iktisat teorisi soru ve cevaplar

AÖF 2.Sınıf İktisat Teorisi 2007 Ara Sınav Soruları
________________________________________
1.Aylık gelirin değişmesi nasıl değişkendir?
Akım değişken

2.Çok sayıda satıcı karşısında tek alıcının olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Monopson

3.Malın fiyatında % 20 oranında bir artış olduğunda X malı talebinde % 10’luk bir azalış gerçekleşiyorsa bu mal için talebin gelir esnekliği kaçtır?
0.5**

4.Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması aşağıdakilerden hangisidir?
Şeffaflık

5.Üretim Miktarı Toplam Maliyet
1 100
2 180
3 240
4 280
5 310

Yukarıdaki tabloya göre 5. birimin marjinal maliyeti kaçtır?
80 b. 60 c. 40 d. 30*** e. 10

6.Bir önceki sorudan hareketle 4. birimin ortalama maliyeti kaçtır?

100
90
80
70***
10

7.Talep eğrisi yatay eksene paralel ise esneklik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
e=∞**

8.Çapraz talep enseliği e<0 ise hangi mallardır?
Tamamlayıcı mallar**

9.Diş macunu aşağıdaki piyasa türlerinden hangisine örnektir?
Monopolcü rekabet

10.(üretim imkanları eğrisinin olduğu soru bu)

Yukarıdaki grafiğe göre hangi noktada üretim imkansızdır?
a.D1 b. D2 c. D3 d. D4 e. D5***

11.Yukarıdaki grafiğe göre etkin üretimin sağlanamadığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

a. X1Y3 b.X2Y2 c.X2Y1** d. X3Y1 e. X2Y3

12.Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
-Eş ürün eğrisi üzerindeki her noktanın farklı üretim düzeyini göstermesi**

13.Aşağıdakilerden hangisi Hicks analizinin varsayımlarından biridir?

Gelir ve İkame etkisi**

14.Otobüs tarifelerinde yolcuların öğrenci ve tam olarak ayrılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Fiyat farklılaştırması**

15.Aşağıdakilerden hangisi Marjinal Ürün Değerini ifade etmektedir?

Marjinal fiziki ürün x Fiyat**

16.Qd=(Px,…Pn,G,Z) Fonksiyonda yer olan Px nasıl bir değişkendir?

Bağımsız değişken**

17.Negatif dışsal ekonomilerin varlığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

-Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yukarı kayar

18.Aşağıdakilerden hangisi negatif dışsallığın sonuçları arasında yer alır?

Çevre kirliliğinin artması***

19.Kartelde karın artması için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Rekabeti teşvik etmek**

20.Aşağıdakilerden hangisi fiyat liderliği türlerinden biri değildir?

Edgeworth liderliği**

21.MRP > MEI ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Toplam kar artar**

22.Tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı**

23.Eş maliyet doğrusunun eş ürün eğrisine teğet olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?

Optimal girdi kullanımı***

24.İkamenin mümkün olmaması durumunda farksızlık eğrisinin şekli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Dik ve eksenlere paralel ***

25.Artan marjinal ikame (MRS) durumunda farksızlık eğrisinin alacağı şekil nasıldır?

Orjine göre iç bükey bir eğri***

26.Aşağıdakilerden hangisi A ve B gibi iki tüketici ile x ve y gibi iki mal için tüketiciler arası denge koşulunu gösterir?(MRS= Marjinal ikame oranı, MRTS= Marjinal teknik ikame oranı, P=x ve y mallarına ilişkin fiyatlar, MU= Marjinal faydayı, TU= Toplam faydayı göstermektedir)

MRSA yx = MRSByx = – Px / Py***

27.Toplam marjinal fayda fonksiyonları birlikte düşünüldüğünde, toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda nasıldır?

Sıfırdır**

28.Girdi fiyatları sabitken üreticilerin katlandığı maliyetler artarsa maliyet kısıtını nasıl etkiler?

Paralel olarak sağa kayar**

29.Monopolcü firmanın ortalama gelir eğrisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Piyasa talebine***

30.İşgücü fiyatını belirlerken farksızlık eğrisi kullanıldığında toplam parasal gelir doğrusunun eğimi neye eşittir?

Piyasada geçerli olan ücret***

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir