Category: Muhasebe Uygulamaları Ders Notları

muhasebe uygulamaları soru-cevap

1. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemleri sırasından yapılmaz? Cevap =açılış kaydı 2.Envanter bilgileri olmadan yapılan mizana ne ad verilir? Cevap =genel geçici mizan 3.Dönem b.varlık=12000 Dönem b. Borç=4500 Dönem s.varlık=150000 Dönem s.borç =60000 İşletmeye eklenen varlıklar...

muhasebe uygulamaları notları

MUHASEBE UYGULAMALARI  İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıİLK işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye envanteri çıkarır. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Muhasebe Uygulamaları Kısa ders notları

ÜNİTE 1- ENVANTER İŞLEMLERİ ENVANTER: Saymak,ölçmek,tartmak,değerlemek suretiyle bilanço gününde tüm mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde tesbit etme işlemine envanter denir. Envanter türleri şunlardır: [Toplam:0    Ortalama:0/5]