Finansal Ekonomi 7.Ünite Ders Notu

Döviz piyasası:uluslara ait paraların alınıp satıldığı birbirine dönüştürüldüğü piyasalardır. işlemlerin büyük bölümü nakit olarak değilde kaydi olarak yapılır

–Döviz kuru:bir parayı alabilmek için diğer para biriminden vazgeçilmesi gereken miktarı gösterir 2 şekilde açıklanır
1-Direkt döviz kuru: yabancı paranın yerli para cinsinden açıklanmasıdır
2-Dolaylı döviz kuru:yerli paranın yabancı para cinsinden açıklanmasıdır

–Çapraz kur:yabancı paraların birbiri cinsinden degeridir dönüşüm oranına paritede denir
-yabancı para almak için ödenmesi gereken yerli para miktarı artıyorsa yerli para deger kaybeder
-yabancı para almak için ödenmesi gereken yerli para miktarı azalıyorsa yerli para deger kazanır

–Nominal döviz kuruara biriminin başka para birimi karşısındaki degeridir
–Reel döviz kuru:yerli paranın yabancı paralar karşısındaki satın alma gücüdür
–Reel döviz kuru=nominal döviz kuruxyabancı fiyat/yerli fiyat

–Reel döviz kuru ülkedeki fiyatlar genel seviyesine göre hesaplanırken fiyat indeksi kullanılır

–Reel döviz kuru ülke enflasyon oranları arasındaki farka göre belirlenir nominal kur gibi deger kazanıp deger kaybedebilir

–Nominal döviz kurundaki degişim oranı hem reel kurdeki degişim oranına hemde iki ülkenin enflasyon oranları arasındaki farka bağlı olarak belirlenir

–Uzun dönemde denge döviz kurunu belirleyen faktörler farklı ülkelerdeki fiyatlar ve reel gelir düzeyindedir

–Denge döviz kurunun arz talep analiziyle bulunur (aofforum.com)

–D$:dolar talep egrisidir doları elinde bulunduranların alabilecekleri dolar miktarını ifade eder. negatif eğimli,dir. TLdeger kazandıkça alınabilecek dolar miktarı artar

–S$dolar arz egrisidir. dolar bulunduranların TL karşılığında satmak istedikleri dolar miktarını gösterir. pozitiftir. TLdeger kaybettikçe satın almak istenen dolar miktarı artar

–TLkarsısında satılmak istenen dolar miktarı ile TL karşılığında alınmak istenen dolar miktar eşitliğinde döviz piyasası dengede olur
–Dolar talep fazlası olduğunda dolar fiyatı yükselir. TLdeger kaybeder. satın alınmak istenen dolar miktarı azalır. satılmak istenen dolar miktarı artar.

-döviz piyasasındaki denge diğer koşullar sabitken istikrarlı dengededir.

-uzun dönemde denge döviz kurunda degişmeye yol açan faktörler dolar arz ve talebi çizilirken sabit kabul edilen faktörlerdir bunlar:
a-reel gelir (en önemlisi)
b-nispi verimlilik
c-nispi fiyat düzeyi
d-dış ticarete getirilen kotalar
e-ithal ve yerli mal arasındaki tercihlerdir (aofforum.com)

-bir ekonominin reel gelir düzeyi o ekonominin sahip olduğu kaynakların verimliliğini yansıtır

-reel gelir artışı yada azalışı döviz arz ve talep eğrisini kaydırır

-ABDnin reel gelirinde artık olursa merikalılar Türk mallarına ve menkul kıymetlerine olan talebi artar Türkiyenin ise dolar arzı artar. dolar arz egrisi sağa kayar

-dolar arzındaki artış denge kurunun düşmesine ve denge işlem haminin artmasına neden olur

-Türkiyede reel gelir artışı olursa yabancı mallara ve dövize olan talep artar. döviz talep eğrisi sağa kayar denge kuru ve piyasa işlem hacmi artar

-döviz kurundaki artışlar yerli paranın deger kaybetmesi, döviz kurundaki düşüşler yerli paranın kazanmasına neden olur

-döviz arz ve talebini etkileyen faktörler
a-reel gelir
b-ithal talebi
c-nispi fiyat düzeyi
d-dış ticarete getirilen engeller
e-ithal talebi
f-nispi verimlilik
a,b,c şıkları dövizkuruyla doğru orantılı d,e,f şıkları ise ters orantılıdır
-Satın Alma Gücü Partisi
*te fiyat kanunu ilkesine dayanır
*dış ticarete engel getirmediği kabul edilir
*nakliye masrafları olmadığı kabul edilir
*bir ülkedeki fiyatlar diğer ülkeye göre daha hızlı artıyorsa ülke parası deger kaybeder
*taşıma giderleri sıfırdır
*piyasalar arası fark oluşsada bu fark devam etmez kısa sürede eşitlenir
*özdeş malların fiyatlarını ve iki ülkedeki fiyatlar genel düzeyini temel alır
*yurtiçi fiyatlar düzeyi döviz kuru ile yabancı ülkedeki fiyat düzeyi çarpımını gösterir
*uzun dönemde geçerli olabilecek teoridir
*kısa dönemde PPP(satın alma gücü) teorisi varsayımlarındaki eksiklikler
a-homojen mal varsayımı birçok durumda geçerli değildir
b-dış ticarette engellerin olması, nakliye masraflarının olmaması varsayımı da eleştiriye çok açıktır
c-ülkedeki fiyat indekslerine dahil olan malların çoğu dış ticarete konu olabilecek mal değildir (aofforum.com)

-rTL…… TL cinsinden varlıkların getirisi
-r$……..dolar cinsinden varlıkların getirisi
-rTL>rS.. hem Türkler hem de yabancılar TL cinsinden varlıklara yönelir
-r$>rTL..hem Türkler hem de yabancılar $ cinsinden varlıklara yönelir
-r$=rTL..iki para cinsinden ihraç edilen varlıklar elde tutulur

-Faiz paritesi kavramı
*döviz piyasalarındaki işlemlerin büyük bölümü banka hesapları arasındaki hareketle gerçekleşir
*döviz piyasasındaki işlemler mevduatlar üzerinden yürütülür
*iki para cinsinden mevduatlara olan talebi belirleyen mevduatlarda beklenen getiri oranıdır
-Faiz paritesi şartları
1- yurtiçi faiz oranının yabancı para faiz oranı ile yerli paradaki değişim oranının toplamına eşit olacağını gösteren döviz kuru denge koşuludur
e
i+ E – E
t+1 t
iTL= ——————— yada rTL=r$ faiz paritesi şartıdır
E
t

2-yurtiçi faizler yabancı faiz oranından yüksekse yerli para değer kaybeder

-r$ eğrisi=
a)doların beklenen getiri eğrisidir
b)negatif eğimlidir
c)yüksek kurda dolar mevduatlarının beklenen getirisi düşüktür. d)düşük kurda dolar mevduatlarının beklenen getirisi yüksektir

-rTL eğrisi=
a)TL mevduatlarından beklenen getiri eğrisidir
b)rTL=iTL olduğunda %10luk faiz oranında sabitlenmiş getiri eğrisidir

-rTL ve r$ eğrilerinin kesiştiği yer denge noktasıdır
-denge döviz kurundaki değişmeler rTL/r$nin yer değiştirmesiyle olur

-r$ 2 nedenden dolayı yer değiştirir
1-dolar mevduatlarına ödenen faiz oranının değişmesi
2-beklenen döviz kurunun değişmesi
-rTL nin yer değiştirme nedeni TL mevduatlarına ödenen faiz oranının değişmesidir

-r$ eğrisinin kayması
1-dolar mevduatlarına uygulanan faiz oranı yükselirse dolar mevduatından beklenen getiri artar r$sağa kayar döviz kuru yükselir yerli para deger kaybeder
2-döviz kurunun yükselicegi bekleniyorsa r$ kayar
-net sonuç eğrilerdeki yer değiştirmenin büyüklüğüne bağlıdır
-beklenen enflasyona bağlı faiz artışları sonucunda yerli para deger kaybeder

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir