iktisat teorisi Soru Cevap

*Hangi girdileri ne oranda ve hangi miktarda birleştirirsek ne kadar ürün elde
edeceğimizi gösteren kavrama ne denir?
-Teknoloji

*Üretimde bazı
girdilerin değişebileceği döneme ne ada verilir?
-Kısa dönem

*Firmanın üretim miktarından bağımsız katlanacağı maliyetlere ne ad
verilir?
-Sabit maliyet

*Üretimi bir birim arttırabilmek için
katlanılması gereken ek maliyete ne ad verilir?
-Marjinal maliyet

*Üretimde,birden fazla değişken girdi kullanıldığında,ucuzlayan girdinin
diğerlerine göre daha çok kullanılması sonucu ortaya çıkan etki ne etkisidir?

-İkame etkisi

*Dirsekli talep eğrisi hangi piyasa türünde görülür?

-Oigopol

*Çok sayıda alıcı karşısında tek bir satıcının bulunduğu
piyasa ne piyasasıdır?
-Monopol

*Bir ekonomide toplam talebin tam
istihdam yaratmada yetersiz kaldığı zamanlarda ortaya çıkan durgunluklar sonucu
oluşan işsizliğe ne denir?
-Konjonktürel işsizlik

*Tam rekebet
piyasasında kapanma noktasını ne gösterir?
-Fiyat=Ortalama değişken
maliyet

*Monopolcü rekabet piyasasının en önemli özelliği
nedir?
-Malların farklılığı

*Değeri model dışında belirlenen
değişkenlere ne denir?
-Dışsal değişken

*Bir işçinin bilgi stoğuna ne
ad verilir?
-Beşeri sermaye

*Paranın uzmanlaşma ve iş bölümü sağlayan
özelliği hangisidir?
-Değişim aracı olması
1.Aylık gelirin değişmesi
nasıl değişkendir?
-Akım değişken

2.Çok sayıda satıcı karşısında tek
alıcının olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
-Monopson

3.Malın fiyatında % 20 oranında bir artış olduğunda X malı talebinde %
10’luk bir azalış gerçekleşiyorsa bu mal için talebin gelir esnekliği kaçtır?

-0.5

4.Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların piyasa hakkında
tam bilgiye sahip olması aşağıdakilerden hangisidir?
-Şeffaflık

5.Üretim Miktarı Toplam Maliyet
1 100
2 180
3 240
4 280

5 310

Yukarıdaki tabloya göre 5. birimin marjinal maliyeti kaçtır?

-30

6.Bir önceki sorudan hareketle 4. birimin ortalama maliyeti
kaçtır?
-70

7.Talep eğrisi yatay eksene paralel ise esneklik değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
-e=∞

8.Çapraz talep enseliği e<0 ise
hangi mallardır?
-Tamamlayıcı mallar

9.Diş macunu aşağıdaki piyasa
türlerinden hangisine örnektir?
-Monopolcü rekabet

10.(üretim
imkanları eğrisinin olduğu soru bu)
Yukarıdaki grafiğe göre hangi noktada
üretim imkansızdır?
-5

11.Yukarıdaki grafiğe göre etkin üretimin
sağlanamadığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

-X2Y1

12.Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden
biri değildir?
-Eş ürün eğrisi üzerindeki her noktanın farklı üretim
düzeyini göstermesi**

13.Aşağıdakilerden hangisi Hicks analizinin
varsayımlarından biridir?
-Gelir ve İkame etkisi

14.Otobüs
tarifelerinde yolcuların öğrenci ve tam olarak ayrılması aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
-Fiyat farklılaştırması

15.Aşağıdakilerden
hangisi Marjinal Ürün Değerini ifade etmektedir?
-Marjinal fiziki ürün x
Fiyat

16.Qd=(Px,…Pn,G,Z) Fonksiyonda yer olan Px nasıl bir değişkendir?

-Bağımsız değişken

17.Negatif dışsal ekonomilerin varlığında
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
-Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi
yukarı kayar

18.Aşağıdakilerden hangisi negatif dışsallığın sonuçları
arasında yer alır?
-Çevre kirliliğinin artması

19.Kartelde karın
artması için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
-Rekabeti teşvik etmek

20.Aşağıdakilerden hangisi fiyat liderliği türlerinden biri değildir?

-Edgeworth liderliği

21.MRP > MEI ise aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
-Toplam kar artar

22.Tam rekabet piyasasında kısa dönem
arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
-Marjinal maliyet eğrisinin ortalama
değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı**

23.Eş maliyet doğrusunun
eş ürün eğrisine teğet olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?

-Optimal girdi kullanımı

24.İkamenin mümkün olmaması durumunda
farksızlık eğrisinin şekli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-Dik ve
eksenlere paralel

25.Artan marjinal ikame (MRS) durumunda farksızlık
eğrisinin alacağı şekil nasıldır?
-Orjine göre iç bükey bir
eğri

26.Aşağıdakilerden hangisi A ve B gibi iki tüketici ile x ve y gibi
iki mal için tüketiciler arası denge koşulunu gösterir?(MRS= Marjinal ikame
oranı, MRTS= Marjinal teknik ikame oranı, P=x ve y mallarına ilişkin fiyatlar,
MU= Marjinal faydayı, TU= Toplam faydayı göstermektedir)
-MRSA yx = MRSByx =
– Px / Py

27.Toplam marjinal fayda fonksiyonları birlikte düşünüldüğünde,
toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda nasıldır?

-Sıfırdır

28.Girdi fiyatları sabitken üreticilerin katlandığı
maliyetler artarsa maliyet kısıtını nasıl etkiler?
-Paralel olarak sağa
kayar

29.Monopolcü firmanın ortalama gelir eğrisi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
-Piyasa talebine

30.İşgücü fiyatını belirlerken
farksızlık eğrisi kullanıldığında toplam parasal gelir doğrusunun eğimi neye
eşittir?
-Piyasada geçerli olan ücret:

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir