Category: İstatistik Ders Notları

İstatistik Ders Notları

İSTATİSTİK Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığı durumda, ana kütle ile ilgili bir yargı elde etmek amacıyla üzerinde istatiksel değerlerin hesaplandığı gruba ÖRNEK adı verilir. Gözardı edilemeyecek kadar önemli, gözönünde tutulması gereken fark anlamlı farktır. [Toplam:0  ...

İstatistik Dersi – Temel Kavramlar

ÜNİTE 1 TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİK Belli bir amaç için gözlenen yığın olaylardan verilerin derlenerek ilgili olayların incelenmesi ve yorumlanmasında kullanılan teknik ve yöntemler birimidir. ÖRNEK Osmangazi ilçesinde yaşayan ailelerin gelir düzeyleri hakkında bilgi edinilmek isteniyor...