Category: Yönetim ve Organizasyon Ders Notları

Yönetim Ve Organizasyon Özet Ders Notları

Bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden bilim adamları: Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank Gilberth, Harrington Emerson, Lillian Yöneticinin bireylerarası rolleri:Temsil, önderlik, irtibat sağlama Bilimsel yönetim yaklaşımının öncülüğünü yapan Frederick Taylor’un ilkeleri: Standartlaşma, Hareket ve zaman etüdü,...

Yönetim ve Organizasyon Ders Notları

Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar: Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler. Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem...