1. Sınıf Genel Muhasebe Full Soru Cevap

1- Çok sayıda mali işleme ait bilgilerin belirli gruplara göre düzenlenmesine ne ad verilir?
E :Sınıflandırma

2- İşletmenin gereksinim duyduğu para, fon veya sermayenin uygun koşullarda bulunması ve bunların etkin şekilde kullanılmasını sağlayan faaliyetler bütününe ne ad verilir?
A : Finansman


3- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik planlama ve kamu hizmetinin finansmanı açısından işletmelerle ilgili finansal bilgilere gereksinim duymaktadır?
B : Bankalar

4- (Varlıklar = Kaynaklar) denklemi aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlama gelmektedir?
D: (Aktif = Pasif)

5- İşletmenin bilançosu, aşağıdakilerden hangisini gösterir?
D: Belirli bir tarihteki finansal yapıyı

6- Bir işletmenin kuruluşuna ait değerler aşağıdaki gibidir.
Nakit : 10.000, Banka Mevduatı : 40.000, Demirbaşlar : 19.000, Taşıtlar : 88.000, Borçlar : 99.000
Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç YTL’dir?
E : 58

7- Bir işlemin etkisine göre ilgili hesabın borç yada alacak yanına ilk kez kayıt yapılmasına ne ad verilir?
D: Hesap açmak

8-
I. Hesaplar dönem içinde ihtiyaç duyuldukça açılır.
II . Gelirler elde edildikçe gelir hesaplanır borcuna kaydediler.
III. Sermayedeki azalışlar için Sermaye Hesabı borçlandırılır.
Hesapların işleyişi ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
C: I. ve III.

9- Kasa hesabının borç tarafında 3.500 YTL, alacak tarafında 3.150 YTL olduğu saptanmıştır. Bu bilgilere göre dönem sonunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A : Bilançonun aktifinde kasa 350 YTL olarak yer alır.

10- Yevmiye defterinden büyük deftere yapılan aktarmaların doğruluğunu kontrol etmek için, dönem içinde zaman zaman düzenlenen çizelgelere ne ad verilir?
D: Geçici mizan

11- Günlük mali işlemler, gerçekleşme sırasıyla aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?
B: Yevmiyeye

12-
Kasa HS XXX
Bankalar HS XXX
Sermaye HS XXX
Bu yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D:
Sermaye Hesabı
– +

13- Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ticari mallar : 17.800, Alacak senetleri : 9.700, Nakit : 2.500, Banka Kredileri : 18.000, Satıcılara borçlar : 4.000, Sermaye : 8.000
Bu değerlerle işe başlayan bir işletmenin aktif toplamı kaç YTL’dir?
D: 30.000

14- 11 Haziran 2007’de işe başlayan işletmenin kuruluş bilançosu aşağıdaki tarihlerden hangisini taşımalıdır?
C: 11/06/2007

15-
Kasa HS XXX
Banka Kredileri HS XXX
Sermaye HS XXX
Alınan Çekler HS XXX
Ticari Mallar HS XXX
Yukarıda verilen kapanış maddesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?
A: Kasa

16- Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirmeden uygulanması gereği hangi temel muhasebe kavramına dayanmaktadır?
C: Tutarlılık

17- Kurucularının ve sahiplerinin ömürlerinden bağımsız olarak sınırsız kabul edilen işletme faaliyetlerinin belli zaman dilimleri itibariyle izlemesi ve böylece aynı döneme ait gelirler ile giderler karşılaştırması gereği, hangi temel muhasebe kavramına dayanır?
A: Dönemsellik

18- Tarafsız objektif belge kavramı ile aşağıdakilerden hangisi açıklanır?
C: Mali işlemlerin geçerli belgelere dayanılarak muhasebeleştirilmesi

19- Aşağıdakilerden hangisi stok hesabıdır?
C: Ticari mallar

20- Aralıklı ve devamlı envanter kayıt yöntemleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde tam olarak açıklanmıştır?
B: Satışların maliyetinin kayıt zamanı

21-
Ticari Maller HS XXX
Satıcılar HS XXX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki şlemlerden hangisine aittir?
B: Kredili mal alışına

22- Peşin mal satışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
E: Kasa hesabı borçlandırılır.

23- İşletme KAR AŞ nin 1.000 YTL nominal değerli %30 faizli, yıl sonu ger ödemeli, 3 yıl vadeli tahvillerinden 100 adet satın almıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A: Özel kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı 100.000 YTL borçlandırılır.

24- İşletme ZOR AŞ nin 1 YTL nominal değeri hisse senetlerinden, birimi 1,30 YTL den 10.000 adet atın almış ve bunları 15.000 YTL ye çek karşılığında satmıştır. Satışla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D: Hisse Senetler Hesabı 15.000 YTL alacaklandırılır.

25- Müşteriden olan senetsiz ticari alacak tahsil edildiğinde yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
E: Ksa hesabı borçlandırılır.

26-
Satış İskontoları HS XXX
Alıcılar HS XXX
Bu kayda göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
E: Alacaklar azalmıştır.

27- İşletmenin cüzdanında bulunan 120.000 YTL bominal değerli alacak senedi, vadesinde tahsil edilemediği için 2.000 YTL protesto gideri ödenerek protesto edilmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
Alacak Senetleri HS 122.000
-Protestolu Senetler
Kasa HS 2.000
Alacak Senetleri HS 120.000
-Cüzdandaki Senetler

28- İşletme 9.600 YTL KDV 80.000 YTL bina bedeli ve alışla ilgili (tapu, noter harcı, emlak vergisi, vb) 2.400 YTL ödeyerek bir bina satınalmıştır. Buna göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B: Binalar Hesabı 82.400 YTL borçlandırılır.

29- İşletme bir kitabın telif hakkını yazarından 100.000 YTL ye satın almış, karşılında aynı tutarlı bir çeki düzenleyerek yazara vermiştir. Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
B: Haklar Hesabı 100.000 borçlandırılır.

30- İşletme 120.000 YTL ye satın aldığı bir arsada yer alan eski yapıyı 2.000 YTL ye yıktırıp temizletmiş ve enkazdan çıkan iyi parçaları da 3.000 YTL ye peşin olarak satmıştır. Bu arsa için Arazi ve Arslar Hesabına borç kaydedilecek tutar kaç YTL’dir?
D: 119.000 YTL

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

2 Responses

  1. online fotokopi dedi ki:

    Aöf sınav sorularının arşivini toplu olarak satışınız varmıdır?

  2. Nuh dedi ki:

    neden sende bu adamdan alıp başkalarınamı satcan fotokopi yapıp

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir