Category: Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları

Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları (Tüm üniteler)

ünite-1 Bilgi kavramı fikir malumat,ilim anlamında kullanılabilmektedir fikir ; bir konuya ait bir görüşe sahip olmak ilim ;bir işin yapılmasına bir aracınkullanımına ilişkin yeterliliğe sahip olmak malumat(enformasyon);herhangi bir konuya ilişkin bilgi işlem süreci sonunda ortaya...