Halk İlişkileri – uygulama Teknikleri

eogrenmedeki bütünleme sınavı soruları…
1-Nesnelerin ve olayların zihinde beliren hali,bir çeşit düşsel imaj…tanımı
nedir?
İMGE

2-Uluslararası anlam taşıyan gorsel iletişim sistemlerine
ne ad verilir?
PİKTOGRAM

3-ABD’li antropolog Edward Hall tarafından
‘’Proxemics’’olarak adlandırılan
karşılıklı ilişkileri kapsayan kavrama ne
denir?
SESSİZ DİL

4-Gestalt kuramı ile ilgili bir örnek
veriniz.
GÖRSEL BİR İMAJIN PARÇALARI FARKLI BİLEŞKENLER
ŞEKLİNDE
ÇÖZÜMLENEBİLİR.

5-‘’İmajların yapısal karakterlerinin simgeledikleri
biçimlerle olan ilişkileri
ve anlamlarının ugunlugu ilkesidir’’bu ilke tanımı
nedir?
EŞBİLİMCİ UYGUNLUK

6-1313 tarihinde hareketli harflerin
bulundugu yazı makinesi hangi ülkede
icad
edilmiştir?
ÇİNLİLER

7-Temel metin düzenleme biçimlerine örnek
veriniz.
-SOLDAN BLOK,SAGDAN BLOK

8-Biçimsel özelliklerine gore
yazılar kaç gruba ayrılır?
4 GRUBA AYRILIR.

9-Tırnaksız yazı
tiplerinden Helvetica hangi tarihte nerede kullanılmıştır?
1957
İSVİÇRE

10-Sayfa tasarım yazılımlarına örnek veriniz.
QUARK
EXPRESS,RAG TIME

11-Çıkarımsal renk metoduna göre kırmızı-mavi-sarı
renkler birleşince
hangi renkler oluşur?
SİYAH

12-Renkler hangi
etkiyi bunyesinde bulundurmaz?
DÜŞÜNSEL

13-Gökyüzü ve denizin rengi
nedir?
MAVİ

14-Kagıdı ilk üreten hangi
ülkedir?
ÇİN

15-Taşbaskıya dayanan teknik hangi baskı
teknigidir?
OFSET

16-Profosyonel tanıtım fotografcıları derneginin
kısa adı nedir?
PTFD

17-Filmlerin,ışıgın,şiddetine duyarlılıkları
degeri neyle belirlenir?
ASA

18-Bilgisayar teknolojisi ile donatılmış
yeni fotograf makinelerinde
otomatik netleme ile birlikte hangi otomatik mod
vardır?
POZLAMA

19-Bir alan içinde bulunan pozitif elemanlara ne ad
verilir?
FİGÜR

20-Tipografik hatanın adı nedir?
YETİM SÖZCÜK

———————————————————-
1. Mağara resimlerinin ilk örnekleri günümüzden yaklaşık olarak kaç yıl önce
yapılmıştır?

100
17 000
7 000
5 000

700

2. Aşağıdakilerden hangisi metin düzenlemesine ilişkin bir hata
değildir?

Vurgulanmak istenen kelimenin altı çizili kullanılması

Başlıkta kalın yazı karakterinin kullanılması

Aynı paragrafta farklı satır aralıklarının kullanılması
Başlığın
tirelenmesi
Tüm metnin büyük harf ile yazılması

3. Aşağıdakilerden
hangisi, görsel malzemenin sayfa üzerindeki görsel hiyerarşisinin
oluşturulmasında etken olan faktörlerden biri değildir?

Renk değerleri

Yoğunluğu, koyu açık değerleri
Boyu-kapladığı alan
İmajın kendi
doğal dinamiği
Kullanılan çizim tekrarı

4.
Toplamsal renk metodunda hangi üç rengin birleşmesi beyazı
oluşturur?

Kırmızı, yeşil, mavi
Sarı,
lacivert, pembe
Kırmızı, turuncu, beyaz
Mor, eflatun, gümüş
Gri,
siyah, beyaz

5. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazır
fotoğraf sağlayıcılardan (stok fotoğraf ajanslarından) fotoğraf alınırken dikkat
edilmesi gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Dijital
makine ile çekilmiş olması
Maliyetlerin düşük olması
Fotoğrafların amaca uygun olması
Çekimlerin flaş
kullanılarak yapılması
Kullanılan filmin 200 ASA olması

6.
Aşağıdakilerden hangisi senaryo yazarının senaryo yazımı sırasında dikkat etmesi
gereken temel öğelerden biri değildir?

Programın süresi
Programın
amacı
Programın bütçesi
Programın hedef kitlesi
Programın oyuncularının kim olduğu

7. Aşağıdakilerden
hangisi yapımcıya ilişkin işlev ya da tanımlamalardan biri
değildir?

Görsel malzemeyi programın amacına göre
düzenler.

Diğer ekip elemanlarını saptar.
Ekip elemanlarına görev
verir.
Yapımcı hazırlanacak programın patronudur.
Yapımcı parayı
denetler.

8. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan kayıt cihazı
formatlarından biridir?

Diyafram
Hi-8
Asa

Diopter
Kelvin

9. Kullanılan filmin ASA’sına ve pozlama
süresinin ne olduğuna göre, mercek üzerinde bulunan diyafram değerleri cinsinden
ışık şiddetini ölçen araç aşağıdakilerden hangisidir?

Objektif
Mercek

Pozometre
Diyafram
Deklanşör

10.
Aşağıdakilerden hangisi ön hazırlık aşamasında yer alan harcamalardan biri
değildir?

Yemek giderleri
Ulaşım giderleri
Storyboard gideri

Film banyo giderleri
Yapımcı ve yönetmenin
hazırlıkla ilgili yolculuk giderleri

11. Aşağıdakilerden hangisi çekim
ekibinde yer almaz?

Makyaj sorumlusu
Devamlılık sorumlusu
Senaryo yazarı
Mekan amiri
2. Yönetmen

12.
Kullanıcının ilgisini çeken animasyon, video ve ses ögelerine ne ad verilir
?

Çokluortam öğeleri
Grafik öğeler
Metin
bölümü
Arabirim
Navigasyon

13. Kullanıcının sayfalar arasında
geçiş yapmasını sağlayan bağlantılara ne ad verilir?

Navigasyon
World Wide Web
Erişim
Browser
HTML
———————————————–
1. Fenikeliler nesneler yerine seslere denk gelen işaretler kullanarak günümüzde
kullanılan pek çok alfabenin temellerini yaklaşık hangi tarihte
atmışlardır?

M.Ö. 100
M.S. 1 500
M.Ö. 10 000
M.Ö. 1 500
M.S. 1 000

2. Tipografi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yazı
düzenlemesinde tipografinin bir önemi yoktur, bütün yazı karakterleri aynı tarz
ve işleve sahiptir.

Tipografik olarak iyi tasarlanmış bir metin
okumayı kolaylaştırır.
Harf arası boşluklar “espas” şeklinde de
adlandırılır.
Başlıklarda kalın (bold) yazıların kullanımı dikkat çekici bir
etki yaratır.
Tipografi ve yazı tasarımı biçimsel tasarımın üst düzeyde
kullanıldığı önemli bir sanattır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, salt
tipografik bir sayfa tasarımında başarılı, algısal açıdan seviyeli bir tasarım
üretmek için yararlanılacak tipografik kurallardan biri değildir?

Kağıdın suyunu değiştirmek
Yazı karakterlerinin
farlılıkları ile ayrıştırma sağlamak
Harf büyüklüklerini değiştirmek

Yazıların satır aralıklarını değiştirirek algı seviyeleri yaratmak
Aynı
yazı karakteri kullanılıyorsa başlıklarda bold ya da italik gibi değişiklikler
yapmak

4. Baskıdaki renkli ve gri değerlerin değişik tonlarda
görünebilmesi için oluşturulmuş küçük noktacıklara ne ad verilir?

Pigment

Espas
Grid
Tipo
Tram
5. Dijital
fotoğraf makinelerinde kullanılan sayısal hafıza kartları geleneksel
teknolojideki makinelerde hangi unsurun yerini almıştır?

Objektif

Diyafram
Film
Deklanşör
Flaş

6.
Aşağıdakilerden hangisi yapımda görev alan kişilerden biri
değildir?

Reklam veren
Sesçi
Sanat
yönetmeni
Görüntü yönetmeni
Yapımcı

7. Aşağıdakilerden hangisi
yapım sonrası işler arasında yer alır ?

Çekim senaryosunun oluşturulması

Mekan tespiti
Hedef kitlenin belirlenmesi
Seslendirme
Senaryonun yazılması

8. Aşağıdakilerden
hangisi günümüzde kullanılan kayıt cihazı formatlarından biridir?

Asa

Diopter
Hi-8
Diyafram
Kelvin

9.
Görüntünün ve seslerin arasına yeni ses ve görüntü eklenmesine kurgu türleri
arasında ne ad verilir ?

kesme
Dijital
Insert

Analog
Assemble

10. Aşağıdakilerden hangisi ön hazırlık
aşamasında yer alan harcamalardan biri değildir?

Storyboard gideri

Yapımcı ve yönetmenin hazırlıkla ilgili yolculuk giderleri
Ulaşım
giderleri
Film banyo giderleri
Yemek giderleri

11. Her bir çekimin kaç kez tekrarlanacağına ne ad verilir
?

Dolly
Çekim oranı
Stok
Erime

Silme

12. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi ön yapım aşamalarından
biri değildir?

Hedef kitlenin tanımlanması
Bilgilerin web formatına
dönüştürülmesi
Yardımcı navigasyon öğelerinin seçilmesi

Sitenin ana amacının belirlenmesi
Kullanıcı ve tasarım
amaçlarının geliştirilmesi

13. Kullanıcının ilgisini çeken animasyon,
video ve ses ögelerine ne ad verilir ?

Metin bölümü
Grafik öğeler

Navigasyon
Çokluortam öğeleri
Arabirim

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir