Category: Genel İşletme Ders Notları

Genel İşletme Genel Ders Notları

İŞLETME GENEL NOTLAR-1 İşletme Bilimi: İşletmelerin kuruluşu, Finansman, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetil¬meleri ve parasal olayların İzlenmesi konulanın ele alıp inceleyen bilim dalıdır. GEREKSİNME VE İSTEKLER Ekonomik yaşamın ve ekonomik...

Genel İşletme 12.-19. Ünite Arası Ders Notları – Final ders Notları

ÜNİTE 12 Pazarlama kanalları ve tutundurma Ürünlerin ,üreticiden alıcıya doğru geçtiği yollara pazarlama kanalları ya da dağıtım kanalları denir.dağıtım kanalları,ticari ilişkilerin,ürünlerin zilyetlik ve mülkiyetinin üreticiden nıhai tüketiciye geçişinin olanaklı kılınmasında sistemin etkili birimlerinden oluşur. 2...

Genel İşletme Kısa Ders Notları

GENEL İŞLETME “Gün ışığı ve yağmur suyu” Serbest mallar (ekonomik olmayan mallar) grubuna girer. İşletmelerin geleneksel iki temel amacı Kar elde etmek(kar sağlama) ve topluma hizmettir. İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, Muhasebe ve Ar-Ge , Destekleyici...

Genel İşletme Ders Notları

İşletme Bilimi: İşletmelerin kuruluşu, Finansman, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetil¬meleri ve parasal olayların İzlenmesi konulanın ele alıp inceleyen bilim dalıdır. [Toplam:0    Ortalama:0/5]