Category: Genel Muhasebe Ders Notları

Genel Muhasebe Ders Notları

  ÜNİTE-1 İŞLETME ve MUHASEBE İŞLETME İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten birimdir. İşletmenin amaçları: 1. Kar etmek 2. Mal ve hizmet üretmek 3. Kendi varlığını sürdürmek İşletmenin İşlevleri...

MUHASEBE VE İŞLETME KAVRAMI

  MUHASEBE VE İŞLETME KAVRAMI Muhasebe : Ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal) karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmidir. Bu çeşit işlem ve değerlerin anlamlı özetlerini hazırlama , analiz etme, yorumlama ve...