İstatistik deneme, ara Deneme Sınavı

açık öğretim sınavları istatistik..(aöf)

46.1 den 25 e kadar(25 dahil)
olan tam sayılar arasından rasgele seçilen bir sayının çift olma olasılığı
nedir?
a. 1 / 5
b. 2 / 5
c. 9 / 25
d. 11 / 25
e. 12 /
25
47.Bir öğrencinin matematikten sırasıyla birinci ve ikinci sınavlarından
başarılı olma olasılıkları 0,8 ve 0,7 olarak verilmiştir. Bu öğrencinin gireceği
ilk üç sınavda başarılı olma olasılığı 0,504 olduğuna göre sadece üçüncü sınavda
başarılı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 0,9
b. 0,8
c.
0,7
d. 0,6
e. 0,5
48.Bir halk oyunları ekibinin sırasıyla birinci ve
ikinci yarışmaları kazanma olasılıkları 0,7 ve 0,3 olarak verilmiştir. Bu ekibin
gireceği ilk üç yarışmayı da kazanma olasılığı 0,168 olduğuna göre sadece üçüncü
yarışmayı kazanma olasılığı nedir?
a. 0,3
b. 0,6
c. 0,7
d. 0,8
e.
0,9
49.Bir lokantadan rasgele seçilen bir garsonun erkek olma olasılığı 0,8
bu garsonun ayın elemanı olması ve erkek olmasının bileşik olasılığı 0,02 dir.
Seçilen garsonun erkek olduğu bilindiğinde bu garsonun ayın elemanı olmasının
koşullu olasılığı nedir?
a. 1 / 20
b. 1 / 25
c. 1 / 30
d. 1 /
35
e. 1 / 40
50.Bir atletin istenen zamanda koşma olasılığı 0,40 dır. Bu
atletin 4 kez koşması halinde en az bir kez istenen zamanda koşamaması olasılığı
nedir?
a. 0,0256
b. 0,0873
c. 0,3527
d. 0,752
e. 0,9744
51.Bir
torbada 6 siyah 4 beyaz olmak üzere 10 tane misket bulunmaktadır. Bu torbadan
rasgele seçilen bir misketin beyaz olma olasılığı nedir?
a. 0,2
b.
0,4
c. 0,6
d. 0,8
e. 0,9

52.P(B)=0,60 be P(A/B)=0,75 ise A ve B
bileşik olasılığı nedir?
a. 0,8
b. 0,75
c. 0,6
d. 0,45
e.
0,40
53.Aşağıdakilerden hangisi bir paranın 2 kez atılması deneyinin basit
olaylarından biri değildir?
a. E=(YY)
b. E=(Y,T)
c. E=(TT)
d.
E=(YT)
e. E=(TY)
54.Aşağıdakilerden hangisi bileşik (katışık)
olaydır?
a. Paranın 3 kez atılması deneyinde 3 yazı gelme olayı
b. Paranın
2 kez atılması deneyinde hiç tura gelmemesi olayı
c. Paranın 3 kez atılması
deneyinde en az 2 yazı gelmesi olayı
d. Paranın 1 kez atılması deneyinde yazı
gelmesi olayı
e. Zarın 1 kez atılması deneyinde 2 sayısının gelmesi
olayı
55.Bir torbada 2 beyaz, 3 kırmızı, 5 siyah bilye vardır. Siyah bilye
çekme olasılığı nedir?
a. 0,2
b. 0,3
c. 0,4
d. 0,5
e. 1
56.Ege
bölgesinden rasgele 2000 aile seçilsin. Bu ailelerin 820 tanesinin aylık
gelirini 500 YTL ve üstü, 1180 tanesinde de aylık gelirinin 500 YTL nin altında
olduğu belirlensin. Buna göre seçilen bir ailenin aylık gelirinin 500 YTL ve
üstü olması olasılığı nedir?
a. 41 / 100
b. 35 / 100
c. 459 / 100
d.
118 / 200
e. 21 / 100
57.Bir okuldaki öğrencilerden rasgele 200 tanesi
seçilmiş 120 tanesinin kız olduğu görülmüştür. Buna göre öğrenciler arasından
seçilecek ilk öğrencinin kız olmama olasılığı nedir?
a. 0,6
b. 0,5
c.
0,4
d. 0,2
e. 0
58.Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri
değildir?
a. 0
b. 1 / 2
c. 0,97
d. 1
e. 5/3
59.İki zarın aynı
anda atılması deneyinde iki yüzünde 3 gelme olasılığı nedir?
a. 1 / 36
b.
2 / 36
c. 1 / 12
d. 1 / 6
e. 2 / 6
60.Bir fabrikada üretilen
ürünlerin %20 sinin hatalı olduğu biliniyor. Bu ürünler arasından rasgele
seçilen iki ürünün ikisinin de hatasız olma olasılı kaçtır?
a. 0,20
b.
0,22
c. 0,40
d. 0,64
e. 0,80
61.Hilesiz bir madeni paranın peş peşe
3 kez atılması deneyinde hiç yazı gelmeme olasılığı kaçtır?
a. 1 / 8
b. 1
/ 4
c. 3 / 8
d. 4 / 8
e. 3 / 4
62.Bir atölyede üretilen ürünlerin %5
inin hatalı olduğu bilinmektedir. Ürünler arasından seçilen birinin hatasız olma
olasılığı nedir?
a. 0,05
b. 0,095
c. 0,87
d. 0,95
e. 0,98
63.Y
ve t olayları karşılıklı ayrık olaylar olduğuna göre, Y veya T olayının
olasılığı nasıl hesaplanır?
a. 2 olayın olasılıkları toplanır
b. 2 olayın
olasılıkları çarpılır
c. 2 olayın olasılıkları birbirine bölünür
d. 2
olayın olasılıkları farkı alınır
e. 2 olayın olasılıkları birbirine bölünür
ve 100 ile çarpılır
64.50 kişilik bir sınıfta 24 kız, 26 erkek öğrenci
vardır. Bu sınıftan rasgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı
kaçtır?
a. 0,45
b. 0,46
c. 0,47
d. 0,48
e. 0,49
65.30 kişilik
bir sınıfta 16 kız 14 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan rasgele seçilen bir
öğrencinin kız olma olasılığı kaçtır?
a. 0,03
b. 0,46
c. 0,47
d.
0,48
e. 0,53
66.Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri
olabilir?
a. 1 / 3
b. 1 / 2
c. 1 /3
d. 3 / 2
e. 5 / 2
67.Bir
zar peş peşe 2 kez atılıyor. Üste gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı
kaçtır?
a. 1 / 8
b. 1 / 6
c. 3 / 8
d. 1 / 2
e. 3 /
4

