Category: Maliye Politikası Ders Notları

Maliye Politikası 16. Ünite

***Fonksiyonel gelir dağılımı çeşitli üretim faktörlerinin üretime katılması sonucunda milli gelirden aldıkları payı yani milli gelirin ücret faiz rant ve kar arasındaki dağılımını ifade eden bir kavramdır. ***Kişisel gelir dağılımı fonksiyonel gelir dağılımının bir sonucu...

Maliye Politikası 15. Ünite

***Birinci 5 yıllık kalkınma planında temel ekonomik amaç yılda ortalama %7 büyüme sağlanmasıdır. ***Türkiye’nin uzun dönemli gelişmesinin daha çok sanayileşme yönünde olacağı , ancak sanayi sektörünün gelişebilmesi için tarımda belli amaçlara ulaşılabilmesi gerektiği birinci 5...

Maliye Politikası 14. Ünite

***Gelişmekte olan ülkelerde temel kaynakların kıt olmasından kaynaklanan yüksek faiz düzeyinin etkileri: —Yatırımların kısılması —Gelecek nesillere kaynak aktarımı hızının yavaşlaması —Sermaye yoğun teknolojinin daha az kullanılması [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Maliye Politikası 13. Ünite

***Az gelişmişliğin temel ve hemen her yerde geçerli olan özelliklerini birkaç noktada toparlamak mümkündür: —Kişi başına gelir düzeyinin düşük olması —İnsan üzerine yapılan beşeri sermaye yatırım harcamalarının çok düşük düzeyde kalması [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Maliye Politikası 12. Ünite Ders Anlatımı

***Ekonomik büyüme reel GSMH’daki artış olarak tanımlanabilir.Ekonomik byüme ile bağlantılı olan çözümlenebilecek temel sorunların belli başlıcaları şunlardır. —-Ekonomik büyüme yüksek bir istihdam düzeyini garanti eder. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Maliye Politikası 11.Ünite Ders Notları

MALİYE POLİTİKASI ÜNİTE -11 ***Türkiye’de Ocak 1980’de uygulamaya başlanan ekonomik istikrar politikasında ücretlerle ilgili benimsenen ilke ücretlerin sınıflandırılmasıdır. ***Petrol fiyatı artışları ülkemiz ekonomisini istikrarsızlığa iten temel dış etkenlerden bir tanesidir. (aofforum.com) [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Maliye Politikası Ders Notları

Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir. Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması gerektiğini savunan yaklaşım Monetarist yaklaşımdır....

Maliye Politikası 2. Ünite Ders Notları

MALİYE POLİTİKASI ÜNİTE 2 MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI Genel olarak amaçları;  Tam istihdamın sağlanması ve korunması  Nispi fiyat istikrarı  Yeterli bir kalkınma ve büyüme hızının sağlanması  Ödemeler bilançosu dengesinin gerçekleşmesi  Bölgesel...

Maliye politikası 8. Ve 9. üniteler ders özetleri

ÜNİTE 8 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Bir ekonomi durgunluk içinde bulunduğunda, toplam arz-toplam talep dengesindeki bozukluk, arza oranla talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, diğer bir deyişle, toplam talep yetersizliğinden meydana gelen bir toplam arz-toplam talep...

Maliye politikası 6. ünite ders anlatımı

FİNANSAL EKONOMİ 6. ÜNİTE HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİ Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı) üzerinde hak sahibidir....