Hayvansal Ürünler Teknolojisi SINAV-1

Hayvansal Ürünler Teknolojisi SINAV-1

1) Aşağıdakilerden hangisi,
karbonhidratların vücuttaki görevleri arasında yer almaz?

A) Su ve
elektrolitlerin vücutta tutulmasını sağlar

B) Bağırsak hareketlerini
düzenler
C) Beyin dokusunun enerji kaynağı olan glikozu sağlar
D) Vücutta
asit ve baz dengesini oluşturur
E) Vücudun ısı ve enerji
kaynağıdır

________________________________________
2) Hayvansal
besinlerde retinal esteri halinde bulunan vitamin aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Vitamin A
B) Vitamin D
C) E vitamini
D) K
vitamini
E) B vitamini

________________________________________
3)
Yağların gliserol ve yağ asitlerine ayrışması olayı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Hidrolitik ransidite
B) Oksidatif ransidite
C)
Ketonik ransidite
D) Betaoksidasyonla ketonik ransidite
E) Parfüm
ransidite
________________________________________
4) Kasın ete
dönüşmesinde görev alan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktin
B)
Troponin
C) Aktomiyozin
D) Myogen
E) Glikojen

________________________________________
5) I bandını ortadan ayıran koyu
bant aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarkomer
B) A bandı
C) Z
bandı
D) H kuşağı
E) M çizgisi

________________________________________
6) Her bir kas hücresini saran,
protein ve yağdan oluşan esneme yeteneğine sahip zar aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Sarkomer
B) Sarkoplazma
C) Myofibril
D)
Sarkolemma
E) Bağ doku
________________________________________
7) Ete
mikroorganizma bulaşmasının hayvanın hasta olmasından kaynaklanan aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntra vitam
B) İntra mortem
C) Post
mortem
D) Latent devre
E) Logaritmik devre

________________________________________
8) Mikroorganizmaların
gerçekleştirdiği her bir bölünmeye verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Üreme
B) Geometrik çoğalma
C) Logaritmik
çoğalma
D) Generasyon
E) Latention

________________________________________
9) Aşağıdakilerden hangisi, etin
dayanıklılığının arttırılmasında kullanılan fiziksel yöntemlerdir?

A)
Tuzlama
B) Kürleme
C) Dumanlama
D) Fermentasyon
E) Isıtma

________________________________________
10) Aşağıdakilerden hangisi,
sucukların fermente olmalarında etkili dış kontrol kriteridir?

A) Kılıf
kalibresi
B) Rutubet
C) Çekilme derecesi
D) Tuz ve şeker miktarı
E)
Yağ miktarı
________________________________________
11) Bir iç kontrol
kriteri olarak yağ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yağ
miktarı kıvam üzerinde etkilidir
B) Yağ miktarı olgunlaşma üzerinde
etkilidir
C) Yağ miktarının fazla olması pH değerinin düşük olmasına neden
olur
D) Yağ miktarının fazla olması su aktivitesinin düşük olmasına neden
olur
E) Yağ içeriği yüksek olan sucukların nem içeriği düşük olur

________________________________________
12) Türk standartlarına göre
normal yağlı bir sucukta yağ oranı en fazla kaç olmalıdır?

A) 0,2
B)
0,3
C) 0,4
D) 0,5
E) 0,7

________________________________________
13) Sütün pH derecesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7.2 – 7.4
B) 6.3 – 6.5
C) 5.3 – 5
6
D) 4.5 – 4.7
E) 5.5
________________________________________
14)
Meme bezlerinde süt salgılatan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Östrogen
B) Oksitosin
C) Pseudoglobülin
D) Prolactin
E) Lactalbumin

________________________________________
15) Aşağıdakilerden hangisi, süt
proteini değildir?

A) Kazein
B) Kreatin
C) Albumin
D)
Globulin
E) Alfalaktalbümin

________________________________________
16) Her türlü zoonozlardan ve
enfeksiyonlardan arındırılmış, sürekli veteriner hekim kontrolü altında bulunan
çiftliklerde, sağlıklı ineklerden aseptik koşullarda sağılarak elde edilen çiğ
sütler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sterilize süt
B) Yumuşak pıhtılı
süt
C) Pastörize süt
D) Sertifiye pastörize süt
E) Sertifiye çiğ süt

________________________________________
17) Aşağıdakilerden hangisi,
pastörizasyonun amaçları içinde yer almaz?

A) Sütte bulunan hastalık
etkenlerini ortadan kaldırmak
B) Süte dışardan bulaşabilecek etkenleri
ortadan kaldırmak
C) Sütün sağıldığı andaki koşullarını korumak
D)
Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkları engellemek
E) Süt ve süt
ürünlerinin ömrünü uzatmak
________________________________________
18)
Yüksek pastörizasyon süt sıcaklık derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
85 oC
B) 110 oC
C) 100 oC
D) 80 oC
E) 72-75 oC

________________________________________
19) Tamamına yakın kısmı peynir
altı suyuna geçen, kalan kısmı ise olgunlaşma döneminde laktik asite çevrilen
madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazein
B) Laktoz
C) Fosfat

D) Ribolavin
E) Biotin

________________________________________
20) Yarım yağlı peynirin 100
gramında olması gereken en az yağ miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
45gr
B) 30gr
C) 20gr
D) 35gr
E) 25gr

________________________________________
21) Aşağıdakilerden hangisi,
kaşar peyniri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Telemesi ısı işlemi
görmüş peynirler sınıfına girer
B) Dışında bir kabuk tabakası vardır
C)
Yuvarlak veya köşeli kalıplar halinde tüketime sunulurlar
D) Dış yüzeyi koyu
sarı, iç yüzeyi açık sarıdır
E) Gözenekli bir yapıya sahiptir

________________________________________
22) Kalıplanmış beyaz
peynirlerin alındığı salamuranın tuz konsantrasyonu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) %3-5
B) %14-16
C) %30-33
D) %40-44
E) %52-55

________________________________________
23) Aşağıdakilerden hangisi,
peynir yapılacak süte uygulanan testlerden biri değildir?

A) Asidite
tayini
B) Yağ tayini
C) Yoğunluk tayini
D) Protein tayini
E) Kuru
madde tayini
________________________________________
24) Aşağıdakilerden
hangisi, homojenizasyon ile sağlanacak yararlardan biri değildir?

A)
Yoğurt daha iyi bir tekstür kazanır
B) Kaymak oluşumu engellenir
C) Süt
yağı yoğurdun içine homojen olarak dağılır
D) Yoğurdun serum salması
engellenir
E) Yoğurdun asidiği ayarlanır

________________________________________
25) Süte %1-3 oranında süt tozu
ilave edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lezzeti
arttırmak
B) Aromayı güçlendirmek
C) Olgunlaşma süresini kısaltmak
D)
Kuru madde oranını arttırmak
E) Yağ oranını azaltmak

________________________________________
26) Yağlı yoğurtların 100
gramında en az olması gereken yağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,5
gr
B) 1 gr
C) 2 gr
D) 3 gr
E) 4 gr

________________________________________
27) Kremanın nötralizasyon amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Krema asitliğini arzu edilen dereceye
düşürmek
B) Krema yağ oranını standardize etmek
C) Kremada bulunan patojen
mikroorganizmaları yıkımlamak
D) Starter kültüre daha iyi bir gelişme ortamı
sağlamak
E) Lipaz enzimini inaktif hale getirmek

________________________________________
28) Aşağıdakilerden hangisi,
alkali maddeler içinde yer almaz?

A) Kalsiyum oksit
B) Demir
C)
Kalsiyum
D) Sodyum karbonat
E) Sodyum hidroksit

________________________________________
29) Aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Yumurta kabuğu gözenekli bir yapı gösterir
B)
Kütikül porların üzerini örterek, korunmasını sağlar
C) Yumurtanın gözenekli
kabuğu rutubet ve gazı geçirir
D) Yumurtanın geniş olan kutbunda içi ve dış
zar birbirinden ayrılarak hava boşluğunu oluştururlar
E) Yumurtanın depolama
süresi uzadığında hava boşluğu küçülür

________________________________________
30) Yumurtanın en dıştan kabuğun
dış yüzeyini örten keratine benzer bir proteinden oluşan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Mamillar tabaka
B) Ovalbumin
C) Albümin
D)
Kütikül
E) Avidin
—————-

1 D
2 A
3 A
4 E

5 C
6 D
7 A
8 D
9 E
10 B
11 C
12 C
13 B
14
D
15 B
16 E
17 C
18 A
19 B
20 C
21 E
22 B
23
D
24 E
25 D
26 D
27 A
28 B
29 E
30 D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir