İstatistik Çalışma Soruları (Soru – Cevap)

En çok tekrar edilen yada frekans değeri en yüksek olan değere ne isim verilir?

Cevap-Mod

*Ortanca değer ile aynı anlama gelen?

Cevap-Medyan

*Olasılığın alabileceği en küçük değer kaçtır?

Cevap-0

*Z standart normal dağılmış bir rassal değişken olduğuna göre P(1*33< Z< 2*17) olasılığını hesaplayınız.

Cevap-0*0767

*Çift yönlü bir hipotez sınamasında t değeri 2*093 olduğuna göre örnek büyüklüğü ve anlam düzeyi nedir?

Cevap-19-0*05

*Tek yönlü bir sınamada 0*99 güven düzeyi ve 12 birimlik örnekler için kritik t değeri kaçtır?

Cevap-2*718

*Değişkenler arasındaki ilişkinin gösterilmesinde kullanılan grafik hangisidir?

Cevap-Serpilme Diyagramı

*Y’nin X’e göre regresyon katsayısı byx=0*49* X’in Y’ye göre regresyon katsayısı bxy=-0*25 ise korelasyon katsayısı (r) hangisidir?

Cevap-Değişkenler arasında ilişki yoktur

*Korelasyon katsayısının anlamlılık sınamasında sıfır hipotezinin ifadesi hangisidir?

Cevap-H0 : p=0

*Temel değerin* dağılımın aritmetik ortalaması olduğu indeks hangisidir?

Cevap-Mekan İndeksi

*Aylık zaman serilerinde dalga uzunluğu nedir

Cevap-L = 12 ay

*İstatistik birimlerinin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

Cevap-Değişken

*Her bir sınıfa karşılık gelen frekansların dikey çubuklar şeklinde grafikle gösterilmesine ne denir?

Cevap-Histogram

*İçinde 24 kırmızı* 9 yeşil* 10 mavi kart bulunan bir torbadan rasgele çekilen kartın yeşil olmama olasılığı nedir?

Cevap-34/43

*Standart normal eğri altında sağ uçta kalan alan 0*4877’dir. Bu alanın üst sınırı olan pozitif z değeri hangisidir?

Cevap-2*25

*Küçük örneklemlerde anakütle aritmetik ortalaması m’nün aralık tahminlemesi için örneklem hacmi hangisidir?

Cevap-n<30

*Aralık tahminlemesinin nokta tahminlemesine tercih edilmesinin nedeni nedir?

Cevap-Aralık tahminlemesi* tahminin güvenilirliğini belirleme imkanı verir.

*Tek yönlü bir sınamada 0*99 güven düzeyi ve 12 birimlik örnekler için kritik t değeri kaçtır?

Cevap-2*718

*Değişkenler arasındaki ilişkinin gösterilmesinde kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap-Serpilme Diyagramı

*Korelasyon katsayısının anlamlılık sınamasında sıfır hipotezinin ifadesi hangisidir?

Cevap-H0 : p=0

*Bir x değişeninin iki değeri x1=80 ve x2=96 olsun. x2’nin x1’e göre indeksi nedir?

Cevap-120

*Zaman serilerindeki düzensiz değişmeler hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap-Rassal Bileşeni

*Sınıf orta noktaları ile frekansları birleştiren doğrunun oluşturduğu eğriye ne ad verilir?

Cevap-Poligon

*En çok tekrar edilen yada frekans değeri en yüksek olan değere ne isim verilir?

Cevap-Mod

*İmkansız bir olayın gerçekleşme olasılığı nedir?

Cevap-0 Cevap-Kısmi Denge Analizi

*4!.0! işlemin sonucu kaçtır?

Cevap-24

*Sayısal değer alarak tamsayı değer olarak değişen değişkene ne ad verilir?

Cevap-2.365

*Çift yönlü bir sınamada* örnek büyüklüğü 8 olduğuna göre* 0*05 anlam düzeyi için kritik t değeri kaçtır?

Cevap-Kısmi Denge Analizi

*Tek yönlü bir sınamada anlam düzeyi 0*1* serbestlik derecesi 11 oluğunda* kritik t değeri kaçtır?

Cevap-1.363

*Değişkenler arasındaki ilişkinin gösterilmesinde kullanılan grafik hangisidir?

Cevap-Serpilme Diyagramı

*Regresyon denklemi nedir?

Cevap-X ve Y arasındaki ilişkiyi

*X ve Y değişkenleri arasında ilişkinin derecesini gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap-Korelasyon katsayısı

*Korelasyon katsayısının anlamlılık sınamasında sıfır hipotezinin ifadesi nedir?

Cevap-H0 : p=0

*Temel değerin* dağılımın aritmetik ortalaması olduğu indeks hangisidir?

Cevap-Mekan İndeksi

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir