Iş ve sosyal güvenlik hukuku geçmiş çıkmış sorular

1-)Bar, kabare, dans salonu, gazino gibi iş yerinde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılması aşağıdakilerden hangisi tarafından yasaklanır?
* Belediyeler

2-)Aşağıdakilerden hangisi işçinin işverene işin yürütümü koşulları yönünden bağlı olmasıdır?
*Teknik Bağlılık

3-)Gece çalışan işçiler için sağlık raporu ne zaman da bir alınır?
* İki yılda bir

4-)Asgari ücret en çok ne kadar aralıklarla bir belirlenir?
* İki Yılda Bir

5-)Emzikli kadın işçiye süt izni çocuk kaç yaşına gelene kadar verilir?
* Çocuk bir yaşına gelene kadar

6-)Çocuk işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması işverenin hangi borcuna aykırıdır?
* İşe uygun işçi çalıştırma

7-)Günde 6 saat çalışan bir işçiye ne kadar ara dinlenmesi verilir?
* Yarım saat

8-)Aşağıdakilerden hangisinde iş sözleşmesinin unsurları doğru olarak verilmiştir?
* İş-Ücret-Bağımlılık

9-)Sendikaların yönetim kurullarında görev aldığı için çalıştığı iş yerinden ayrılan işçiler seçilemezlerse tekrar işe dönmek için işverene talepte bulunduklarında işveren ne kadar sürede tekrar işe başlatmak zorundadır?
* 1 ay

10-)Aşağıdakilerden hangisi sendikaların genel kurulunun görevlerinden değildir?
* Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlem yapılması

11-)Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma yaş….. ilişkin görevlerinden biridir?
* Üyelerini ve mirasçılarını temsilen bir davadan ötürü husumete ehil olmak

12-)İşveren sendikası genel kurulu en çok kaç delegeden oluşur?
* 500

13–)16 yaşını doldurmamış işçilerin sendikaya üye olmasıyla ilgili hangisi doğrudur?
* Kanuni temsilcilerinin yazılı izniyle üye olabilirler.

14-)Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin normatif hükümlerinden değildir?
* Özel hakeme başvurma

15-)Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemlerinden değildir?
* Baz ücret

16-)Aşağıdakilerden hangisi kanuni bir grevdir?
* Ekonomik durumu düzeltmek için yapılan grev

17-)Grev ve lokavtın ertelendiği durumlarda olağanüstü arabulucu aşağıdakilerden hangisidir?
* Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

18-)Grev ve lokavt kararı karşı tarafa tebliğinden itibaren kaç gün içinde uygulanır?
* 60 gün

19-)Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından faydalanamaz?
* Sigortalının kardeşi

20-)Aşağıdaki sigorta kollarından hangisinin finansmanına devlet-işçi-işveren birlikte katılır?
* İşsizlik sigortası

21-)Naşir mukavelesine göre çalışan bir kişinin işçi sendikasına üye olması için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
* Eserin naşire terk edilmesinin meslek edinilmiş olması

22-)Grev sözcüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
* Kulübe, Baraka, Çadır kurabilir

23-)Sendikaların ticari faaliyetleri ile ilgili hangisi doğrudur?
* Yasak faaliyetlerdendir

24-)Aşağıdakilerden hangisi işçi sendikası üyelerinin haklarından değildir?
* Üyelik aidatı ödeme

25-)Teşmille ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
* Normatif hükümler teşmil edilebilir

26-)Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
* İşçinin işe gelirken kendi arabasıyla yaptığı kaza

27-)Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından özel olarak korunan kesimlerdir?
* Maden işçileri

28-)iştirakçilerin ve emekli sandığı aşağıdaki hakların hangisinden yararlanamaz?
* Evlilik ikramiyesi

29-)Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasında yapılan yardımlardan değildir?
* İşsizlik ödemesi

30–)4857 sayılı kanun hangi alanda uygulanır?
* Sanayi ve ticari işler

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

2 Responses

  1. balçiçek dedi ki:

    ellerıne saglık kardesım

  2. admin dedi ki:

    rica ederiz her zaman bekleriz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir