Halkla İlişkiler – uygulamalar Ve örnek Olaylar

e-ogrenmedeki bütünleme soruları

1.
Aşağıdakilerden hangisi, uygulama planında yapılması gerekenlerden
biridir?

Sorumluların atanması
Hedef kitlenin
belirlenmesi
Medya stratejilerinin belirlenmesi
Amaçların belirlenmesi

Mesaj stratejilerinin belirlenmesi

2. Halkla ilişkilerle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Halkla ilişkilerde planlama,
kuruluşun dışında, tek başına hareket eden bir anlayıştır.
Halkla ilişkiler
sorun çözmekten çok önlem almaya yöneliktir.
Halkla ilişkiler kısa dönemli
planlı ve programlı bir iletişim disiplinidir.
Halka
ilişkilerde ilk adım hedef kitlenin belirlenmesidir.

Halkla
ilişkilerde sorunun doğru ve gerçekçi tanımlanması, planlama aşamalarının diğer
basamaklarını etkilemez.

5. Halkla ilişkilerde görünürlük
aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır?

Problem
Değerlendirme

Strateji
Kontrol
Etkinlik

6. Marka,
kurum ve hedef kitle açısından çalışmaları deneyime dönüştüren halkla ilişkiler
uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Kurumsal iletişim
Medya
ilişkileri
Lobicilik
Sponsorluk
Etkinlik

7. Hedef kitleye verilmek istenen mesajın belli aralıklarla
tekrarlandığı mesaj stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Özümseme

Benimseme
Yineleme
Onaylama
Kabul etme

9. Aşağıdakilerden hangisi uygulama planının aşamalarından
biridir?

Durum analizi
Bütçe analizi
Basın toplantısı
Uygulama şeması
Sorun belirleme

10. Etkinlik
öncesi, etkinlik sırası ve etkinlik sonrası bilgilendirme amacıyla basına
yollanan yazılara ne ad verilir?

İnternet uygulamaları
Kamuoyu
bilgilendirme raporları
Basın bülteni
Basın
dosyası
Basın turu

11. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde
değerlendirme modelleri arasında yer alır?

İknaya dayalı çekicilik modeli

Sessizlik sarmalı modeli
Tutum değişim modeli
Kültürleme modeli

IPRA’nın değerlendirme modeli

12.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler konusunda değerlendirmeye yönelik model
öne süren halkla ilişkilercilerden biridir?

Goldman
Seitel
Cutlip
Wilcox
Tucker
————————
1-Halkla ilişkiler planlamasının son aşaması
nedir?
DEGERLENDİRME

2-SWOT analizinin uygulandıgı stratejik planlama
aşaması nedir?
DURUM ANALİZİ

3-Açık sistem yaklaşımı ne ile temsil
edilir?
STRATEJİK YONETİM

4-Halkla ilişkiler çalışmasının hedef
kitlesi ile buluşma noktası nedir?
ETKİNLİK YÖNETİMİ

5-Kurumun
toplumsal olarak itibar kazanmasına neden olan en önemli
iletişim kriteri
nedir?
TARAFTARLIK

6-Biçimsel olmayan araştırma yöntemlerine örnek
veriniz.
FOKUS GRUPLAR

7-Piyasadaki oyuncuların bir kısmının
digerlerinden daha fazla bilgiye sahip
olmasına ne denir?
ASİMETRİK
BİLGİ

8-Halkla ilişkiler uygulayıcılarının ve/veya
organizasyon yöneticilerinin kendi çabaları
sonucu elde ettigi verilere ne
denir?
BİÇİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

9-SWOT analizinde dışsal
faktorler ne içinde degerlendirilir?
FIRSAT-TEHDİTLER

10-Hedef
belirlenirken izlenecek basamaklardan birine örnek veriniz.
PAZARLAMA
HEDEFLERİ

11-Hedef kitle belirlenirken kullanılmayan kriter
nedir?
CİNSİYET

12-Etkinlik yönetiminin püf noktalarına örnek
veriniz.
EMPATİ,KONTROL LİSTESİ

13-Hazırlık,uygulama ve etki
kriterleriyle bir dizi degerlendirme
aşaması sunan degerlendirme modeli
nedir?
CUTLİP,CENTRE VE BROOM

14-Çıktı ölçümünde kullanılan ölçüm
çeşitleri nedir?
İÇERİK ANALİZİ

15-Medya ile ilişki kurma yöntemlerine
örnek veriniz.
BASIN DOSYASI DAGITIMI

16-Etkinlik stratejilerinin
belirlenmesinden sonra gelen aşama nedir?
UYGULAMA PLANLARI

17-Çıktı
ölçümünde kullanılan ölçümlerden birine örnek veriniz.
MESAJ İÇERİGİNİN
ÖLÇÜMÜ

18-Halkla ilişkiler sürecinin basamaklarından olmayan yöntem
nedir?
MESAJIN SIKLIGININ BELİRLENMESİ

19-Etkinlik kontrol listesinde
sorulması gereken sorulardan biri nedir?
ETKİNLİK İÇİN YETERLİ BÜTÇE VAR
MI?

20-ECA’nın 50.yıl kutlamalarında basın toplantısı davetlileri
kimlerdir?
DERGİ VE GAZETE KÖŞE YAZARLARI

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir