Category: 2. Sınıf Ders Notları

İktisat Teorisi Püf Notları

Dersane notlarımdan son değişiklikleri kapsayacak biçimde hazırlanmıştır. Ünite -1 **Altı çizili ve parantez içindeki yerleri kolayca akılda kalsın diye kodladım. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

iktisat teorisi kısa ders notları

Bir zaman boyutuna bağlı olmadan ifade edilebilen değişkenlere stok değişken denir. Bir ekonomik sistemdeki bütün değişkenlerin değişebileceği zaman dilimine uzun dönem denir. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

iktisat teorisi soru ve cevaplar

AÖF 2.Sınıf İktisat Teorisi 2007 Ara Sınav Soruları ________________________________________ 1.Aylık gelirin değişmesi nasıl değişkendir? Akım değişken 2.Çok sayıda satıcı karşısında tek alıcının olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? Monopson [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Laborant ve Veteriner Saglik – Türk Dili

Türk Dili Sınav-1 1) Kuzey-batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinden biri olan, bu gruptaki lehçelerden farklı olarak söz başı /y/ ünsüzünün /j/ ye dönüştüğü Türk Lehçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tatar (Kazan) Türkçesi B) Özbek Türkçesi C)...

Laborant ve Veteriner Saglik – Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı Sınav-1 1) Aşağıdakilerden hangisi, günümüzdeki çevre sorunlarını başlatan temel nedendir? A) Doğal kaynaklarımızın tükenmesi B) Hızlı nüfus artışı C) Atmosfere bırakılan CO2 gazı D) Ormanların yok edilmesi E) Teknolojinin gelişmesi [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Laborant ve Veteriner Saglik – Laboratuvar teknikleri ve gereçleri

Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri Sınav-1 1) Kaynaktan gelen ışığın incelenecek obje üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlayan tablanın hemen altına yerleştirilmiş mercek sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Binoküler B) Kolorimetre C) Kondansör D) Kalomel E) Santrifüj ________________________________________ 2) Üzerinde...

Ticaret Hukuku Kısa Ders Notları

Menşe ve mahreç işaretleri ticaret unvanıdır. Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kişilerin sübjektif iyiniyetini kaldırması tescilin olumlu etkisinin sonucudur. Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim şirket, ticari işletme işleten dernek, kollektif şirket, limited şirket....

Ticaret Hukuku Çalışma Soruları (Soru – Cevap)

Soru 1. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? S…..-Tescil ve ilandan Soru 2. Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitendirilir? S.256-S.5-İş...

Ticaret Hukuku Terimleri ve açıklamaları

İşverene açılacak tazminat davasında Ticaret Mahkemesi görevli değildir. Ticari işletmenin öğeleri: Gelir sağlamayı hedef almak,belli bir çapı aşmak. Pastamaliye: İşletmenin yeri,deneyimi,itibari ve müşteri çevresi gibi değerleri için ödenene paradır. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Ticaret Hukuku Ders Notları

TİCARET HUKUKU- DERS NOTLARI Ticari işletme: ticari işletmenin genel unsurları 1. Gelir sağlamanın amaç edinilmesi 2. Devamlılık 3. Esnaf faaliyetlerinin sınırlarının aşılması 4. Faaliyetin bağımsız olması [Toplam:0    Ortalama:0/5]