DAVRANIS BILIMLERINE GIRIS

DAVRANISBILIMLERINE GIRIS

1)Ayna benlik kavramihangi bilim adami
tarafindan ortaya atilmistir.

a)Cooley

b)
Davis

c)Goldferb

d)
Meed

e)Sepir

2)Asagidakilerden hangisikültürün
temel özelliklerinden biri degildir?

a)Genel olarak ana ve
babadan geçmesi

b) Toplumsal bir ürün olmasi

c)Ögrenilerek
kazanilmasi

d) Her toplumda kendine özgü olmasi

e)Dil sayesinde
aktarilmasi

3)Asagidaki sosyologlardan hangisi toplumu
bir fonksiyonlar bütünü olarak tanimlar?

a)Dahrendorf

b)
Blau

c)Parsons

d) Durkheim

e)Marx

4)Ortak
bir idare altinda ve ortak bir toprak parçasi üzerinde yasayan insanlarin
birbirleriyle her türde ve biçimde kurduklari iliskilerin bütünü asagidakilerden
hangisidir?

a)Devlet

b) Demokrasi

c)Aristokrasi

d)
Toplum

e)Bürokrasi

5)Endüstri devrimiyle birlikte baslayan
ekonomik degismelerin zamanla, aileyi,egitimi,dini,ve politik kurumlari
etkileyerek degismeler yaratmasi , toplumsal kurumlarin dört temel
karakteristiginden hangisine bir örnek olusturur?

a)Her toplumsal kurum
degismeye dirençlidir

b) Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bagli
olarak degisebilirler

c)Her toplumsal kurum diger toplumsal kurumlarla
iliski içindedir

d) Toplumsal kurumlar toplumdaki temel sorunlarin
merkezidir

e)Aile çocugun bakim ve korunmasini
üstlenir

6)Asagidaki bilimsel arastirma ilkelerinden hangisi bir
arastirmada arastirmacinin kisisel inanç, çikar aliskanlik ve beklentilerinin
olmamasini ifade eder?

a)Dogruluk

b)
Sinirlilik

c)Tekrar

d)
Açiklik

e)Nesnellik

7)Kadinin toplum içinde baski altinda
oldugunu, ezildigini, toplumlarin erkekler tarafindan yönetildigini ve
hakimiyetin erkekte oldugunu savunan kuram asagidakilerden
hangisidir?

a)Sosyal alisveris kurami

b) Radikal feminist
kurami

c)Sosyal feminist kurami

d) Etnometodojik
kuram

e)Fonksiyonel feminist kurami

8)Bir toplumun
kültürünü deger yargilarimizi kullanmadan tanimaya ve anlamaya ne ad
verilir?

a)Alt kültür egoizmi

b) Kültürel
relativizm

c)Makyavelizm

d)
Pragmatizm

e)Etnosentizm

9)Sosyolojik bakis açisinin
icerigi asagidakilerden hangisiyle dogru iliskilidir?

a)Toplumsal
içerik

b) Biyolojik içerik

c)Fizyolojik içerik

d) Örgütsel
içerik

e)Bireysel içerik

10)Bireyin içinde bulundugu
toplumun kültürünü ögrenmesi sürecine ne ad verilir?

a)Kisilik
süreci

b) Toplumsallasma

c)Beceri kazanma

d) Grup bilinci
süreci

e)Norm süreci

11)Toplumsal düzeni saglayarak
bireylere yol gösteren , dogru ve yanlisi belirleyen ve yaptirim gücü olan
kurallar sistemine ne ad verilir?

a)Statü

b)
Deger

c)Norm

d)
Kültür

e)Gelenek

12)Asagidakilerden hangisi toplumsal bir
guruba örnektir?

a)Konferans dinleyicileri

b) Otobüs
yolculari

c)Sinema izlayicileri

d) Dernek üyeleri

e)Durakta
bekleyen insanlar

13)Asagidaki aile kurumlarindan hangisi aile
içindeki davranislari anlamak için aile üyeleri arasindaki mevcut iliskileri ve
üyelerin bu iliskileri nasil anlamlandirdigini
arastirir?

a)Çalisma kurami

b) Past yapisalci
kuram

c)Sembolik etkilesim kurami

d) Fonksiyonalist
kuram

e)Sosyal darvinizm

14)Asagidakilerden hangisi suçun
yol açtigi olumsuz sonuçlardan biri degildir?

a)Kaynaklarin baska
alanlara aktarilmasi

b) Norm ve degerlerin çatismasi

c)Güvenin
azalmasi

d) Dayanismanin artmasi

e)Toplum düzeninin
bozulmasi

15)Asagidakilerden hangisi ikincil gruplarin
özelliklerinden biri degildir?

a)Yüzyüze iliskilerin yogun oldugu
gruplar olmalari

b) Üyelerinin birbirine yasa ve yönetmeliklerle bagli
olmalari

c)Üyelerinin belirli çikarlar için biraraya gelmeleri

d)
Büyük çapli resmi gruplar olmalari

e)Endüstriyel toplumlarin ürünü
olmalari

16)Asagidakilerden hangisi toplumsal degismeyi yaratan
dis etmenlerden biri degildir?

a)Yayilma

b) Çevresel
etmenler

c)Istila

d) Kültürel temas

e)Nufus
hareketleri

17)Asagidakilerden hangisi teknolojinin dogal çevreye
etkilerinden biri degildir?

a)Su kirliligi

b) Türlerin yok
olmasi

c)Savas ihtimalinin artmasi

d) Kaynak
tüketimi

e)Hava kirliligi

18)Tabakalasmanin toplumsal bir
zorunluluk oldugunu öne süren kuram asagidakilerden
hangisidir?

a)Çatisma

b)
Past-yapisalci

c)Evrimci

d)
Organizmaci

e)Fonksiyonalist

19)Kadinin bir çok erkekle
evli olmasina ne denir?

a)Exogami

b)
Poliandri

c)Poligami

d)
Monogami

e)Poligini

20)Asagidakilerden hangisi Merto’nun
öne sürdügü bilimin normlarindan biri
degildir?

a)Evrensellik

b)
Toplumculuk

c)Digerkamlik

d) Organik süphecilik

e)Esitlik
ve düzenlilik

21)Yürüme davranisi bir ayagi biraz kaldirma , öne
dogru uzatma, bu ayagi yere basma, sonra ayni hareketleri öteki ayakla yapmagibi
küçük birimlerden olusur.Bu örnekte oldugu gibi bir davranisin en küçük
birimlerine ne ad verilir?

a)Algi

b)
Uyarici

c)Davranim

d)
Duyum

e)Bilis

22)Asagidakilerden hangisi Erikson’un
belirttigi p***ososyal gelisim dönemlerinden biri
degildir?

a)Latans dönem

b) Kas-anal
dönem

c)Duyusal motor dönem

d) Lokomotor-jenital
dönem

e)Yetiskinlik dönemi

23)Fizyolojik bir ihtiyacin
p***olojik sonucuna ne ad verilir?

a)Güdü

b)
Duygu

c)Hedef

d)
Ihtiyaç

e)Dürtü

24)Pavlov’un deneyinde köpegin agzinda
yiyecek varken salya tepkisi göstermesine ne ad
verilir?

a)Ögrenme

b) Kosullu tepki

c)Kosulsuz
uyarici

d) Kosulsuz tepki

e)Kosullu
uyarici

25)Bakilan nesne göze yaklastikça daha net görüntü
saglamak için gözbebekleri birbirine yaklasir. Bu duruma algida ne ad
verilir?

a)Dogrusal perspektif

b) Konverjans

c)Ag
tabakasal farklilik

d) Illüzyon

e)Araya
girme

26)Egitim p***ologlarinin, egitim ortamlarinda saglikli
kisilik gelistirmeye ve olumlu iliskiler kurabilme aliskanliklarini kazandirmaya
elverisli ortamlar yaratmaya çalismalari egitim p***olojisinin hangi konusuna
bir örnektir?

a)Ruh sagligi

b) Ögrenme

c)Ölçme ve
degerlendirme

d) Basari

e)Gelisim

27)Bir bireyin
kendi yeteneklerinin ve degerinin ne oldugu konusundaki görüslerine ne ad
verilir?

a)Kendilik degeri

b)
Baglanma

c)Benlik

d) Özdesim

e)Tek yönlü
iletisim

28)“ Insan sosyal bir varliktir ve sosyal dürtüler
tarafindan güdülenir.” Görüsü asagidaki kisilik p***ologlarindan hangisine
aittir?

a)Framm

b) Horney

c)Erikson

d)
Freud

e)Adler

29)Asagidakilerden hangisi tutumlarin
olusumunu etkileyen faktörlerden biri degildir?

a)Tutum
nesnesiyle olan kisisel yasanti

b) Ana – baba etkisi

c)Kitle
iletisim araçlari

d) Uzmanlik

e)Akranlarin
etkisi

30)Kalabalik bir caddede iki kisinin dikkatle bir noktaya
baktigini gören diger insanlarin da ayni noktaya bakmaya baslamalari ne tür bir
davranisa örnektir?

a)Itaat

b) Benimseme

c)Kabul
etma

d) Uyma

e)Tanik etkisi

Soru Cevapi Sizin Cevabiniz

Cevap Anahtari Için Cevap Yazmalisiniz.

[hide]

1. A
2.
A
3. C
4. D
5. B
6. E
7. B
8. B
9. A
10.B

11. C
12. D
13. C
14. D
15. A
16. E
17. C
18. E

19. B
20. E
21. C
22. C
23. E
24. D
25. B
26. A

27. A
28. E
29. D
30. D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

1 Response

  1. ayşe dedi ki:

    çok güzel olmuş faydalı oldu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir