Hayvansal Ürünler Teknolojisi Sınav-2

Hayvansal Ürünler Teknolojisi Sınav-2
1)
Latince karşılığı yaşayan
varlıklar için elzem azotlu öğe olan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Karbonhidratlar
B) Proteinler
C) Yağlar
D)
Vitaminler
E)
Mineraller

________________________________________
2) Aşağıdakilerden
hangisi, proteinlerin vücuttaki görevleri arasında yer almaz?

A) Kalp
ritmini düzenler
B) Kanda antikor şekillendirir
C) Vücut dokularının
onarım ve yapısında kullanılır
D) Kalıtsal faktörler için kromozom ve
genlerde görev alır
E) Karbonhidrat ve yağların yetersizliğinde enerji sağlar

________________________________________
3) Yağ asitlerinin gliserolden
başka alkollerle yaptıkları esterler aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Alkoller
B) Hidrokarbonlar
C) Mumlar
D) Vitaminler
E)
Proteolipidler
________________________________________
4) Birbirini
takip eden Z hatları arasındaki myofibril ünitesi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) H kuşağı
B) M çizgisi
C) I bandı
D) A bandı
E)
Sarkomer
________________________________________
5) Aşağıdakilerden
hangisi, regulatör proteinler sınıfında yer almaz?

A) Troponin
B) M
proteinler
C) a-aktinin
D) C proteini
E) Myosin

________________________________________
6) Kas dokusundaki protein oranı
en az aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,13
B) 0,013
C) 0,22
D)
0,16
E) 0,3
________________________________________
7)
Aşağıdakilerden hangisi, mikroorganizmaların üreme evrelerinden biri
değildir?

A) Latent devre
B) Olgunlaşma devresi
C) Logaritmik
devre
D) Durma devresi
E) Ölme safhası

________________________________________
8) Engel etkenlerin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroorganizmaların ete girişini
engelleyen etkenlerdir
B) Etin sertleşmesine engel etkenlerdir
C)
Mikroorganizmaların çoğalmalarına engel etkenlerdir
D) Etin çabuk çözünmesine
engel etkenlerdir
E) Etin su kaybına etken engellerdir

________________________________________
9) Aşağıdakilerden hangisi,
etlerin soğutulması sırasında görülen değişikliklerden biri değildir?

A)
pH ve Eh değerlerinin düşmesi
B) Suyun buharlaşması
C) Suyun buz
kristalleri haline geçmesi
D) Rekristalizasyon oluşumu
E) Bağlı su
oranının artması
________________________________________
10) Bir iç
kontrol kriteri olarak tuz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Fermente sucuklarda fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarla
mikroflorayı etkiler
B) Ette bulunan suyu çözülmüş proteinlere bağlayarak su
aktivitesini etkiler
C) Sucuğun kurumasında su eksilmesine bağlı olarak tuz
oranı artar
D) Tuz ette, merkezden dışarı doğru hareket eder
E) Sucuklarda
aroma maddesidir
________________________________________
11) Sucuk
üretiminde kullanılacak etlerin soğuk depo dereceleri aşağıdakilerden
hangisidir?

A) -2o ila -4oC
B) 0 oC
C) -1.5 oC
D) 4 oC
E) 6
oC
________________________________________
12) Aşağıdakilerden hangisi,
doğumun 15 gün öncesinden itibaren 7 gün sonrasına kadar olan sütlere verilen
addır?

A) Çiğ süt
B) Kazeinli süt
C) Kolostrum
D) Sefalin
E)
Lesitin
________________________________________
13) Aşağıdakilerden
hangisi, oksitosin hormonu üzerinde olumsuz etki yapar?

A)
Prolaktin
B) Adrenalin
C) Östrogen
D) Kazein
E) Sefalin

________________________________________
14) Kaymak tabakası alınıp kalan
kısma peynir mayası katıldığında pıhtılaşan kısım aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Albümin
B) Laktoz
C) Kazein
D) Kreatin
E)
Globulin
________________________________________
15) Sertifiye çiğ sütün
elde edildiği hijyenik şartlarda hazırlanan ve pastörize edilen sütler
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pastörize süt
B) Sterilize süt
C)
Sertifiye pastörize süt
D) Yumuşak pıhtılı süt
E) D vitaminli süt

________________________________________
16) Çabuk pastörizasyonda süt
kaç derecede ısıtılır?

A) 85 oC
B) 63-65 oC
C) 72-75 oC
D) 82-85
oC
E) 110 oC
________________________________________
17) Patojen
bakterilerin vegetatif formlarının imha edildiği, sporlu basiller ve ısıya
dayanıklı termorezistan bazı bakterilerin ise canlı kaldığı sütler
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sertifiye pastörize süt
B) Pastörize
süt
C) Sterilize süt
D) Sertifiye çiğ süt
E) Yumuşak pıhtılı süt

________________________________________
18) Peynirin olgunlaşma dönemi
boyunca, peynir mikroflorası tarafından sentezlendiğinden, uzun bekleme
döneminden sonra konsantrasyonu artan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Kazein
B) Su
C) Tuz
D) Vitamin B
E) Yağ

________________________________________
19) 100 gr peynirde olabilecek
en fazla kalori miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 200KCAL
B)
250KCAL
C) 265KCAL
D) 420KCAL
E) 500KCAL

________________________________________
20) Aşağıdakilerden hangisi,
peynir yapımındaki aşamalardan biri değildir?

A) Sütün mayalanması
B)
Mayalama sonucunda oluşan pıhtının kesilip parçalanması
C) Pıhtının
ıslatılması
D) Pıhtıdan ayrılan peynir altı suyunun çıkarılması
E) Suyu
çıkarılan pıhtının tuzlanması

________________________________________
21) I. Koyun sütü
II. Koyun
ve inek sütü
III. İnek sütü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
beyaz peynir yapımında kullanılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)
Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

________________________________________
22) Salamura beyaz peynirlerde
100gr kuru maddede olması gereken tuz miktarı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 0.2 gr
B) 10 gr
C) 8.5 gr
D) 7 gr
E) 12 gr

________________________________________
23) Kaşar yapımında 10 lt süte
katılacak maya miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1-2 ml
B) 1-2
lt
C) 8-10 ml
D) 2-4 ml
E) 2-4 lt

________________________________________
24) Serum proteinlerinin
denatürasyonu ile amaçlanan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mayhoş
lezzeti arttırmak
B) Yoğurdun kıvamını düzeltmek
C) Mikroorganizmalara
uygun ortam yaratmak
D) Sütün kesilmesini önlemek
E) Yoğurdun ömrünü
uzatmak
________________________________________
25) Aşağıdakilerden
hangisi, kaliteli bir yoğurdun özelliklerinden biri değildir?

A) Porselen
rengindedir
B) Hafif mayhoş lezzettedir
C) Hoş bir aroması vardır
D)
Kaşıkla bir kısmı alındığında pıhtı parçalanmamalıdır
E) Açılan boşluk hemen
kapanmalıdır
________________________________________
26) Stirred yoğurt
yapımında inkübasyondan sonra soğutma işleminin gerçekleştiği dereceler
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90 oC
B) 42-44 oC
C) 4-8 oC
D)
20-30 oC
E) 2-4 o C
________________________________________
27)
Aşağıdakilerden hangisi, pastörizasyonun amaçlarından biri değildir?

A)
Kremada bulunan patojen mikroorganizmaları yıkımlamak
B) Starter kültürlere
daha iyi bir gelişme ortamı sağlamak
C) Lipaz enzimini inaktif hale
getirmek
D) Oksijenin konsantrasyonunu azaltmak
E) Uygun bir su dağılımı
sağlamak
________________________________________
28) Nötralizasyon
işleminden sonra kremadaki yağ oranı aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?

A) %80-84
B) 0,92
C) %35-40
D) %86-88
E) 0,03

________________________________________
29) Yumurta akındaki su oranı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,98
B) 0,85
C) 0,72
D)
0,88
E) 0,68
________________________________________
30) Yumurtlama
esnasında havanın etkisiyle yumurta yüzeyinde albüminin kurumasıyla oluşan madde
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ovalbumin
B) Ovomusin
C)
Kütikül
D) Ovomukoid
E) Mamillar tabaka

————————-

1 B
2 A
3 C
4 E
5 E
6
D
7 B
8 C
9 A
10 D
11 E
12 C
13 B
14 C
15 C
16
C
17 B
18 D
19 D
20 C
21 E
22 B
23 A
24 B
25 E
26
D
27 E
28 C
29 D
30 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir