Category: Endüstri Iliskileri Ders Notlari

Endüstri ilişkiler ünite 7 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 7 Sendikacılık ve demokrasi ilişkisi Sendikalar endüstri devrimi ile doğmuştur; ancak gelişmeleri, büyümeleri ve toplumda önem ve saygınlık kazanmaları demokrasi ile olmuştur. Türkiye de 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle, siyasal partilerin faaliyetleri...

Endüstri ilişkiler ünite 6 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 6 Sendika Örgütlenme Modelleri Taban örgütlenme modelleri Sendikal kademelenmenin en alt düzeydeki taban örgütlenme modelleri; meslek sendikaları, işkolu (sanayi) sendikaları, genel sendikalar ve işyeri (işletme) sendikalarıdır. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Endüstri ilişkiler ünite 5 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 5 İşçi sendikası kavramı – Bugünkü anlamını 1839 yılında kazanan sendika kavramı ilk defa İngiltere de bir şehir veya bölgede işçilerin genel çıkarlarını korumak için kalfalar arasında kurulup geliştirilen dostluk örgütlerinin ortak...

Endüstri ilişkiler ünite 4 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 4 Endüstri ilişkilerinin geçirdiği aşamalar – Başlangıcından günümüze kadar endüstri ilişkilerinin gelişim sürecinde ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik faktörler etkili olmuştur. – Endüstri ilişkilerini şekillerinden temel aktör devlettir. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Endüstri ilişkiler ünite 3 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 3 Klasik yaklaşım – endüstri ilişkileri alanında ilk kuramsal çalışmayı yaparak temellerini atanlar , iki İngiliz araştırmacı; sidney ve beatrice webb olmuştur. – Webb’ler yaptıkları ilk çalışmada işçi sendikalarının işlevleri üzerinde durmuşlar...

Endüstri ilişkileri ünite 2 ders notları

Endüstri ilişkileri ünite 2 Endüstri ilişkiler sistemi – Endüstri ilişkilerinin bir sistem olduğu görüşü ilk kez John dunlop tarafından ortaya atılmıştır. – endüstri ilişkileri sisteminin; aktörler, çevre ve ideolojiden oluşan üç bağımsız değişkeni vardır. [Toplam:0...