Işçi Sağlığı Ve Iş Güvenliği ünite 5 ders notları

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÜNİTE 5
Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlar
1- çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
2- iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü
3- iş teftiş kurulu başkanlığı
4- iş sağlığı ve güvenliği merkezi müdürlüğü(İSGÜM)
5- çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi müdürlüğü(ÇASGEM)
6- sağlık bakanlığı
7- milli savunma bakanlığı
*-* bakanlıklardan sonra sosyal sigorta kurumu belediyeler, milli prodiktivite merkezi, TSE, ve üniversiteler kendi görev alanları itibariyle konuyla ilgilidir.
*-* İSGÜM ILO nun teknik yardımı ile kurulmuştur. Görevleri arasında bir enstitü olarak sürekli araştırmalar yapması, ülkenin bu alandaki normlarını tespit etmesi, uluslar arası alanda yapılan çalışmaları izlemesi, kendi ulusal endüstrimiz içindeki problemlerimizi dış ülkelere ve ILO ya bildirerek bir iletişim kurması gibi bilimsel çalışmalar yapması gerekmektedir.
*-* iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkarılması ve gerekli uygulamaların yapılması görevi yasal olarak SSK ya verilmiştir.
*-* iş kazalarının çok yüksek düzeyde olduğu bir ülkede meslek hastalıklarının çok düşük düzeyde olması mümkün değildir.
Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenli ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar
1- iş yerlerinin yapısından kaynaklanan sorunlar :ülkemizde genelde yaygın olan üretim sistemi küçük ve orta ölçekli işletmelere dayanmaktadır. İşte bu durum işçi sağlığı iş güvenliği tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanamamasının en önemli nedenidir.
2- Yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar : çok dağınık bir hukuki düzenleme görünümüdür.
3- İstatistiksel verilerden ve araştırma sonuçlarından kaynaklanan sorunlar: SSk kapsamındaki işyerlerinde ortaya çıkan iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir bölümünün kayıtlarda yer almaması iş güvenliği ile ilgili sorunlarda karşılaşılan bir durumdur.
4- Örgütlenme ve koordinasyon yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar : iş teftiş kurulu müfettişlerinin görevleri işçi- işveren ilişkilerinde mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını ve işyeri çevresel sağlık zararlarının denetimini yapmaktadır.
5- Eğitimle ilgili sorunlar
a) konuyla ilgili herkesin bilinçlendirilmesi
b) her düzeyde elemanın yetiştirilmesi
c) iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili önleyici tedbirlerin ve bu arada eğitimin asıl ağırlık noktasını insanlar ve özellikle fiilen çalışan insanlar oluşturulmalıdır.
d) Değişik düzeylerdeki okulların ders programları içersinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konuların yer alınmasının sağlanmasıdır
e) MEB kendi bünyesinde yer alan özellikle teknik okullarda teknisyenleri yetiştirirken iş güvenliği teknisyenlerini programını almalıdır
6-Kazalardan sonra ortaya çıkan sorunlar: günümüzde dünyada işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin temel düşünce ; daha başlangıçta kaza olasılıklarını ve sağlık sorunlarını gidermek

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir