taşınabilme kolaylığı
C) Kabul görme
D) Çabuk deforme olmama
E) Kolay taklit edilememe 2 ) Takasın varolduğu bir ekonomide 100 farklı mal için kaç ayrı fiyat hesaplanması gerekir?

para teorisi ve politikası-final

1-) Bir ülkede paranın iyi bir değer biriktirme aracı olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Servet stokuna B) Gelir düzeyine
C) Bankalardaki mevduatların hacmine D) Ülkenin gelişmişlik düzeyine
E) Fiyatlara

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı
2) Ekonominin sermaye stokunu büyüten harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçek harcama B) Cari harcama C) Yatırım harcaması D) Transfer harcaması E) Yönetsel harcama

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 1

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 1
1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım
D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı

Anayasa Hukuku Final 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz?
A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz.

ANAYASA HUKUKU SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi yasama meclisinin yürütme organına ilişkin işlemlerinden biri değildir?
A) Gensoru
B) Genel görüşme
C) Kapalı oturum yapılması
D) Yüce divana sevk
E) Meclis araştırması

2) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlarından biri değildir?
A) Vatan hainliği nedeniyle Cumhurbaşkanının suçlu bulunması
B) Komisyon seçimleri
C) Açık ve gizli oy yapılması
D) Kapalı oturum kararı
E) Çalışma saatleri

links: parajumpers jacka,Canada Goose,michael kors outlet,Canada Goose Femme,Borse Louis Vuitton,christian louboutin wedding shoes,cheap jordans australia,
idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf
AÖF DERSLERİ AÖF DENEME SINAVLARI AÖF DUYURULAR
AÖF DERSLERİ Reviewed by AÖF Web Sitesi AÖF DERSLERİ AÖF DERSLERİ sunmaktadır. Rating: 5 Seo