Category: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri Kısa Notlar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Osmanlı devletinin kurduğu toprak düzeni ile elde ettiği kazanımlar: Köylünün yaşamı boyunca işleyebileceği toprağın sahibi olması Memuru olan sipahiye para ödemekten kurtulması. Sipahiden ve köylüden aldığı vergi ile hazineye...

Atatürk ilkeleri ve inklap tarihi Arasınav Özeti (1/15 Ünite)

ÜNİTE 1 İlk toplumlarda bireylerin mülkiyet kavramı gelişmemişti. Bireylik bilinci oluşmamıştı. Devlet kurma aşamasına gelemeyen toplulukların en belirgin özelliği “insan birey olarak gerçek yerini henüz bulamamıştır. Devletin belirmesindeki ilk toplumsal öge bilinçlenme aile kavramının ortaya...