Category: 3. Sınıf Deneme Sınavları

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5 1-) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmasına yol açan faktörlerden biridir? A-) Döviz rezervlerinin yetersiz olması B-) Özel hizmet bedellerinin çok yüksek olması C-) Gelir dağılımının dengesiz olması D-)...

ULUSLAR ARASI İKTİSAT E-ÖĞRENME ARA SINAV SORULARI ve CEVAPLARI

ULUSLAR ARASI İKTİSAT E-ÖĞRENME ARA SINAV SORULARI ve CEVAPLARI 1. Uluslararası Ticaret Teorisi’nin başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak Ülkeler arasındaki alacak-borç ilişkisini düzenlemek Ülkeler arasındaki bilgi alış verişini sağlamak Ülkeler arasındaki gelişmişlik...

uluslararası iktisat aradeneme 4

uluslararası iktisat aradeneme 4 1) Uluslararası ekonomik işlemlerin başında, aşağıdakilerden hangisi gelir? A) Mal Akımları B) Hizmet Ticareti C) Faktör Hareketleri D) Uluslararası İşgücü Göçleri E) Ülkeler Arası Teknoloji Akımları üst soru sonraki soru [Toplam:0...

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3 1-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası olaylar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerini ortaya koymaya yarayan ve genellik taşıyan soyut kurgulardır? A) Uluslararası iktisat B) Uluslararası Ticaret Politikası C) Uluslararası Ticaret Teorisi D) Uluslararası Finans...

uluslararası iktisat ara deneme 2

uluslararası iktisat ara deneme 2 1 ) 19. yy sonlarına kadar dünya ekonomisinin merkezini aşağıdaki ülkelerden hangisi oluşturuyordu? A) Hollanda B) İspanya C) Belçika D) İngiltere E) ABD [Toplam:0    Ortalama:0/5]

uluslar arası iktisat ara deneme 1

uluslar arası iktisat ara deneme 1 1. Merkantilizmde, dış ticaret politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hammadde ithalatının kısıtlanması B) Mamul mal ihracatının kısıtlanması C) Hazinenin altın stoklarının artırılması D) Serbest dış ticaret politikası uygulanması...

PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI ARA DENEME 4

1-) I- Nakit II- Vadesiz mevduat III- Vadeli mevduat Yukarıdakilerden hangisi iktisatçılara göre para tanımı içerisinde yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I – II D) II – III E) I –...

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI ARA DENEME 3

1-) Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şeye ne ad verilir? A) Para B) Likidite C) Servet D) Gelir E) Nakit [Toplam:0    Ortalama:0/5]

PAra teorisi ve politikası ara sınav 2

1) Aşağıdakilerden hangisi, bir metanın para olarak kullanılabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? A) Geniş ölçüde kabul görmesi B) Standart olması C) Bölünebilir olması D) Konvertible olması E) Taşınmasının kolay olması 2) Aşağıdaki...

PAra teorisi ve politikası ara sınav 1

1 ) Paranın, takas ekonomisinin getirdiği işlem maliyetlerini azaltması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır? A) Standart olma B) Taşınabilme kolaylığı C) Kabul görme D) Çabuk deforme olmama E) Kolay taklit edilememe 2 ) Takasın varolduğu...