68.Bir torbadaki bilyelerin %20 si beyaz, %40 ı kırmızı %40 ı
da mavi renktedir. Rasgele seçilen bir bilyenin mavi renkte olma olasılığı
kaçtır?
a. 0,80
b. 0,70
c. 0,60
d. 0,40
e. 0,20
69.10 farklı
para aynı anda atılmıştır. Bu deneye ilişkin örneklem uzayında kaç örneklem
noktası olacaktır?
a. 258
b. 512
c. 1024
d. 2048
e.
4096
70.Hilesiz bir zarın atılışında üste gelen sayının 2 den büyük tek sayı
olma olasılığı kaçtır?
a. 2 / 3
b. 1 / 3
c. 1 / 4
d. 1 / 6
e. 1 /
12
71.İki kutunun birinde 2 beyaz 3 siyah top; diğerinde 2 beyaz 4 siyah
kalem bulunmaktadır. Rasgele bir top ve bir kalem çekildiğinde her ikisinin de
beyaz olma olasılığı kaçtır?
a. 2 / 15
b. 1 / 3
c. 2 / 5
d. 2 /
3
e. 11 / 15
72.Hilesiz bir zar peş peşe 2 kez atılıyor üste gelen
sayıların çarpımlarının 8 olma olasılığı kaçtır?
a. 1 / 36
b. 2 / 36
c.
3 / 36
d. 4 / 36
e. 5 / 36
73.İçinde 4 kırmızı 4 yeşil 4 mavi 4 sarı
bilye bulunan bir torbadan rasgele seçilen bir bilyenin sarı olma olasılığı
nedir?
a. 0,05
b. 0,33
c. 0,20
d. 0,50
e. 0,25
74.Hilesiz bir
tavla zarı ve madeni para aynı anda atılıyor. Parada yazı zarda 2 sayısını elde
etme olasılığı kaçtır?
a. 1 / 2
b. 1 / 3
c. 1 / 6
d. 1 / 12
e. 1
/
18

CEVAPLAR
46-E
47-A
48-D
49-E
50-E
51-B
52-D
53-B
54-C
55-D
56-A
57-C
58-E
59-A
60-D
61-A
62-D
63-A
64-D
65-E
66-C
67-B
68-D
69-C
70-B
71-A
72-B
73-E
74D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir