Aöf İngilizce 1 Ders Notları

 

Aöf İngilizce 1 Ders Notları (Ünite 1-2)

Ünite 1

WHAT’S…? ; IT’S…

İngilizce ilk seviye konularında biri de başta isim sorma gibi basit soru cümle kalıpları ve
cevaplarıdır.

Bu soruların kalıbı “What’s…(what is…),” cevap başlangıcı ise “it’s..(it is…)” What
is…(…..nedir?) anlamındadır.


_
EXAMPLES(Örnekler)

– What’s your name? (İsmin nedir?) My name’s(is) Ayşe. (İsmim Ayşe.)
– What’s your e-mail address? It’s ayca@…..
(E-Posta adresin nedir?)
– What’s your phone number? It’s 0535…
(Telefon adresin nedir? )

Ünite 2

VERB “TO BE” (Olmak fiili)
• BE = am, is, are

BE fiilinin kullanımı:

SUBJECT + BE + ADJECTIVE( Özne+ BE+ Sıfat)
SUBJECT + BE + NOUN (Özne+ BE+ İsim)
SUBJECT+ BE+ ADJECTIVE+ NOUN
SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE) [Özne+BE+ Mekan{edatsılar}

_ İngilizce’de BE fiili öznelerden sonra AM, IS, ARE olarak kullanılır.
Kısaca şöyle diyebiliriz:

I am(I’m) / You are(You’re) / He+She+It is (He/she/it’s) / They are (they’re) /We are (we’re) / You
are (you’re)
_ ‘Be’ fiilini sıfatlarla, isimlerle ve edatlarla kullanırız. Temel kullanım aşağıdaki gibidir.

EXAMPLES:

1- SUBJECT + BE + ADJECTIVE

I am young. (Ben gencim.)
We are not tired. (Biz yorgunuz.)
They are very expensive. (Onlar çok pahalı.)

2- SUBJECT + BE + NOUN

He is an engineer. (O bir mühendis.)
Are they architects? (Onlar mimar mı?)
No, I am not a student. I am a teacher. (Hayır, ben öğrenci değilim. Öğretmenim.)

3- SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN

She is a young girl. (O genç bir kız.)
You are an old man. (Sen yaşlı bir adamsın.)
Yes, They are hardworking students. (Onlar çalışkan öğrenci.)

4- SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)

They are in the company now. (Onlar şu anda şirketteler.)
The doctors aren’t in the hospital. (Doktorlar hastanede değil.)
Is he at the party? (O partide mi?)
The difference is in color. (Fark renktedir.)

EXTRA INFO: PREPOSITION / EDATLAR

_ Bilinmesi gereken temel edatlar:
in: içinde / on: üstünde / under: altında / near: yanında / behind: arkasında/ in front of/: önünde /
about: hakkında


THAT,THIS,THOSE and THESE

1. this” bize yakın olan tekil bir nesneyi göstermek için kullanılır. Türkçe anlamı “bu” dur. “that” bize
uzak olan tekil bir nesneyi işaret etmek için kullanılır. Türkçe anlamı “şu” dur.

this + singular noun ….. (This + tekil isim…)
that + singular noun ….. (That+ tekil isim…)
(kitap yakınımda ve elimle tutarak gösteriyorum.) this book (=bu kitap)
(resim uzakta ve işaret ediyorum.) that picture (=şu resim)

2. “these” bize yakın olan çoğul nesneleri göstermek için kullanılır. Türkçe anlamı “bunlar” dır.

“those” bize uzak olan çoğul nesneleri işaret etmek için kullanılır. Türkçe anlamı “şunlar” dır.
these + plural noun ….. (These+ çoğul isim…)
those + plural noun ….. (Those+ çoğul isim…)
(kitaplar yakınımda ve elimle tutarak gösteriyorum.) these books (=bu kitaplar)
(resimler uzakta ve işaret ediyorum.) those pictures (=şu resimler)

3. Tekil nesneleri işaret ederken “is”, çoğul nesneleri işaret ederken “are” kullanılır.

What is this? It is a cat.
What is that? It is a bird.
What are these? They are buttons.
What are those? They are planes.

NOTICE: That ve Those ilave bilgi olarak verilmiştir.


AÖF KİTABI

Düzenli Çoğullar:

Bag/Bags, Key/Keys
Watch/Watches (Sonu “CH” ile biten isimleri çoğul yapmak için “es” takısı getirilir.)
Dictionary/Dictionaries (Sou “Y” ile biten isimleri çoğullaştırmak için “ies” takısı getirilir.)

Düzensiz Çoğullar:

Man/Men, Woman/Women, Child/Children
Bazı isimler her zaman çoğul şekilde yazılırlar.
Jeans, scissors, glasses, sunglasses, pants, socks gibi… Bunları kullandığınızda ARE kullanacaksınız ama birden
fazla gözlük, çorap vs. belirtmek istediğinizde muhakkak sayı belirten bir kelime eklemelisiniz.

QUASTIONS WITH WHERE; possessives ‘s and s’

_ Where’s (Where is): “Nerede” manasında kullanılır. Bir nesnenin nerede olduğunu, karşımızdakinin
nereli olduğunu vs. sorarken “where” soru kalıbını kullanırız.

_ EXAMPLES:

– Where are you from? (Nerelisin? ) I’m from Ankara (Ankaralıyım.)
– Where’s Anıl’s homework? (Anıl’ın ev ödevi nerede?)
It’s on the floor.(Yerde) “ev ödevi” cansız ve “tekil” olduğu için “it” zamiri kullandık.
– Where are the students’ papers? (Öğrencilerin kağıtları nerede?)
They are on the desk. (Masadalar.) “Kağıtlar” cansız ama “çoğul” olduğu için “they” zamiri
kullandık.
_ Şimdi “s” iyeliklerini kullanırken dikkat etmemiz gereken çok önemli ayrıntılar var.
_ İlk olarak “s” birden fazla şekilde kullanım alanı vardır. Sahiplik sıfatı, çoğul sıfatı gibi… Biz ise bu
konuda hepsini gördük.
– Sahiplik için; Anıl’s homework (Anıl’ın ödevi.)
– Çoğul için; Books on the table. (Masadaki kitaplar.)
_ Peki ama, bir kelime hem çoğul hem de sahiplik sıfatı içeriyorsa, ne olacak? “S” nasıl kullanılacak ve
ayırt edilecek? Bunun için de s’ var. S’den sonra ‘ eklediğimizde bu bize o kelimenin hem çoğul hem de
sahiplik sıfatı barındırdığını gösterir.
– Çoğul ve sahiplik içerdiğinde; Students’ book. (Öğrencilerin kitabı.)

PERSONAL PRONOUNS (Şahıs Zamirleri)

A- Subject Pronouns(özne zamirleri)
I, You, He, She, It, We, You, They

B- Adjective Pronouns(sıfat zamirleri)
My book(benim kitabım),
your book(senin kitabın) ,
his book , her book , its book(onun kitabı) ,
our book(bizim kitabımız),
your book(sizin kitabınız) ,
their book(onların kitabı)

C- Object Pronouns (nesne zamirleri)
Me: It’s me (Benim!)
You: (Seni, sana)
Him/Her/İt: I don’ love him/her/it (Onu sevmiyorum!)
Us: Give us it! (Bize ver!)
You: (Sizi-size)
Them: Kill them (Onları öldür!)

 

Aöf İngilizce 1 Ders Notları (Ünite 3-4)

ÜNİTE 3

YES and NO QUESTIONS

_ Soruları yes ve no ile cevaplamak. İkinci ünitede buna değindiğimiz için burada yeniden
değinme gereği duymuyorum ama bir iki örnek verelim.

_ Soru yapmak için “BE” başa yani özneden önce konur ve bu sorulara YES ya da NO ile
cevap verilir.

– Am I hate? Nefret ediyor muyum? Yes, you are (Evet, ediyorsun.)
– Are you busy? Meşgul musun? No, I’m not. (Hayır, değilim.)
– Is it hard work? Bu iş zor mu? Yes, it is or No, it is not.

INFORMATION QUESTIONS WITH “BE”

_ Bilgi edinmek için “be” fiiliyle sorular.

_ Examples:

– How are you? (Nasılsın?) I’m fine (İyiyim.)
– Where are you from? I’m from Ankara.
– How old are you? (Kaç yaşındasın. ) I’m 25 years old (or) twenty-five (25 yaşındayım.)
– Who’s (is) this? (Kim bu?) It’s my husband. (O benim kocam.)
– Where’s he from?(O nereli?) He’s from Scotland. (O İskoçyadan)
– What’s he like? (O nasıl biri?) He’s smart and funny (O akıllı ve eğlenceli)
– How are your parents? (Annen-baban nasıl? ) They’re fine. (Onlar iyi.)
– Where are they today? (Onlar bugün nerede?) They’re at home( Evdeler.)
– What are their’s name? (İsimleri nedir? ) Ferruz and Nurten.
_ Where…(Nere…), How…(Nasıl…), What… (Ne…)

ÜNİTE 4

SIMPLE PRESENT(Geniş Zaman)

_ Geniş zaman en kolay zaman kalıplarından biridir. Mantığı ise çok basittir. Geniş zamanı,
alışkanlıklarımızı anlatırken kullanırız. Türkçe de karşılığı; yaparım, ederim…

_ FORMÜL: Özne+ V1+ İsim

_ EXAMPLES:

+ I like banana (Muzu severim.)
+He loves motorbikes (O motorsikletleri sever.)
-He doesn’t like lies (O yalanları sevmez.)
? Do They play tennis? (Onlar tenis oynar mı?
? Does he love swim? (O yüzmeyi sever mi?)

_ NOTICE: Unutmamamız gereken bir nokta var. Her ne kadar fiiler(Verb) 1.halde kullanılsa da he/she/it
zamirlerinde, örneklerde gördüğümüz gibi, olumlu düz cümlede fiile “s” getirilir, soru veya olumsuz
olduğunda does/doesn’t eklenir ama fiile o zaman “s” getirilmez.
_ Diğerinde ise olumsuz olduğunda don’t, soru olduğunda do getirilir.

YES- NO QUESTIONS and SHORT ANSWERS
_ Geniş zamanlı cümlelerde evetli, hayırlı sorular ve kısa cevaplar.

_ EXAMPLES:
– Do you go to class in the evening? (Geceleri derse gidiyor musun?)
Yes, I do / No, I don’t
– Does your mother work on the weekends? (Annen haftasonları çalışıyor mu?)
No, She doesn’t /Yes, she does.

 

Aöf İngilizce 1 Ders Notları (Ünite 5-6)


ÜNİTE 5

SIMPLE PRESENT: INFORMATION QUESTIONS

_ Geniş zaman soru kalıpları ve verilebilecek cevaplar hakkında kısa bir konuya
değineceğiz.

What do you do in your free time? (Boş zamanında ne yaparsın?)
I meet my friends (or[ya da]) Meet my friends. (Arkadaşlarımla buluşurum.)
What do you go out with? (Dışarı kiminle çıkarsın?)
A friend diye kısa bir cevap verebileceğiniz gibi “I go out with a friend” diye uzun cevap
da verebilirsiniz.
Where does she go? (O nereye gider?)
To the movies.
How often does he eat out? (Ne sıklıkla dışarı yemek yer? )
Twice a month (Ayda iki kez.)
When do they go out? (Onlar ne zamanları dışarı çıkar?)
On the weekends (Haftasonları)
_ Geniş zamanlı bir cümlenin anlaşılmasının en basit yollarından biri, fiilin yani VERB’ün
hangi zamanda olduğunu anlamaktan geçer ki bu 1.haldir. Aynı zamanda cümle içerisinde
geniş zaman bildiren belli başlı sıklık zarfları vardır.
_ Bunlar şunlardır:
Always (daima): I always eat banana (Ben daima muz yerim.)
Usually(genellikle): I don’t usually eat vegetable (Ben genellikle sebze yemem.)
Often(sık sık): My mom often smokes (Annem sık sık sigara içer.)
Sometimes(ara sıra): My sister-in law sometimes smokes (Yengem ara sıra sigara içer.)
ya da “sometimes” başa gelebilir de.
Rarely(nadiren): My father rarely eats icecream (Babam nadiren dondurma yer.)
Never(hiç,asla): My elder-brothers never smoke (Abilerim asla sigara içmez.)
Hardly ever(neredeyse hiç): I don’t hardly ever an accident (Neredeyse hiç kaza
yapmam.)
Every(her): My elder-brother got to gym everyday. (Abim her gün spora gider.)
• Bu zarfın yanında muhakkak bir zaman olmalı. Everyday, everytime,
everymonday…vs. gibi.
• Every sıklık zarfı çoğunlukla cümlenin sonunda yer alır. Çünkü bir nevi zaman
belirtir.
_ İngilizcede cümleler Türkçedekinin tam tersi mantıkla kurulur. Bizde yüklem sonda iken,
onlarda başta olmaktadır. Bu yüzden sık sık Türkçe düşünme hatasına düşüp, cümle kurmayı
başaramıyoruz. Aşağıda size GENELLİKLE kullanılan cümle kurma sıralamasını verdim.
_ Özne+ yardımcı fiil+ fiil+ nesne+ mekan+ zaman… diye gider.
_ Unutmayın, özne hep başta, zaman ise hep sonda yer alır.
_ Cümlemiz içeriğine ve zamanına göre yardımcı fiil, zaman veya mekan bilgisi içermeyebilir.
Fakat farz edelim ki hepsinin içinde bulunduğu bir cümle var, yukarıdaki sıralama sizin
kılavuzunuz olsun.

ÜNİTE 6

There is and There are…
_ There’s and There’re; gördüğümüz ya da sahip olduğumuz şeyleri anlatırız.
_ There is: Tekil ve sayılamayan şeyler için kullanılır.
_ There are: Çoğul şeyler için kullanılır.
_ Is there/Are there ise soru yapımı için kullanılır.
_ There isn’t / There aren’t ise olumsuz halidir. Ender olsa da “is not” ve “are not” yerine
“no” kullanabilirsiniz ama genelde sık tercih değildir.

_ EXAMPLES:

There is a park. (Bir park var.)
There is no mall (Alışveriş merkezi yok.)
There are a lot of restaurants. (Birçok lokanta var.)
There aren’t clubs.
_ Adjectives before nouns ( İsimlerden Önce Sıfatlar)
There’s a small park.
There’s a beautiful garden.
There are some expensive stores.
_ Çoğul ya da tekil cümleleri, en kolay “isimler”in çoğul mu tekil mi yazıldığına bakarak
anlayabiliriz. Bu duruma göre are ya da is kullanılır.

_ Unutmayın! Sıfatlar isimlerden önce gelerek isimi betimlerler; Türkçede olduğu gibi

TELLING TIME: Saati Söyleme
_ Saat söyleme ve saati sorma basit bir konudur arkadaşlar. Yeter ki bilmeniz gereken kalıpları
bilin.
_ Saat sorma biçimleri: Saat kaç?
– What time is it?
– What is the time?
_ Saat söyleme biçimleri 1: Tam saatler
– It’s 4:00 (or) 4:00 o’clock.
_ Saat söyleme biçimleri 1: Buçuklu saatler
– Saat 6:30 diyebilmek için; half ve past kelimeleri kullanılır. It’s half past six.
_ Saat söyleme biçimleri 1: Çeyrekli saatler
Çeyrek geçiyor demek için; 1:15: It’s quarter past one.
Çeyrek var demek için; 12:45: It’s quarter to one.
_ Saat söyleme biçimleri 1: Ara zamanlar
Geçiyor; 14:05: It’s five past fourteen. 14’ü beş geçiyor.(Önce dakika sonra saat yazılır.)
Var; 12:40: It’s twenty to one. 1’e yirmi var.

_ EXAMPLES:
What time does the concert start?(Konser kaçta başlıyor?) It’s starts at 9 o’clock. (Saat
9’da başlıyor.)
What time do you go out at night? (Geceleri saat kaçta dışarı çıkıyorsun?) Usually
around 8:00 or 8:30. (Genelde 8 veya 8:30 civarlarında.)
What time do supermarkets close? (Marketler kaçta kapanıyor?)(at) about 10:00 p.m.
(Yaklaşık akşam 10 gibi.)
_ NOTICE: A.M: Gündüz zaman dilimini ifade etmek için, P.M: Gece zaman dilimini ifade
etmek için kullanılır. Dikkat!

_ Suggestions (Öneriler/tavsiyeler)

Let’s go: Hadi gidelim!
Let’s meet at 6:45: 6:45’de buluşalım!
Let’s get there early: Oraya erken gidelim.

 

Aöf İngilizce 1 Ders Notları (Ünite 7-8)

ÜNİTE 7

PRESENT CONTINUOUS: Şimdiki Zaman

_ Şimdiki zaman en kolay zamanlardan biridir; evet evet geniş zaman gibi.
Adı üzerinde şimdiki zamanda yani “şu an” yaptığınız şeyleri anlatmak için kullanırsınız.

_ Formül: Özne+am/are/is+Ving

_ EXAMPLES:

+ I’m calling from home. (Evden arıyorum.)
You’re not working today. (Bugün çalışmıyorsun.)
?+ Is she having fun? (O eğleniyor mu? )
?- Aren’t they playing tennis? (Onlar tenis oynamıyorlar mı? )
_ İng getireceğimiz fiillerden bazılarında ünlü/ünsüz düşmesi ile “ing” takısı alır.
Örneğin; Have:Having, Swim: Swimming.

_ QUESTIONS AND SHORT ANSWERS

What are you studying a lot? (Çok çalışıyor musun?)
Yes, I’m. /No, I’m not.
What are you doing these days? (Bugünlerde ne yapıyorsun?)
What is Carl watching on Tv? (Carl tv’de ne izliyor?)
Who’s playing? (Kim oynuyor?)

ÜNİTE 8

Like to (Hoşlanmak), Need to(İhtiyaç duymak), want to(istemek), have to(zorunlu olmak)

_ Bu kalıpları kullanırken, genelde “geniş zaman” cümleler kurulur arkadaşlar. Neden diye
soracaksanız mantığı basit. Bu kalıplar ağırlıklı olarak alışkanlık, genel geçer devamlılık
gösteren durumları, konuları, olayları sormak, söylemek vs. için kullanılır.

_ What kinds of clothes do you like to wear? (Ne tür kıyafet giymeyi seversin?)
I like to wear casual clothes. (Gündelik giyişiler giymeyi tercih ederim.)
I don’t like to wear suite. (Takım elbise giymeyi sevmiyorum.)
_ What do you want to wear tonight? (Bu gece ne giymek istersin?)
I want to wear my new outfit. (Yeni kıyafet giymek isterim.)
I don’t want to wear my old dress. (Eski kıyafetimi giymek istemem.)
_ Do you have to wear a suit to work? (İşe takım elbise giymek zorunlu mu?)
Yes, we do. We have to wear a suit and tie. (Evet. Takım elbise ve kravat giymek
zorundayız.)
No, we don’t. We don’t have to wear a suit(Hayır, takım elbise giymek zorunda değiliz.)
_ Do you need to buy new shoes? (Yeni ayakkabılara ihtiyaç var mı?)
Yes, I do. I need to get some sneakers. (Evet, spor ayakkabı almam lazım.)
No, I don’t. I don’t need to buy new shoes. (Hayır, yeni ayakkabı almam lazım değil.)

HOW MUCH? HOW MANY?

_ How many kitabınızın bu ünitesinde yok ama ben ek bilgi olarak ekleyeceğim.
1. “How many” sayılabilir ve çoğul isimlerle kullanılır. Türkçe karşılığı “kaç tane”
anlamındadır.

How many + plural noun(çoğul isim) …..
How many students
How many chairs
How many boks

2. “How much” sayılamayan isimlerle kullanılır. Türkçe karşılığı “ne kadar” anlamındadır.

How much + uncountable noun (sayılamayan isim)…..
How much sugar?
How much coffee?
How many Money?
(bedavaingilizce.com dan alındı bu konu)
_ How much is this scarf? (Bu eşrap kaç para?)
_ How much are these gloves? (Bu eldiven kaç para?)
_ How much is that watch? (O saat kaç para?)
_ How much are those sunglasses? (Oradaki güneş gözlükleri kaç para?)
_ How much is it? It’s 2.50 TL.
_ How much are they? They’re 50.00 TL.
SAYING PRICE: Fiyatları söyleme biçimi
_ 2.99(dolar): Two dollars and ninety-nine cents.
_ 125(dolar): A hundred and twenty-five (dolars)

NOTICE: Dikkat edilirse eğer para ismi ve küçük para birimleri ÇOĞUL olarak yazılıyor.

 

Aöf İngilizce 1 Ders Notları (Ünite 9-10)

ÜNİTE 9

CAN; CAN’T (CAN NOT)

_ Can/Can’t: -edebilmek, -yapabilmek anlamına gelir. Kısaca iki manada kullanılır.
1- Becerilerimizi anlatırken,
2- İzin isteme ve alma için.

_ FORMÜL: Özne + V1…

_ EXAMPLES
+I can play tennis.
She can’t go to museum.
?+ Can we make cake? No, we can’t
?- Can’t they buy a phone? Yes, they can’t.

ÜNİTE 10

SIMLPE PAST: Geçmiş Zaman
_ Geldik bir kolay zaman dilimine daha; Geçmiş Zaman ☺ Geçmişte yaşanmışlıkları anlatmak
için kullandığımız zamanlardır.

_ Formül: Özne+ V2…

_ EXAMPLES:
– I watched a great movie (Harika bir film izledim.)
– Ada studied math. (Ada matematik çalıştı.) (Study Sonu “y” ile biten fiiller,Verb 2’de ied
eki alırlar. Unutmayınız!)
– They chatted online. (Çevrimiçi sohbet ettiler.)(chat’e V2’de “ted” eklenir.)
– She didn’t cook chinese food. (Çin yemeği pişirmedi.)
– They didin’t chat very long. (Onlar çok uzun sohbet etmediler.)
– I invited him. (Onu davet ettim.) (invite, v2’de sadece”d” eklenir.)
_ Geçmiş zamanlarda “olumsuz” cümle kurarken “didn’t” eklenir ve bu yüzden Verb 1, yani
yalın halde kullanılır.

PAST TENSE QUESTIONS; Yes, No; short answers

_ Did you go out a lot last week? (Geçen hafta dışarıya çok çıktın mı?)
Yes, I did. I went to a movie and a party.
No, I didn’t.
_ Did you play tennis last weekend? (Geçen haftasonu tenis oynadın mı?)
Yes, I did.
No, I didn’t.
_ Geçmiş zaman ifadeleri:
Last night: Dün gece.
Yesterday: dün.
Two days ago: İki gün önce.
Last friday: Geçen Cuma
Last month: Geçen ay

 

Aöf İngilizce 1 Dersi Notları ( Ünite 11-12)

ÜNİTE 11

SIMPLE PAST OF be

_ Geçmiş zamanda “fiili olmayan” cümleler için “was/were”kullanılır.
_ I/she/he/it: WAS, gerisi WERE
_ I was only 25. (Yalnızca 25 yaşındaydım.)
_ We were quiet. (Sessizdik.)
_ She was awful. (O korkunçtu.)
_ They weren’t happy. (Onlar mutlu değildiler.)
_ I wasn’t very old. (Çok yaşlı değildim.)
_ Were you nervous? (Sinirli miydiniz?) Yes, we were. /No, we weren’t
_ Was it fun? (Eğlenceli miydi?) Yes, it was. / No, it wasn’t.

SIMPLE PAST INFORMATION QUESTIONS( BİLGİ SORULARI)

_ How was your vacation? (Tatilin nasıldı?) it was fine. (Güzeldi.)
_ Where were you exactly? (Tam olarak neredeydin?) in Hawaii (Havaide)
_ How long were you there? (Ne zamandır oradaydın?) A week. (bir hafta)
_ What was the wheather like? (Hava nasıldı?) it was hot. (sıcaktı.)
_ Where did you go? (nereye gittin?)
_ Who did you go with you? (Kiminle birlikte gittin?) A couple of friends(bir çift
arkadaşla.)
_ What did you do? (Ne yaptınız?) We went to the beach.(Kumsala gittik.)
_ When did you get back? (Ne zaman döndünüz?) Last night. (Dün gece.)
NOTICE: Sorular içerisinde “was/were” var ise genel olarak cevapta o şekilde olur. Eğer did
var ise o zaman cevapta fiil 2.halde olacaktır.
NOTICE 2: Unutmayınız ki olumsuz veya soru cümleleri kullandığımızda DİD/DİDN’T
kullandığımız için VERB 1 kullanacağız, 2 değil.

ÜNİTE 12

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS (Sayılabilen ve sayılamayan isimler)

_ İngilizcede “sayılabilen” ve “sayılamayan” isimler vardır. Bunları ifade etmek için
farklı kalıplar kullanırız. Bazı isimler Türkçe mantığına göre sayılabilen ya da
sayılamayan olsalar da, bazen tam tersi bizde sayılabilen onlarda sayılamayan
olabilmektedir. Bu yüzden bu isimleri zaman içinde öğrenmek zorundayız.
_ Genel olarak, sıvı, toz ve bazı soyut isimler SAYILAMAZLAR.
_ SAYILABİLEN İSİMLER: Sayılabilen isimler için a/an artikeli ve çoğul yapmak
için “s” takısı kullanılır. Sayı belirtmek için; “A lot of(birçok) ve many(çok)”
sayılabilen çoğulları ifade etmek için kullanılır.
An Apple, an orange, a pen, a book gibi isimler.
– I have an egg for breakfest everyday. (Kahvaltımda her gün yumurta var.)
– I don’t eat bananas (Ben muzları yemem.)
How many eggs do you eat a week. (Bir haftada kaç yumurta yersin?)
I eat a lot of eggs.
I don’t eat a lot of eggs.
I don’t eat many (eggs)

_ SAYILAMAYAN İSİMLER: Çoğul yapmak için “s” ve a/an artikelleri kullanılmaz.
Sayı belirtmek için; a lot of ve much kullanılır.
Cheese, meat, fish, tea, sugar, money, cake, icecream.
– I drink milk every morning. (Her gün süt içerim.)
– I don’t eat seafood. (Deniz yemeği yemem.)
How much milk do you drink a day? (Bir günde ne kadar çok süt içiyorsun?)
I drink a lot of milk. (Ben çok süt içerim.)
I don’t drink much (milk.) (Çok fazla süt içmem.)
I don’t drink a lot of milk.

 

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir