İnsan Kaynakları 2. Ünite Ders Notları


İŞ ANALİZİ:EN KÇK PARÇA,EN İNCE AYRINTI TANIMLANIP İNCELENME SÜRECİ
TİYO: KÇK PARÇA,İNCE AYRINTI

İŞ ANALİZİN İŞLEVLERİ-İŞ ANALİZİ BİLG KULLANIMI:
1-ÖRGÜTSEL KARARLARA TEMEL TEŞKİL ETMEK -ÖRGÜTSEL YAPI
2-İŞ ARAÇ-GEREÇ DİZAYNINI SAĞLAMAK
3-PERSONEL SEÇİMİNDE ÖLÇÜT OLUŞTURUR
4-İŞ GÜCÜ PLANMASI İÇİN
5-ADİL ÜCRET DAĞILIMI
6-PERFORMANSIN DEĞERLENDİRLMESİ
7-İŞ İÇİN EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK
8-PERSONELİN İŞLERİYLE İLGİLİ YAŞADIĞI BELİRSİZLİĞİ AZALTIR
9-STANDARDİZE EDİLMİŞ İŞLE İÇİN ZAMAN-HAREKET ETÜDÜ TAŞIR.(ESNEK OLMYAN) YANİ İŞÇİ ÇALIŞTIĞI YER İLE DEVAMLI MALZEME KULNDIĞI ALETLERİN ARASINDAKİ MEKAN UZAKSA YAKINŞATIRILMASI..

İŞ ANALİZİ YÖNTEMLERİ:

GÖZLEM:İŞİN FİZİKSEL VE ÇEVRESEL KOŞULLARINI ÖĞRENMEK AMACIYLA YAPILIR:ISI AYDINLATMA GİBİ
TİYO:FİZİKSEL ,ÇEVRESEL

MÜLAKAT:YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
1-YAPILANDIRILMIŞ MÜLAKAT(SINIRLANDIRILMIŞ)
2-YAPILANDIRILMAMIŞ MÜLAKAT(SERBEST)

ANKET:SORU CEVAP İLE

İŞ ANALİZİ TEKNİKLERİ:
1——-iş envanteri:
-iş tanımlarına hazırlanması
-standartlaştırma katı iler için zaman -hareket etüdü
-performansı ölçer ********
-bir işin yapma sıklığı,öğrenme süresi,önemi güçlüğünü ifade eder
-hangi meslek için geliştirilmişse yalnızca o alanda kullanılır
—tüm görevi içeren teknik

2——-durum analizi:
-çeşitli meslek alanlarında,farklı işletmelerde işleri karşılaştırma amacı
-işin içerdiği görevler ve gerektirdiği personel özellikleri
-anket formu niteliği taşır
-performansı ölçemez******

3——–fonksiyonel iş analizi:
-işin gerektirdiğini personel fonksiyonu cinsinden
-anket formu niteliği taşır bunun yanı sıra gözlem,mülakatta yapar
-performansı ölçemez******
-iş aça gereç ilişki

4——–kritik olay tekniği:
-olumlu,olumsuz ilk şahit
-standardize(esnek)edilemeyn işlerde kullanılır
-özel bazı davranış ve beceri
-performans ölçer*****

iş analizi bilgilerinin düzenlenmesi !!!!!!!!!!
1-iş tanımı
2-işin kimliği
3-işin özeti
4-çalışma koşulları
5-iş gerekleri

1—iş tanımı:ayıklanmış özlü bildiler
-iş kimliği
– iş kimliği
– işin özeti
– çalışma koşulları
– içerdiği görevler
– işin amacı
-kime bağlı olduğu
-diğer işlere göre önemi
– işin sınırları

2—işin kimliği:ad,kod,bölüm,bağlı olduğu ilk yönetici

3—işin özeti:kısa açıklama

4—çalışma koşulları:işin fiziksel çevre koşulları içerdiği tehlikeler çalışma saatleri

5—iş gerekleri: personelin taşıması gereken nitelikler:
– eğitim düzeyi
-deneyim
-zihinsel ve fizksel davranış
-duygusal özellik
-işin kimliği ve çalışma koşullatınıda içerir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir