Girişimcilik dersi final ders notları

GİRİŞİMCİLİK

ÜNİTE 7

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GİRİŞİMCİLİK

GİRİİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN KOŞULLAR
Finansal koşullar
Ticari ve hukuki yapa
Eğitim
Devlet politikaları ve proğramları

PİYASA EKONOMİSİ

Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişimini yaratan ÖN ÖNEMLİ koşuldur

GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL KAYNAKLARI

Aile bireyleri
Bankalar
Finans kuruluşları
Sermaye piyasaları

KÜÇÜK İŞLETMELER İDARESİ
Abd de girişimcilere finansal destek sağlamada en önemli kuruluştur

GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞMESİNE ORTAM HAZIRLAYAN TİCARİ VE HUKUKİ ALT YAPI ŞARTLARI

Şirketin işleyişiyle ilgili düzenlemeler
Rekabet yasaları
Çalışma yasaları
Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler

ABD
Dünyada girişimcilik eğitimi konusunda LİDER olan ülkedir

İNKÜBATÖRLERİN GİRİŞİMLERE SAĞLADIKLARI DESTEKLER

İş yeri mekanı
Ortak kullanımda olan cihazlar
Yönetim desteği
Danışmanlık

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN MAKRO EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Düşük gelir
Dengesiz gelir dağılımı
Düşük yatırım oranı
İşgücü başına düşük sermaye donanımı

KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER KURAMI

DIŞA dönük sanayileşme stratejisinin KURAMSAL dayanağıdır

DIŞA DÖNÜK SANAYİLEŞME STRATEJİSİNDE UYGULANAN BAŞLICA POLİTİKALAR

Reel faiz uygulaması
Gerçekçi kur
İthalat kolaylıkları
Kamunun ürettiği mal ve hizmetlere reel fiyat uygulaması

ÜNİTE8
GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK GELİŞME

YÜKSELEN PİYASA İDOOLOJİSİ SONUCU DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK KONUSUNA YÖNELTİLEN İLGİNİN ARTMASI

Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi
Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi
Kar amaçlı olmayan örgütlerin desteklenmesi
Kar amaçlı firmaların desketlenmesi

KAPİTALİZM KAVRAMI

İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır

İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ

a.SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır

RİCHARD CANTİLLON

Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır

SCHUMPETER E GÖRE TEMEL GİRİŞİMCİ DAVRANIŞLARI

YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi
Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması
YENİ bir pazarın oluşturulması
YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER

Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ olarak varsayılmaktadır

GENEL ULUSAL ALTYAPI KOŞULLARI VE GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN ALT YAPI KOŞULLARI TARAFINDAN ETKİLENEN İŞLETME DİNAMİKLERİ

İşletme kuruluşları
İşletme genişlemeleri
İşletme ölümleri
Anlaşmalar

GİRİŞİMCİLİĞİN KAPASİTESİ

Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen İŞLETME DİNAMİKLERİDİR

DIŞA AÇIKLIK

Genel ulusal alt yapı koşulları altında değerlendirilir

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ

BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faliyetleri yürütmektir

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir