Anotomi Ara Sınav

1-) Organ, doku ve hücrelerin işleyişini inceleyen bilim dalı hangisidir? A) Biyoloji B) Fizyoloji C) Osteoloji D) Anatomi E) Histoloji ——————————————————————————– 2-) Myoloji nedir? A) Kemik bilimi B) Kas bilimi C) Doku bilimi D) Eklem bilimi E) Sinir bilimi ——————————————————————————– 3-) Aşağıdakilerden hangisi dorsal vücut boşluğunda yer alır? A) Omurilik B) Karaciğer C) Akciğerler D) Bağırsaklar E) Dalak ——————————————————————————– 4-) Hangisi hücresel düzeyde yaşamın devam edebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur? A) Yer değiştirme B) Homeostasis C) Kasılabilme D) Yeni birey oluşumu E) Uyarı oluşturabilme ——————————————————————————– 5-) Vücudun organizasyon düzeyi sıralamasında büyükten küçüğe doğru hangisi yanlıştır? A) Organel-makromolekül-molekül B) Organ-doku-hücre C) Organizma-sistem-organ D) Sistem-organel-doku E) Doku-hücre-organel ——————————————————————————– 6-) Aşağıdakilerden hangisi inorganik madde değildir? A) Sodyum (Na) B) Potasyum (K) C) Klor (Cl) D) Glukoz E) Demir (Fe) ——————————————————————————– 7-) Aşağıdakilerden hangisi pasif taşımanın bir özelliğidir? A) Enerji harcanır B) Her zaman taşıyıcı moleküle ihtiyaç duyulur C) Bütün maddeler bu yolla taşınır D) Maddeler çok yoğun ortamdan az yoğun ortama taşınır E) Hücre zarında sadece bu tür taşıma gerçekleşir ——————————————————————————– Aşağıdakilerden hangisi pinositozun bir özelliği değildir? A) Pinositoz, katı maddelerin taşınmasıdır B) Enerji harcanır C) Hücre zarından bir kese oluşur D) Bir aktif taşıma şeklidir E) Bir seferde çok miktarda madde taşınır ——————————————————————————– 9-) Endoplazmik retikulumla ilgili hangisi yanlıştır? A) Zarla çevrilidir B) Kanalcıklardan oluşur C) Üzerinde mitokondri bulunduran tipleri granüler endoplazmik retikulumdur D) Hücrenin kalsiyum deposudur E) Kas hücresinde sarkoplazmik retikulum adını alır ——————————————————————————– 10-) Mayoz bölünme ile ilgili hangisi doğrudur? A) Cinsiyet hücrelerinde görülür B) Bir ana hücreden dört yavru hücre oluşur C) Yavru hücreler ana hücredekinin yarısı kadar genetik materyale sahiptir D) A, B, C doğrudur E) Sadece B ve C doğrudur ——————————————————————————– 11-) Hareketi sağlayan unsurlar hangisinde tam olarak verilmiştir? A) Kas, sinir B) Kemik, eklem, kas C) Kas, eklem, sinir D) Kemik, eklem, kas, sinir E) Eklem, kas, sinir ——————————————————————————– 12-) Kemik dokusunu yıkan hücre hangisidir? A) Osteosit B) Kondrosit C) Osteoblast D) Osteoklast E) Kondroblast ——————————————————————————– 13-) Hangisi kemik dokusunun görevlerinden değildir? A) Destek B) Koruma C) Hareket D) Mineral deposu E) Bağ dokusu yapımı ——————————————————————————– 14-) Hangisi düz kasların bir özelliği değildir? A) Mikroskopta incelendiğinde enine çizgilenme görülür B) İç organlarda bulunur C) Calmodulin içerir D) İstemsiz çalışır E) Tek ve çok üniteli tipleri vardır ——————————————————————————– 15-) Kas kasılmasında rol almayan protein hangisidir? A) Aktin B) Myozin C) Keratin D) Troponin E) Calmodulin ——————————————————————————– 16-) Hangisi derinin görevlerinden değildir? A) D vitamini sentezi B) Harekete yardımcı olmak C) Vücudu dış etkenlerden korumak D) Duyu organı olarak görev yapmak E) Vücut sıcaklığını korumak ——————————————————————————– 17-) Ağrı duyusunu algılayan reseptörler hangisidir? A) Termoreseptör B) Nosiseptör C) Mekanoreseptör D) Baroreseptör E) Kemoreseptör ——————————————————————————– 1 Epidermiste hücre çoğalması hangi tabakada olur? A) En üstte (stratum corneum) B) Orta tabakada C) Hipodermiste D) En altta (stratum basale) E) Dermiste ——————————————————————————– 19-) Deriye rengini veren pigment ve bulunduğu yere ait eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) Albinizm –> epidermiste B) Meloksikam –> dermiste C) Metanol –> hipodermiste D) Melanin –> dermiste E) Melanin –> epidermiste ——————————————————————————– 20-) Aşağıdaki duyulardan hangisi/hangileri serbest sinir sonlanmalarıyla algılanır? A) Ağrı B) Basınç C) Sıcaklık D) A+B E) A+C ——————————————————————————– 21-) Aşağıdaki hücrelerden hangisi hem irritabilite hem de kondüktivite özelliğine sahiptir? A) Astrosit B) Nöron C) Oligodendrosit D) Schwann hücresi E) Ependim hücresi ——————————————————————————– 22-) Beyin zarlarıyla ilgili hangisi yanlıştır? A) Beyin zarlarına meninks adı verilir B) Subdural aralıkta BOS (beyin-omurilik sıvısı) bulunur C) En içteki katını pia mater oluşturur D) Dura mater en kalın ve en dıştaki kattır E) İltihabına menenjit denir ——————————————————————————– 23-) Beyin ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Beyin yüzeyindeki çıkıntılara gyrus denir B) İki hemisferden oluşur C) Sulcuslar arasında kalan beyin kısımlarına lob denir D) Beyindeki akson demetleri beyinciği oluşturur E) Presantral alan motor merkezdir ——————————————————————————– 24-) Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemine ait değildir? A) Cerebellum B) Medulla spinalis C) Effektör organ D) Thalamus E) Bazal gangliyonlar ——————————————————————————– 25-) Aşağıdakilerden hangisi beyin korteksinin görevlerinden değildir? A) Vücut sıcaklığının kontrolü B) Öğrenme C) Bellek D) Neden-sonuç ilişkisi kurma E) Beceri gerektiren hareketlerin yapılması ——————————————————————————– 26-) Koku duyusuyla ilgili hangisi yanlıştır? A) Koku algılayan sinir uçları sadece burunda bulunur B) Solunan havaya karışabilen maddelerin kokusu alınabilir C) Burun mukozasında şişme olursa kokular daha hassas olarak algılanır D) Burun mukozasının üst kısmı kokuyla ilgilidir E) Koku algılayan sinir uçları etmoid kemiği delerek beyne ulaşır ——————————————————————————– 27-) Koku algılanması için hangisine ihtiyaç yoktur? A) Hava B) Kokulu maddenin uçucu olması C) Koku siniri D) Thalamus E) Burun mukozası ——————————————————————————– 2 İç kulağın görevi nedir? A) İşitme B) Denge C) Ses dalgalarını kulak zarına iletme D) A+B E) A+C ——————————————————————————– 29-) Dil ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Apex, dilin ucudur B) Dil kökü (radix) vücutla bağlantılı olan kısımdır C) Çocuklarda daha fazla tat tomurcuğu vardır D) Sayıca 8-15 adet olup V şeklinde dizilim gösteren tat tomurcukları mantarsı (fungiform) papillalardır E) Tükrük bezleri dilin uç, orta ve arka kısımlarında yerleşmişlerdir ——————————————————————————– 30-) Aşağıdakilerden hangisi gözün yardımcı oluşumlarından
değildir? A) Kirpikler B) Kaşlar C) Göz küresi D) Gözyaşı bezi E) Göz kasları CEVAP ANAHTARI: 1-) B 2-) B 3-) A 4-) B 5-) D 6-) D 7-) D A 9-) C 10-) D 11-) D 12-) D 13-) E 14-) A 15-) C 16-) B 17-) B 1 D 19-) E 20-) E 21-) B 22-) B 23-) D 24-) C 25-) A 26-) C 27-) D 2 D 29-) D 30-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir