İnsan Kaynakları 1. Ünite Ders Notları

Insan kaynakları
1-fiziksel kaynak:üretim tesisi donanım
2-finansal kaynak:borç,alacak,sermaye
3-insan kaynağı:deneyim,bilgi,beceri,kapasite

rekabet anlayışı sağlar insan kaynağı

sanayi devrimi ingiltere
üretim topraktan makineye geçti bu devrimle
dikkat aynı zamanda personel yönetim kavramı ortaya çıkmaktadır
bu devrimle

1800 refah sekreterliği aile kavramı
personel kavramının ilk basamağıdır

1920-dış çevre baskısıyla personel yönetim kavramı gelişti

1930-sendika yasası

1960-abd 1970-avrupada personel kavramı oluştu
dikkat avrupada önemli olan insan
insan sermayesi yada entellektüel sermaye:
Personelin yaptığı yapacağı işlem toplamı

1980 de -personel yönetimi insan kaynakları yönetimine geçiş

personel yöneticisi:………………….
….insanı maliyet unsuru olmasını görüyor
….kısa vadeli günlük işler
….yönetici hariç tüm personelle ilgilenir
….başarısı politikaların uygulanıp uygulanmadığına bağlı

insan kaynakları yöneticisi………………..
…insanı geliştirmesi ve değerlendirmesi gereken kaynak olarak görür
…insana odaklı
…uzun vadeli stratejik bakış açısına sahip
…yönetici olsun olmasın tüm personelle ilgilenir
…başarısı perfonmasa bağlı

ayrıca personel yönetici insan kaynakları yöneticisinin hukuki idari işlerini yapar

insan kaynakları planlama:istenilen yer ve zamanda istenilen sayı nitelikte bulundurmalı (tiyo..yer,zaman,sayı,nitelik)

iş analizi:işlerin in ince ayrıntısı,en kçk parçalarına ayrılarak incelenmesidir(tiyo..ayrıntı en kçk)

etkiersoneli çalıştırmaya yönlendirme becerisi

yetki : Komuta -kurmay
1-komuta yetkisi:tepe yetkisi
temel yetkidir
emir verir
işletmenin amaçlarıyla doğrudan bağlantılıdır

2-kurmay yetki:insan kay yönetimi
yardımcı yetki
emir yok
işletmenin amaçlarıyla dolaylı bağlantılı

not:..iky insan kaynakları yönetimi komuta yöneticisine danışmanlık yapar bu görevde emir hakkı olmadığı unutulmamalı

iky yerini belirleyen unsurlar…………….
1-üst yönetim felsefesi
2-örgüt kültürü
3-şirket büyüklüğü
4-çoğrafik yerleşim(şube)
5-faliyet yapısı
6-çalışanların nitelikleri
7-sendikalaşma

insan kaynakları departmanı:…………..
1-ik üst düzeyyönetici:bağlantı kurar
2_ik yöneticisi :yönetim,kordine ,plan
3-destek personeli:sekreter,bilgisayar operatörü,hizmetli gibi

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir