İş ve sosyal güvenlik hukuku – 1/7 üniteler konu anlatımları

iş hukuku 1-7 üniteler arası önemli bilgiler

1)ülke1-mizde cıkarılan ilk iş kanunu 1936 tarihli ve 3008 sayılı iş kanunudur
2-)iş hukuku işçi ve işverenler arasındaki calısma ilişkilerini düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır
3-)iş hukukunun temel ilkeleri işçinin korunması ve işçi yararına yorumudur
4-)iş hukukunun özel kaynakları iş sözlesmeleri toplu iş sözlesmeleri ve işyeri iç yönetmelikleridir
5-)bir iş sözlesmesine dayanarak calısan gercek kişiye işçi denir
6-)işveren işçi caslıstıran gercek ve tüzel kişilerle tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluslara denir
7-)işveren vekili işyerinde işvereb adına hareket eden işin işyerinin ve yönetimde görev alan kimselerdir
8-)bir iş yeri işçi calıstırmaya baslandıgı tarihten itibaren iş kanunu uygulama alanına girer
9-)iş sözlesmesi iş görme borcu doguran sözleşmeler arasında yer alı
10-)niteliği itibariyle 30 günden az süren işlere süreksiz iş denir
11-)tarafların iş sözlesmesinde bir süre kararlastırmaları halinde belirli süreli iş sözlesmesi söz konusu olur
12-)kısmi süreli iş sözlesmesinde haftalık iş süresi o iş yerinde tam süreli iş sözlesmesi ile yapılan emsal calısmanın2/3 oranından fazla olamaz
13-)işverenin yönetim yetkisi işyeri iç yönetmelikleri iş sözlesmeleri yada toplu iş sözleşmeleri ile sınırlandırılabilmektedir
14-)genel anlamda ücret:bir kimseye bir iş karsılıgında işveren veya ücüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutarı kapsar
15-)asgari ücret işçi işveren ve devlet temsilcilerinden olusan bir komisyonca en gec iki yılda bir saptanır
16-)iş sözleşmesi ile kararlastırılan ve bir iş karsılığı olan ücretin parasal olarak ödenmesi zorunludur
17-) her işveren iş yerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak üzere gerekli olanı yapmak bu hususta sartları ve aracları noksansız bulundurmakla yükümlüdür
18-)aynı nitelikte ve eşit verimle calısan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet ayrılıgı sebebiyle farklı ücret verilemez
19-)işçinin ölümü her durumda iş sözlesmesini sona erdirirken işverenin ölümü ilke olarak bu sonucu doğurmaz
20-)işçinin sendikaya üye olması işten cıkarılması için gecerli bi sebep değildir
21-)derhal fesih kanunda öngörülen haklı sebeplere dayanarak taraflardan birinin iş sözlesmesini sona erdirmesidir
22-)işçi kendi iş sözlesmesini sağlık sebepleri ahlak ve iyiniyete aykırılık ve zorlayıcı sebeplere dayalı olarak derhal fesih edebilir
23-)işveren işçisinin iş sözlesmesini sağlık sebepleri ahlak ve iyiniyete aykırılık ve zorlayıcı sebeplere dayalı olarak derhal fesih edebilir
24-)iş sözlesmesini derhal fesih yoluyla fesheden işveren dayandıgı sebebin haklılıgını ispat etmekle yükümlüdür
25-)belirli süreli iş sözlesmeleri saptanan sürenin dolamasıyla sona erer
26-)işverenin ekonomik teknolojik yapısal yada benzeri sebeplerle bir ay içinde en az 10 işçi cıkarması halinde toplu işçi cıkarma söz konusu olur
27-)iş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonucları işçiye kıdem tazminatı ödenmesi ve calısma belgesi verilmesidir
28-)askerlik sebebiyle işten ayrılan işçi diger kosullar varsa kıdem tazminatına hak kazanır
29-)işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işverenin iş kanununa tabi işyerlerindeki sürekli yada aralıklı olarak en az bir yıl calısmıs olmak gerekir
30-)kıdem tazminatının borclusu işveren alacaklısı da ilke olarak işçidir. ancak işçinin ölümü halinde diğer kosullarında bulunması halinde kıdem tazminatı mirasçılara ödenir
31-)çalısma belgesi işten ayrılan işçiye işverence verilen ve işçinin calıstıgı süre ile yaptıgı işi gösteren belgedir
32-)ibrarname işten ayrılan işçinin işverenden alacagının kalmadıgını gösteren belgedir
33-)çalısma süresi işçinin calıstıgı işte gecirdigi süredir
34-)normal calısma süresi haftada en cok 45 saattir
35-)kısa calısma süresi 3 ayı gecemez
36-)kanunda yazılı haftalık calısma süresinin üzerinde yapılan calısmalara fazla calısma denir
37-)fazla calısmanın saati için en az yüzde elli zamlı ücret ödenir
38-)gece dönemi en gec 20:00de baslayan ve en erken 06.00da biten ve en cok 11 saat süren gün dönemidir
39-)dinlenme hakkı temel haklardandır
40-)türk hukukunda sadece 29 ekim cumhuriyet bayramı ulusal bayram olarak kabul edilmiştir
41-)18 yasından küçüklere 50 yasından büyük işçilere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün izin verilir
42-)yıllık izin ücreti işçinin cıplak ücreti üzerinden hesaplanır
43-)anayasa m.50kimse yasına gücüne uygun olmayan işte calıstırılamaz.küçükler calısma sartları bakımından özel olarak korunurlar
44-)iş hukukunda kadın işçiler kadın olmaları sebebiyle genel önlemlerle ve anne olmaları sebebiyle özel önlemlerle korunurlar
45-)kadın işçiler dogum öncesi 8 ve dogum sonrası 8 olmak üzere 16 hafta dogum izni hakkına sahiptirler
46-)işyerinde elli yada daha fazla işçi calıstıranlar toplam %6 oranında özürlü eski hükümlü ve terör mağdurlarını calıstırmak zorundadır %6 sınır içinde kalmak suretiyle özürlü eski hükümlü ve terör mağduru istihdam oranları her yıl ocak ayı basında bakanlar kurulunca belirlenir

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

1 Response

  1. Kullanıcı dedi ki:

    ellerine gözlerine sağlık kardeş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir