Category: Uluslararasi Mali Iliskiler Ders Notlari

Uluslararasi mali ilişkiler özet

ADVALOREM-ithalatı kotaya bağlanmış malın ithalatına uygulanan kısıtlamanın değer bazında yapılması kota uygulamasıdır. AET-katma değer vergisi 1967 yılında kabul olmuştur. AID-Alacak ülkelerin örgütlenerek az gelişmiş ülkelere verilen kredilerin kontrolu. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Uluslararası Mali Ilişkiler Ders Notları Kısa Özet

ULUSLARARASI FİNANSMAN KAVRAMI VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELR Uluslararası finansman kavramı geniş bir kavram olup uluslar arası yardımları ve dış borçları kapsamaktadır. Bağışlar, hükümetlerden hükümetlere yapılan uzun vadeli, düşük faizli kredilerdir. Milletlerarası kurumlar tarafından yapılan finansmanlar,...