Category: Vergi Hukuku Ders Notlari

Vergi hukuku ders notları

Vergi Hukukunun Genel Esasları I Vergi hukukunun kapsamına hangi konular girer? • Vergi hukukunun, kapsamını geniş olarak kabul etmek gerekir. Yani vergi hukuku, sadece vergileri değil, harç, resim ve benzeri kamu gelirlerini de kapsar. [Toplam:0...

vergi hukuku ders özetleri – kısa kısa

VERGİ HUKUKU —– Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar —– Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir—– [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Vergi Hukuku Özet Ders Notları

ÜNİTE 1 VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI A)VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI VE VERGİ HUKUKU KAVRAMI VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI Vergi hukuku devlet harcamalarını karşılamak için alınan vergi, resim, harç ve benzeri kamu gelirlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe verilen...