AÖF DERSLERİ

Osmanlı Türkçesi ders notu

Osmanlı Türkçesine Giriş (1)Osmanlı Türkçesi Alfabesi Günlük dil: Sözlü anlatım dilidir. Yazı dili: Yazılı anlatım dilidir. Alıntıların sesçe nitelik ve niceliklerinin korunması kaygısı bu dile tam bir karma dil niteliği kazandırmıştır. Dil kalıbı: Dilde birden...

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü

  Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları Ünite: 1 Eski Türk Edebiyatında İfade Şekilleri ve Anlam Sanatlarına Giriş Îcâz ve İtnâb Belâgatte bir cümlede kullanılan sözcüklerin ifade edilmek istenen maksada göre azlık ya da çokluğunu...

Eski Türk Edebiyatına Giriş Ders Notları

    Aöf Eski Türk Edebiyatına Giriş 1.Ünite Ders Notları Eski Türk Edebiyatı XIII. asırdan sonra Türk cemiyet hayatında çeşitli zümre ve çevrelerin teşekkülü, değişik edebî mahsullerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Saray, konak, medrese çevrelerinde...

Türk Anayasa Hukuku Ders Notları

  Aöf Türk Anayasa Hukuku Ders Notları 1.Ünite Hukuk: Toplum hayatını düzenleyen kurallar bütünü (ihlal durumunda devlet otoritesi tarafından yaptırım uygulanır) Anayasa devlet faaliyetlerini düzenleyen yasa metni.Devletin oluşum biçimini düzenler. Hem devleti hem bireyi kapsar....

Sosyolojiye Giriş Ders Notları

  Aöf Sosyolojiye Giriş Dersi 1.Ünite Ders Notları SOSYOLOJİK DÜŞÜNMENİN BİREYE SAĞLIYCAĞI ÖZELLİKLER • Toplumsal sorunları görebilme • Daha farklı bir dünya olabileceğini görmek. • Bildiklerimizi yeniden inceleme • Kesin doğruları çözümleme ve sorgulama alışkanlığı...

HUKUK KAVRAMI Ders Notları

    HUKUK KAVRAMI (1. Ünite) Hukuk kavramı değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Bazı hukukçulara göre hukukun tanımı, toplum yaşamını düzenleyen ve devlet yaptırımı ile desteklenmiş bulunan kurallar bütünü şeklinde yapılmıştır. Bazılarına göre ise hukukun tanımı, toplum...

HUKUK’A GİRİŞ DERS ÖZETİ

  1. SINIF HUKUK’A GİRİŞ DERS ÖZETİ • Hukuk; sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür. • Sosyal ilişkiler; sosyal hayatta gelişen ilişkilerdir. • Yaptırım(müeyide); sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir. • Subjektif ahlak kuralları; kendi...

Medeni Hukuk 1 Ders Özetleri

  ((((((((( MEDENİ HUKUK ÜNİTE 1))))))))) GENEL OLARAK HUKUK KAVRAMI Hukuk Kuralları: Toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen toplumu düzen altına alan devlet yaptırımı ile kuvvetlendirilmiş, kurallar bütünüdür....

Medeni Hukuk 1 Düzenli Ders Notları

  Hukuk toplumda şahısların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyidesine=yaptırım) bağlanmış olan kuralların bir bütünüdür. Belli bir zamanda belli bir toplumu düzenleyen hukuk kaidelerine “yürürlükteki hukuk” =pozitif hukuk=müsbet hukuk=mevzu hukuk denir. Doğal...

Sosyal Politika Ders Notları

  ÜNİTE – 1 SOSYAL POLİTİKANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Sosyal Politika: Ülke insanın refah hedefine yönelik, sağlığı, eğitimi, güvenliği, beslenmesi, korunması, barınması ve istihdamının sağlanması yönünde aldığı kararlar bütünüdür. Dar Anlamda Sosyal Politika : • Sanayi...