Category: Hukuka Giriş Ders Notları

HUKUK KAVRAMI Ders Notları

    HUKUK KAVRAMI (1. Ünite) Hukuk kavramı değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Bazı hukukçulara göre hukukun tanımı, toplum yaşamını düzenleyen ve devlet yaptırımı ile desteklenmiş bulunan kurallar bütünü şeklinde yapılmıştır. Bazılarına göre ise hukukun tanımı, toplum...

HUKUK’A GİRİŞ DERS ÖZETİ

  1. SINIF HUKUK’A GİRİŞ DERS ÖZETİ • Hukuk; sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür. • Sosyal ilişkiler; sosyal hayatta gelişen ilişkilerdir. • Yaptırım(müeyide); sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir. • Subjektif ahlak kuralları; kendi...

Bilim Adamları – Davranış Bilimleri Dersi

SOFİSTLER: İlk çağdaki düşünürlerdir. Yunancada ‘bilen, bilgili kişi’ anlamına gelen, Sokrat’tan önceki düşünürlerdir. PLATON: Sokrat’tan sonraki düşünürlerdendir. İnsanı tanımak için önce içinde yaşadığı toplumu incelemek gerekir; çünkü insan içinde yaşadığı devletin karakterini taşıdığını ileri sürmüştür....

Hukuka Giriş Dersi Kısa Notları

Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek ? Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. Hukukun gerekliliğini kanıtlayan...

Hukuka Giriş Dersi Tüm Üniteler

01. Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek – Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. [Toplam:0  ...