Category: İktisada Giriş Ders Notları

İktisada Giriş 1 Dersine Ait Konu Özetleri

1 – Arz ve Talep Konu Özeti ——————————————————————————– Talep ve talep eğrisi kavramlar› ile talebi belirleyen faktörleri açıklayabilmek. • Diğer koşullar sabitken, bir maldan satın alınmak istenen miktar, bu malın fiyatı ile ters yönde değişir....

İktisada Giriş Kısa Ders Notları

Arz-Talep UygulamalarıDevletin piyasaya müdahale etmek amacıyla kullandığı fiyat kontrolü yöntemlerini ve bu türden müdahalelerin piyasada oluşan fiyat ve işlem hacmi üzerindeki olası etkilerini açıklayabilmek • Devlet yasa ya da düzenlemelerle (yönetmelik, tebliğ gibi) belirli bir...

İktisada Giriş Ders Notları

Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka karara fırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 [Toplam:0    Ortalama:0/5]