Category: Laborant ve Veteriner Saglik Ders Notları

Laborant ve Veteriner Saglik – Türk Dili

Türk Dili Sınav-1 1) Kuzey-batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinden biri olan, bu gruptaki lehçelerden farklı olarak söz başı /y/ ünsüzünün /j/ ye dönüştüğü Türk Lehçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tatar (Kazan) Türkçesi B) Özbek Türkçesi C)...

Laborant ve Veteriner Saglik – Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı Sınav-1 1) Aşağıdakilerden hangisi, günümüzdeki çevre sorunlarını başlatan temel nedendir? A) Doğal kaynaklarımızın tükenmesi B) Hızlı nüfus artışı C) Atmosfere bırakılan CO2 gazı D) Ormanların yok edilmesi E) Teknolojinin gelişmesi [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Laborant ve Veteriner Saglik – Laboratuvar teknikleri ve gereçleri

Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri Sınav-1 1) Kaynaktan gelen ışığın incelenecek obje üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlayan tablanın hemen altına yerleştirilmiş mercek sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Binoküler B) Kolorimetre C) Kondansör D) Kalomel E) Santrifüj ________________________________________ 2) Üzerinde...