İş ve sosyal güvenlik hukuku – 1/7 üniteler konu anlatımları

iş hukuku 1-7 üniteler arası önemli bilgiler

1)ülke1-mizde cıkarılan ilk iş kanunu 1936 tarihli ve 3008 sayılı iş kanunudur
2-)iş hukuku işçi ve işverenler arasındaki calısma ilişkilerini düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır
3-)iş hukukunun temel ilkeleri işçinin korunması ve işçi yararına yorumudur
4-)iş hukukunun özel kaynakları iş sözlesmeleri toplu iş sözlesmeleri ve işyeri iç yönetmelikleridir
5-)bir iş sözlesmesine dayanarak calısan gercek kişiye işçi denir
6-)işveren işçi caslıstıran gercek ve tüzel kişilerle tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluslara denir
7-)işveren vekili işyerinde işvereb adına hareket eden işin işyerinin ve yönetimde görev alan kimselerdir
8-)bir iş yeri işçi calıstırmaya baslandıgı tarihten itibaren iş kanunu uygulama alanına girer
9-)iş sözlesmesi iş görme borcu doguran sözleşmeler arasında yer alı
10-)niteliği itibariyle 30 günden az süren işlere süreksiz iş denir
11-)tarafların iş sözlesmesinde bir süre kararlastırmaları halinde belirli süreli iş sözlesmesi söz konusu olur
12-)kısmi süreli iş sözlesmesinde haftalık iş süresi o iş yerinde tam süreli iş sözlesmesi ile yapılan emsal calısmanın2/3 oranından fazla olamaz
13-)işverenin yönetim yetkisi işyeri iç yönetmelikleri iş sözlesmeleri yada toplu iş sözleşmeleri ile sınırlandırılabilmektedir
14-)genel anlamda ücret:bir kimseye bir iş karsılıgında işveren veya ücüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutarı kapsar
15-)asgari ücret işçi işveren ve devlet temsilcilerinden olusan bir komisyonca en gec iki yılda bir saptanır
16-)iş sözleşmesi ile kararlastırılan ve bir iş karsılığı olan ücretin parasal olarak ödenmesi zorunludur
17-) her işveren iş yerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak üzere gerekli olanı yapmak bu hususta sartları ve aracları noksansız bulundurmakla yükümlüdür
18-)aynı nitelikte ve eşit verimle calısan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet ayrılıgı sebebiyle farklı ücret verilemez
19-)işçinin ölümü her durumda iş sözlesmesini sona erdirirken işverenin ölümü ilke olarak bu sonucu doğurmaz
20-)işçinin sendikaya üye olması işten cıkarılması için gecerli bi sebep değildir
21-)derhal fesih kanunda öngörülen haklı sebeplere dayanarak taraflardan birinin iş sözlesmesini sona erdirmesidir
22-)işçi kendi iş sözlesmesini sağlık sebepleri ahlak ve iyiniyete aykırılık ve zorlayıcı sebeplere dayalı olarak derhal fesih edebilir
23-)işveren işçisinin iş sözlesmesini sağlık sebepleri ahlak ve iyiniyete aykırılık ve zorlayıcı sebeplere dayalı olarak derhal fesih edebilir
24-)iş sözlesmesini derhal fesih yoluyla fesheden işveren dayandıgı sebebin haklılıgını ispat etmekle yükümlüdür
25-)belirli süreli iş sözlesmeleri saptanan sürenin dolamasıyla sona erer
26-)işverenin ekonomik teknolojik yapısal yada benzeri sebeplerle bir ay içinde en az 10 işçi cıkarması halinde toplu işçi cıkarma söz konusu olur
27-)iş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonucları işçiye kıdem tazminatı ödenmesi ve calısma belgesi verilmesidir
28-)askerlik sebebiyle işten ayrılan işçi diger kosullar varsa kıdem tazminatına hak kazanır
29-)işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işverenin iş kanununa tabi işyerlerindeki sürekli yada aralıklı olarak en az bir yıl calısmıs olmak gerekir
30-)kıdem tazminatının borclusu işveren alacaklısı da ilke olarak işçidir. ancak işçinin ölümü halinde diğer kosullarında bulunması halinde kıdem tazminatı mirasçılara ödenir
31-)çalısma belgesi işten ayrılan işçiye işverence verilen ve işçinin calıstıgı süre ile yaptıgı işi gösteren belgedir
32-)ibrarname işten ayrılan işçinin işverenden alacagının kalmadıgını gösteren belgedir
33-)çalısma süresi işçinin calıstıgı işte gecirdigi süredir
34-)normal calısma süresi haftada en cok 45 saattir
35-)kısa calısma süresi 3 ayı gecemez
36-)kanunda yazılı haftalık calısma süresinin üzerinde yapılan calısmalara fazla calısma denir
37-)fazla calısmanın saati için en az yüzde elli zamlı ücret ödenir
38-)gece dönemi en gec 20:00de baslayan ve en erken 06.00da biten ve en cok 11 saat süren gün dönemidir
39-)dinlenme hakkı temel haklardandır
40-)türk hukukunda sadece 29 ekim cumhuriyet bayramı ulusal bayram olarak kabul edilmiştir
41-)18 yasından küçüklere 50 yasından büyük işçilere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün izin verilir
42-)yıllık izin ücreti işçinin cıplak ücreti üzerinden hesaplanır
43-)anayasa m.50kimse yasına gücüne uygun olmayan işte calıstırılamaz.küçükler calısma sartları bakımından özel olarak korunurlar
44-)iş hukukunda kadın işçiler kadın olmaları sebebiyle genel önlemlerle ve anne olmaları sebebiyle özel önlemlerle korunurlar
45-)kadın işçiler dogum öncesi 8 ve dogum sonrası 8 olmak üzere 16 hafta dogum izni hakkına sahiptirler
46-)işyerinde elli yada daha fazla işçi calıstıranlar toplam %6 oranında özürlü eski hükümlü ve terör mağdurlarını calıstırmak zorundadır %6 sınır içinde kalmak suretiyle özürlü eski hükümlü ve terör mağduru istihdam oranları her yıl ocak ayı basında bakanlar kurulunca belirlenir

Bir önceki yazımız olan Türk Siyasal Hayatı ders özetleri başlıklı makalemizde Açıköğretim, açıköğretim dersleri ve aof dersleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Incoming search terms:

idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf