Category: 2. Sınıf Deneme Sınavları

ticaret hukuku Sınav Soruları 6

1-Türk ticaret kanunun ayrılmaz cüzü hangisidir? a) icra iflâs Kanunu b) Medenî Kanunu c) Ceza Kanunu d) Kadastro Kanunu [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku Sınav Soruları 5

1-) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir ? A) Ticari işletme işletme işleten dernekler B) Komandit şirketler C) Kamu tüzel kişileri [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku Sınav Soruları 4

1-) kefalette kefile başvurabilmek için alınan belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Tasdikname B) Huzur belgesi C) Aciz vesikası D) Zeyilname E) Trasnkrip [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku Sınav Soruları 3

1-) Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitelendirilir ? A) iş, zarar yapan için ticaridir B) İş, ne ticari ne adidir, kendine özgüdür C) İş, her iki taraf için de...

ticaret hukuku Sınav Soruları 2

Ticaret Hukuku Sınav-2 1) Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku Sınav Soruları 1

1) Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklarda ortaklıktan çıkarma hallerinden biridir? A) Payın devri [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku ara deneme sınavı 2

1-) Ticaret Hukukunun uygulama alanı belirli niteliklere sahip olan kişilere göre değil, belirli nitelikleri olan ticari işlemlere göre saptanması gerektiğini savunan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Subjektif sistem [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku ara deneme sınavı 1

1-) Modern görüş olarak nitelendirilen Ticari İşletme Esası hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır? A) 18. yüzyıl B) 19. yüzyıl [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku final ve bütünleme deneme sınavı 2

1-) Sadece bir taraf için ticari sayılan iş, karşılıklı irade uygunluğundan (sözleşmeden) doğmuyorsa, örneğin haksız fiil söz konusu ise iş nasıl nitelendirilir? A) Her iki taraf için ticaridir [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku deneme sınavları

ticaret hukuku final ve bütünleme deneme sınavı 1 1-) Ticari işletmenin devri ve rehni ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ticari işletmenin devrinde, maddi ve maddi olmayan unsurlar ile birlikte devredilmelidir. B) İşletmenin...