istatistik deneme sınavı 1

1-) Bir tavla zarının 420 defa atılması deneyinde tek sayı gelmesinin beklenen
frekansı nedir?
A) 40
B) 60
C) 70
D) 130
E) 210

2-)
Hilesiz bir madeni paranın 8 kez atılması deneyinde, eşit sayıda yazı ve tura
gelme olasılığı nedir?
A) 1/32
B) 60/128
C) 70/128
D) 70/256

E) 90/512

3-) İki zarın aynı anda atılması deneyinde, iki yüzünde de
aynı sayı gelme olasılığı nedir?
A) 1/6
B) 3/6
C) 2/36
D) 5/36

E) 7/36

4-) Aşağıdaki anlam düzeylerinin II. tür hata yapma riski en
azdır?
A) 0.80
B) 0.50
C) 0.30
D) 0.10
E) 0.05

5-)
Aşağıdakilerden hangisi sürekli (kesiksiz) bir değişkendir?
A) Ailerdeki
çocuk sayısı
B) Bebeklerin cinsiyeti
C) Evin oda sayısı
D)
Otomobilin uzunluğu
E) Kitaptaki sayfa sayısı

6-) X:4, 7, 9, 11, 14
serisinin varyansı kaçtır?
A) 3/5
B) 47/5
C) 51/5
D) 58/5
E)
12

7-) Bir zar peş peşe iki kez atılıyor. Üste gelen sayılar toplamının
9 olma olasılığı kaçtır?
A) 1/36
B) 2/36
C) 3/36
D) 4/36
E)
6/36

8- Bir frekans dağılımında 26 değeri, -2 standart değerine
dönüşmektedir.Bu dağılımın standart sapması 3 olduğuna göre, aritmatik
ortalaması kaçtır?
A) 20
B) 30
C) 32
D) 40
E) 42

9-)
7, 5, 4, 3, 1 serisinin ortalama sapması nedir?
A) 1,5
B) 1,6
C) 1,8

D) 2,1
E) 4

10-) Normal eğri altında z=-2,4 ve z=+1,8 değerleri
arasında kalan alan nedir?
A) 0.4641
B) 0.4918
C) 0.8500
D)
0.9559
E) 1

11-) Bir örneğe ait özelliklere ilişkin değerlere ne ad
verilir?
A) Örnekleme
B) Parametre
C) Örnek istatistiği
D)
Kontrol grubu
E) Veri

12-) İçerisinde 5 kırmızı, 4 beyaz, 6 tane de
mavi top bulunan bir torbadan ard arda idasesiz olarak 2 top çekiliyor. İlk
topun beyaz, ikinci topun kırmızı çıkma olasılığı kaçtır?
A) 1/10
B)
1/20
C) 4/15
D) 2/21
E) 1/21

13-) Hizlesiz bir madeni
paranın 7 kez atılışı deneyinde, kaç farklı sonuç olabilir?
A) 4
B) 64

C) 128
D) 512
E) 1024

14-) 80.000 birimlik bir frekans
eğrisinin altındaki bir bölgenin oralanmış olanı 0.25 dir. bu bölgenin dışında
kaç gözlem vardır?
A) 20.000
B) 30.000
C) 40.000
D) 60.000

E) 80.000

15-) 7 adet gözlem değeri olan bir seride -x=15, sağma
değerlerinin karelei toplamı 145, bu seriye ait standart sapma kaçtır?
A)
4,55
B) 5,31
C) 20,71
D) 27
E) 145

16-) Bu bilgilere
göre soruları yanıtlayınız:Bilgisayar üretimi yapılan fabrikada, günlük üretim
miktarını arttırmak amacıyla yeni bir düzenleme yapılmak istenmektedir.Bu
sınamadaki sıfır hipotez nedir?
A) Düzenleme, günlük satış miktarını
artırmıştır
B) Düzenleme, günlük üretim miktarını artırmıştır
C)
Düzenleme, günlük üretim miktarını değiştirmemiştir
D) Düzenleme, günlük
satış miktarını değiştirmemiştir
E) Düzenleme, günlük hata miktarını
değiştirmemiştir

17-) Bu bilgilere göre soruları yanıtlayınız:Bilgisayar
üretimi yapılan fabrikada, günlük üretim miktarını arttırmak amacıyla yeni bir
düzenleme yapılmak istenmektedir.Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir?
A)
Düzenleme, günlük üretim miktarını değiştirmemiştir
B) Düzenleme, günlük
üretim miktarını azaltmıştır
C) Düzenleme, günlük üretim miktarını
artırmıştır
D) Düzenleme, satış miktarını artırmıştır
E) Düzenleme,
satış miktarını değiştirmemiştir

1 E
2 D
3 A
4 A
5 D

6 D
7 D
8 C
9 B
10 B
11 C
12 D
13 C
14 D

15 E
16 B
17 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir