Category: 3. Sınıf Ders Notları

Sosyal Politika Ders Notları

  ÜNİTE – 1 SOSYAL POLİTİKANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Sosyal Politika: Ülke insanın refah hedefine yönelik, sağlığı, eğitimi, güvenliği, beslenmesi, korunması, barınması ve istihdamının sağlanması yönünde aldığı kararlar bütünüdür. Dar Anlamda Sosyal Politika : • Sanayi...

Finanasal ekonomi 6.Ünite Ders Notu

FİNANSAL EKONOMİ 6. ÜNİTE HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİ Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı) üzerinde hak sahibidir....

Uluslar Arası İktisat Vize Ders Notları

1_Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Konu Özeti Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç “üretim olanakları eğrisi” veya “dönüşüm eğrisi”dir. Bu eğri ülkenin üretim koşullarını yansıtır. Sabit maliyet koşulları...

Sosyal Politika Ders Notları (Notlar vize içindir)

ÜNİTE 1 Sosyal Politika Bilim Dalı Sosyal Politika bilim dalını neden tanımlamak gerekir? Sosyal Politika bilim dalını tanımlamak neden güçtür? • Sosyal Politika ile çevresindeki başka sosyal bilim dalları arasındaki konu ve yaklaşım farklılıklarını iyi...

Maliyet Muhasebesi Kısa Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 1. Maliyet: İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir. Maliyet mal veya hizmetin üretilebilmesi için katlanılan fedakarlık olarakta...

Maliyet Muhasebesi Final Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 2.DÖNEM DERS NOTLARI * Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemi arasındaki farklar nelerdir? Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemini birbirinden ayıran temel farklılıkları; üretilen mamuller açısından farklılık, maliyetlerin izlenmesi açısından farklılık,...

Maliyet Muhasebesi 8. Ünite Ders Anlatımı

8.ÜNİTE SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE MAMUL MALİYETİNİN HESAPLANMASI Safha Maliyet Sistemi;Genellikle aynı tür mamullerin yığın (seri) üretimi nedeniyle oluşturulan maliyet sistemidir.Bu sistemde üretim maliyetleri mamullere tek tek yüklenmeyip grup olarak hesaplanır.(Un, şeker, çimento, cam v.b. üreten...

Maliyet muhasebesi ders notları

MALİYET MUHASEBESİ Satılan malların maliyeti tükenmiş maliyetlere bir örnektir. Giderler, bir dönemin gelirlerinden düşülen maliyetlerdir. Dönem içi hammadde alışları + Dönem başı hammadde stoku – Dönem içinde kullanılan hammadde = Dönem sonu hammadde stoku [Toplam:0...

Anayasa Hukuku ders notları

ÜNİTE 1 Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ve 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri • İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan...