Category: Sosyal Politika Ders Notları

Sosyal Politika Ders Notları

  ÜNİTE – 1 SOSYAL POLİTİKANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Sosyal Politika: Ülke insanın refah hedefine yönelik, sağlığı, eğitimi, güvenliği, beslenmesi, korunması, barınması ve istihdamının sağlanması yönünde aldığı kararlar bütünüdür. Dar Anlamda Sosyal Politika : • Sanayi...

Sosyal Politika Ders Notları (Notlar vize içindir)

ÜNİTE 1 Sosyal Politika Bilim Dalı Sosyal Politika bilim dalını neden tanımlamak gerekir? Sosyal Politika bilim dalını tanımlamak neden güçtür? • Sosyal Politika ile çevresindeki başka sosyal bilim dalları arasındaki konu ve yaklaşım farklılıklarını iyi...