Anayasa hukuku soru-cevap çalışma soruları

1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ

2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?
TALİ KURUCU İKTİDAR

3)Carre de Malberg’e göre yasama ve yürütme fonksiyonları arasındaki fark nedir?
HİYERARŞİ

4)Milletvekili seçilme yaşı hangisidir?
30

5)”Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan yuvarlakların kürsüden kutuya atılması suretiyle yapılan” oylama çeşidi, nedir?
GİZLİ OYLAMA

6)Başbakanın TBMM’den güven istemesi halinde, güven isteminin reddi için aranan çoğunluk nedir?
SALT ÇOĞUNLUK

7) Klasik parlamenter sistemden sapan, başkanlık ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem özelliğine sahip bulunan Anayasa nedir?
5.FRANSIZ CUMHURİYETİ ANAYASASI

8) 1982 Anayasası’na göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı kimdir?
ADALET BAKANI

9) “Gerek Anayasanın gerekse Anayasa veya yargı kararları yoluyla eklenen diğer ilke ve kuralların kapsadığı, anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normlarına verilen addır”. Verilen tanımın karşılığı nedir?
ANAYASALLIK BLOKU

10) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart nedir?
YAZILI VE SERT BİR ANAYASA

11) Yönetmeliklerin ilk defa düzenleme konusu olduğu anayasa nedir?
1961 ANAYASASI

12) TBMM’nin hükümeti düşürme yetkisine sahip olduğu ancak yürütme organının meclisi feshetme yetkisinin olmadığı anayasamız hangisidir?
1924 ANAYASASI

13) Bir bakanın siyasal sorumluluğu gereği meclis tarafından uzaklaştırılması sonucunu doğuran denetim aracı hangisidir?
GENSORU

14) TBMM’nin her yıl kendiliğinden toplandığı ay hangisidir?
EKİM

15)Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde Cumhurbaşkanlığı’na vekillik kim eder?
TBMM BAŞKANI

16) Bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk iki oylamada oranın çoğunluk oranı nedir?
2/3

17) Bakanlar Kurulu olağanüstü hal rejimlerini en fazla ne kadar süre için ilan etme yetkisine sahiptir?
EN FAZLA 6 AY

18) Yürütme fonksiyonuna “yetki” olma niteliği kazandıran anayasa hangisidir?
1982 ANAYASASI

19) “Siyasal karar organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle” oluştuğu devlet sistemine ne ad verilir?
KARŞILIKLI TALEP

20) Bakanlar Kurulu bütçe tasarıları ve raporunu mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM’ye sunar?
75

21) Kurucu Meclis’in yaptığı seçim kanunlarına göre Millet Meclisi için benimsenmiş seçim sistemi a hangisidir?
D HONTD SİSTEMİ

22) Yürütme fonksiyonuna “yetki” olma niteliği kazandıran anayasa hangisidir?
1982 ANAYASASI

23) Siyasi partilerin mali denetimi hangi mercii tarafından yapılır?
ANAYASA MAHKEMESİ

24) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yasama organınca karar verilmesi halinde, bu kararın iptali aşağıdaki hangi yargı merciinden istenir?
ANAYASA MAHKEMESİ

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir