genel hayvan hastalıkları açıklamalı sorular.

1- Aşağıdakilerden hangisi, mastitisli hayvanların saptanması amacıyla
kullanılan testler arasında yer almaz?
A) WMT
B) Kataloz testi
C) Whiteside testi
D) Pullorum testi
E) Asitlik testi

Doğru Cevap:
D
Açıklama : Pullorum testi, mastitisli hayvanların saptanması amacıyla
kullanılan testler arasında yer
almaz.

——————————————————————————–
2-
Kanatlılarda stafilokok infeksiyonlarının bulaşma yolu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Damarlardaki antikor aracılığıyla
B) Solunum yoluyla

C) Yumurta yoluyla
D) CMT aracılığıyla
E) Enjekte edilen suni
virüslar yoluyla

Doğru Cevap:C
Açıklama : Stafilokok
infeksiyonlarının bulaşması yumurta yolu ile ve derideki portantrelerden etkenin
girmesi ile meydana
gelir.

——————————————————————————–
3-
Aşağıdakilerden hangisinde, stafilokokların genel özellikleri doğru verilmiştir?

A) Kamçısız, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz
B) Kamçılı, hareketsiz,
sporsuz, kapsüllü
C) Kamçısız, hareketli, sporlu, kapsülsüz
D) Kamçılı,
hareketli, sporlu, kapsülsüz
E) Kamçısız, hareketli, sporsuz, kapsüllü

Doğru Cevap:A
Açıklama : Stafilokoklar kamçısız, hareketsiz,
sporsuz, kapsülsüz
mikroorganizmalardır.

——————————————————————————–
4-
Aşağıdakilerden hangisi, konakçıya özgü olmayan salmonella türleri arasındadır?

A) S.pullorum
B) S.enteritidis
C) S.abortus equi
D) S.abortus
ovis
E) S.minellium

Doğru Cevap:B
Açıklama : Konakçıya bağımlı
olmayan salmonella türleri arasında s.typhimurium ve s.enteritidis yer
alır.

——————————————————————————–
5-
Tavuklara özgü belli enteropatojenik E.koliler tarafından oluşturulan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koligranuloma
B) Omfalitis
C)
Koliseptisemi
D) Enteritis
E) Sarı kesesi yangısı

Doğru Cevap: D

Açıklama : Tavuklara özgü belli enteropatojenik E.koliler tarafından
oluşturulan hastalık
enteritisdir.

——————————————————————————–
6-
S.pullorum aşağıdaki hayvan türlerinin hangisinde etkili olur?
A) Koyun

B) Tavuk
C) At
D) Buzağı
E) Deve

Doğru Cevap:B

Açıklama : S.pullorum tavuklarda etkili
olur.

——————————————————————————–
7-
Sığırlarda bitkinlik ve dehidrason sonucu ölümlerin yaşanması pastörellosisin
hangi formunda gerçekleşir?
A) Septisemik form
B) Kronik form
C)
Akut form
D) Ödemli form
E) Subakut form

Doğru Cevap:B

Açıklama : Kronik (pektoral) formda sığırların vücut ısısı 40-41°C’dir,
hayvanın genel durumu bozuktur. Burundan önce mukoz daha sonra mukoprulent ve
kanlı akıntı gelir. Geviş getirme durmuştur. Ölüm nedeni bitkinlik ve
dehidrasyondur.

——————————————————————————–
8-
Manda pastörellozu hastalığına yakalanan hayvanlara verilen immun serumların
koruma süresi kaç gündür?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 21 gün
D) 28
gün
E) 12 gün

Doğru Cevap:B
Açıklama : Gerek hasta hayvanlara
gerekse hastalık tehlikesi altındaki hayvanlara, immun serum verilerek korunma
sağlanır. İmmun serumların korunma süresi 15
gündür.

——————————————————————————–
9-
Hemofilusların yapay besiyerlerinde üreyebilmeleri için ihtiyaç duydukları
faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
A) A2 ve C faktörleri
B) 2H + O2
ve F faktörleri
C) Lh ve B faktörleri
D) X ve V faktörleri
E) 2Y ve
Z faktörleri

Doğru Cevap: D
Açıklama : Diğer mikroorganizmalara göre
farklı özellik gösteren hemofilusların yapay besiyerlerinde üreyebilmeleri için
X ve V faktörlerine ihtiyaç
vardır.

——————————————————————————–
10-
Aşağıdakilerden hangisinde, sığırların aşılama yaşı doğru verilmiştir?
A)
8-10 aylık
B) 1-2 aylık
C) 10-12 aylık
D) 3-4 aylık
E) 4-6 aylık

Doğru Cevap:E
Açıklama : S19 aşısı sığırlarda danalık devresinde
(4-6 aylık) iken
uygulanır.

——————————————————————————–
11-
Gebelik oranının düşmesi, yavru atma, kısırlıkla karakterize, bulaşıcı özellikte
olan sığır ve koyun hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brucellosis

B) Epididimitis
C) Kampilobakteriyozis
D) Epizootiyoloji
E)
Neotoma

Doğru Cevap:C
Açıklama : Gebelik oranının düşmesi, yavru
atma, kısırlıkla karakterize; bulaşıcı özellikte olan sığır ve koyun hastalığı
kampilobakteriyozisdir. Etkeni ise campylobackter
fetus’tur.

——————————————————————————–
12-
Sığırlarda brucellozisin en belirgin semptomu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Uterus akıntısı
B) Topallama
C) Kanlı dışkı
D) Abortus
E) Bol
mineralli süt

Doğru Cevap: D
Açıklama : Sığırlarda brucellozisin en
belirgin semptomu abortus (yavru atma) dur. Genellikle gebeliğin 6-8 aylarında
meydana
gelir.

——————————————————————————–
13-
Aşağıdakilerden hangisi, sığırlarda en önemli tüberküloz semptomudur?
A)
İştahsızlık
B) Öksürük
C) Geçici körlük
D) Yorgunluk
E)
Topallama

Doğru Cevap:B
Açıklama : Sığırlarda tüberküloz
hastalığının başlıca semptomları; öksürük, solunum güçlüğü (dyopnoea)
iştahsızlık, yorgunluk, zayıflama, lezyonlar pleura, periton akciğer trachea,
larankes. En önemli semptom
öksürüktür.

——————————————————————————–
14-
Paratuberküloz etkeni ilk olarak aşağıdaki organlardan hangisinde yerleşir?

A) İnce bağırsak
B) Beyin
C) Akciğer
D) Dalak
E) Kalın
bağırsak

Doğru Cevap:A
Açıklama : Sindirim yolu ile alınan
paratüberküloz etkeni ince bağırsakta yerleşir ve çok yavaş olarak üremeye
başlar.

——————————————————————————–
15-
Paratuberkülozis hastalığı aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile karıştırılmaz?

A) Salmonellosis
B) Viral infeksiyonlar
C) Koli infeksiyonları

D) Koksidiyosis
E) Metritis

Doğru Cevap:E
Açıklama : Para
tuberkulozis hastalığını klinik ve otopsi bulgularına göre teşhis etmek
mümkündür. Ancak karıştırıldığı bazı hastalıklar (salmonellosis, koli
infeksiyonlar, viral infeksiyonlar) vardır. Ayrıca kronik molibden zehirlenmesi
ile karışabilir. Koksidiyosis ve bağırsak parazitleri infekisyonlarına benzerlik
gösterir. Ayırmak için laboratuvar muayenesi (bakteriyoskopi, kültür, serolojik
test) ve alerjik test PPD johnin veya PPD avion tüberkülin
uygulanır.

——————————————————————————–
16-
Ülkemizde şarbon hastalığına karşı kullanılan aşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) RIU-I
B) S19
C) Şr-Umerium
D) Max-Sterne Anthrax
E) 45/20
R aşısı

Doğru Cevap: D
Açıklama : Ülkemizde antraks hastalığına
karşı sporlu Max-Sterne Anthrax aşısı
kullanılır.

——————————————————————————–
17-
Antraks teşhisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Bakteriyoskopi

B) Hayvan deneyi
C) Serolojik testler
D) Alerjik test
E) Kültür

Doğru Cevap: D
Açıklama : Antraks teşhisinde alerjik test
uygulanmamaktadır.

——————————————————————————–
18-
Antraksin akut ve subakut formlarında hayvanların vücut ısısı ne kadardır?

A) 30-35°C
B) 40-42°C
C) 45-48°C
D) 36-39°C
E) 38-40°C

Doğru Cevap:B
Açıklama : Akut ve subakut formlarda vücut ısısı artar
40-42°C olur ve bir süre aynı düzeyi koruduktan sonra
düşer.

——————————————————————————–
19-
At ve katırlarda ot zehirlenmesine neden olan botulinum tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) D tipi
B) F tipi
C) A tipi
D) C alfatipi
E) B
tipi

Doğru Cevap:A
Açıklama : Cl.botulinum’un D tipi at ve
katırlarda ot zehirlenmesine neden
olur.

——————————————————————————–
20-
Nekrotik dokuda Cl.tetani tarafından salgılanan özel bir neurotoksin tarafından
oluşturulan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Botulismus
B)
Pullorum
C) Salmonellosis
D) Paratüberkülozis
E) Tetanoz

Doğru Cevap:E
Açıklama : Nekrotik dokuda Cl.tetani tarafından
salgılanan özel bir neurotoksin tarafından oluşturulan hastalık
tetanozdur.

——————————————————————————–
21-
Tetanoz ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Tetanoza yakalanmış hayvanlarda vücut ısısı yükselmez.
B) Bütün memeli
hayvanlar hastalığa duyarlıdır.
C) Tetanoz toksini ağız yolu ile alındığında
hastalık oluşturur.
D) Hastalık, çizgili kasların spazmodik
kontraksiyonlarına neden olarak kendini belli eder.
E) Hastalık, toprakta
bulunan basil veya sporları derin ve kirli yaralardan vücuda girer.

Doğru Cevap:C
Açıklama : Tetanoz toksini ağız yolu ile alındığında
hastalık oluşturmaz, çünkü toksin hem mide bağırsak özsuları tarafından
nötralize edilir, hem de bağırsaktan
emilmez.

——————————————————————————–
22-
Aşağıdakilerden hangisi, Cl. haemolyticum mikroorganizmanın özelliğidir?
A)
Sporlu, kapsülsüz, gram pozitif
B) Sporsuz, kapsülsüz, gram negatif
C)
Sporlu, kapsüllü, gram pozitif
D) Sporsuz, kapsüllü, gram negatif
E)
Sporlu, kapsülsüz, gram negatif

Doğru Cevap:A
Açıklama :
Cl.haemolyticum sporlu, kapsülsüz, gram pozitif anaerob bir
basildir.

——————————————————————————–
23-
Cl.oedematiensle hazırlanan toksoid aşının uygulanış şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 6 ayda bir aşılama
B) 6 ayda çift aşılama
C) 21 gün
ara ile çift aşılama
D) 5 haftada bir aşılama
E) 10 gün ara ile çift
aşılama

Doğru Cevap:C
Açıklama : Cl.oedematiensle hazırlanan toksoid
aşı 21 gün ara ile çift aşılama yapılır. Aşı bir defada 2 cc. şırınga
edilir.

——————————————————————————–
24-
Aşağıdakilerden hangisi, braxy hastalığında laboratuvarda uygulanan yöntemlerden
biri değildir?
A) Bakteriyoskopi
B) Floresan antikor boyama
C)
Proteksiyon testi
D) Kültür
E) Toksin araması

Doğru Cevap:E

Açıklama : Toksin araması braxy hastalığında laboratuvarda uygulanan
yöntemlerden biri
değildir.

——————————————————————————–
25-
Aşağıdakilerden hangisi, hayvanları piyeten hastalığından korumak için yapılması
gerekenlerden biri değildir?
A) Hayvanlar hijyenik koşullarda beslenmeli

B) Anızlı arazilerde otlatılmalı
C) Dikenli arazilerde otlatılmamalı

D) Taşlı ve pis yerlerde otlatılmamalı
E) Hayvanların ayakları
antiseptik solüsyonlarla yıkanmalı

Doğru Cevap:B
Açıklama :
Hayvanları, piyeten hastalığından korumak için hijyenik koşullarda beslemeli,
anızlı, dikenli, taşlı ve pis yerlerde otlatılmamalı ve ayakları antiseptik
solüsyonlarla
yıkanmalıdır.

——————————————————————————–
26-
Buzağı difterisi ne kadar sürer?
A) 1-2 hafta
B) 2-3 hafta
C) 5-6
hafta
D) 2-3 gün
E) 7 gün

Doğru Cevap:B
Açıklama : Buzağı
difterisi erken teşhis edilmediği taktirde çok ağır seyreder. Hastalık 2-3 hafta
kadar sürer.

27-Mastitisli sütlerin saptanmasında, kullanılan en yaygın
test aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asitlik testi
B) Katalaz testi

C) Elektriksel geçirgenlik testi
D) California Mastitis Testi (CMT)

E) Strip cup testi

Doğru Cevap: D
Açıklama : Mastitisli sütlerin
saptanmasında kullanılan en yaygın test California Mastitis Testi (CMT)’dir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir