istatistik deneme sınavı -2

1-) Anakütlenin tümüne uluşılmadığı durumda, ana kütleyle ilgili bir yargı elde
etmek amacıyla üzerinde istatistiksel değerlerin hesaplandığı gruba ne ad
verilir?
A) Parametre
B) İstatistik
C) Kontrol grubu
D) Örnek

E) Örnekleme

2-) İçinde 8 sarı, 6 yeşil top bulunan bir torbadan
rastgele çekilen bir topun yeşil olma olasılığı kaçtır?
A) 0
B) 3/7

C) 3/8
D) 3/10
E) 1

3-) Bir fabrikada ki ürünlerin %8’i
hatalı çıkmaktadır. Bu ürünlerden rastgele çekilen birinin hatasız olma
olasılığı nedir?
A) 1/92
B) 8/100
C) 8/92
D) 8/10
E) 92/100

4-) Hilesiz bir madeni paranın 7 kez atılması deneyinde kaç farklı sonuç
elde edilebir?
A) 64
B) 128
C) 256
D) 512
E) 1024

5-) Kurşun kalem imal eden makinana günlük hatalı üretim oranını
azaltmak amacıyla makinada bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliğin
olumlu bir sonuç sağlayıp sağlayamadığı sınanacaktır. Bu sınamada
karşılaştırılacak ana kütleler hangileridir?
A) Değişiklik öncesi ve
sonrasındaki günlük hatalı üretim oranı
B) Değişiklik öncesi ve sonrasındaki
üretilen mallar
C) Değişiklik öncesi ve sonrasındaki günlük kar
D)
Değişiklik öncesi ve sonrasındaki kurşun kalem sayısı
E) Değişiklik yapılan
ve yapılmayan makinanın üretim miktarı

6-) Kalemtraş üretimi yapılan bir
fabrikada günlük üretimi artırmak amacıyla yapılan düzenlemenin olumlu sonuç
verip vermediği sınanmak istenmektedir.Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir?

A) Yapılacak düzenleme günlük üretim miktarını etkiler
B) Yapılacak
düzenleme hata miktarını azaltır
C) Yapılacak düzenleme üretim miktarını
etkilemez
D) Yapılacak düzenleme üretim miktarını azaltır
E) Yapılacak
düzenleme günlük üretim miktarını arttırır

7-) Binalara ilişkin
aşağıdaki özelliklerden hangisi sürekli değişkendir?
A) Yükseklik
B)
Katsayısı
C) Oda sayısı
D) Renk
E) Pencere sayısı

Xi fi2
14 56 28 210 6Yukarıdaki frekans serisinde medyan değeri kaçtır?
A) 5
B)
6
C) 7
D) 8
E) 9

9-) 1,3,2,5,0,1Serisinin varyans
değeri kaçtır?
A) 16/9
B) 17/8
C) 18/7
D) 16/6
E) 17/6

10-) Hilesiz bir madeni paranın 100 kez atılışı deneyinde yazı sonucuna
ilişkin dağılımın aritmatik ortalaması kaçtır?
A) 25
B) 50
C) 100

D) 150
E) 200

11-) Standart normal dağılım eğrisi altında
z=-1,54 değerinin sağıda kalan bölgenin oranlanmış alanı nedir?
A) 0,0618

B) 0,4382
C) 0,6180
D) 0,8764
E) 0,9382

12-) 15000
gözleme ilişkin bir frekans dağılımı eğrisinin altındaki bir bölgenin oranlanmış
alanı 0,17’dir. Bu bölgenin dışında kaç gözlem vardır?
A) 1150
B) 10950

C) 12450
D) 9900
E) 2250

13-) Standart sapması 2 olan bir
dağılımda 10 sayısına karşılık gelen standart değer -2’dir. Buna göre dağılımın
aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 10
E) 14

14-) Normal dağılıma sahip bir ana kütlenin ortalamasının 43 olup
olmadığının sınanmasında rastgele seçilen 15 birimlik bir örneğin aritmetik
ortalama değeri 45, standart hatanın tahmini değeri 2 olarak hesaplanmıştır.
Aritmetik ortalamanın dönüştüğü z değerinin sağında kalan alanın büyüklüğü
nedir?
A) 0,8413
B) 0,5000
C) 0,4042
D) 0,3413
E) 0,1587

15-) Örnek büyüklüğü 14,anlam düzeyi 0,1 olan çift yönlü bir sınamada
kritik t değeri kaçtır?
A) 0,4115
B) 0,9385
C) 1,3500
D) 1,4115

E) 1,7710

16-) Tek yönlü bir sınamada örnek büyüklüğü 21 ve 0,05
anlam düzeyi için kritik t değeri kaçtır?
A) 1,725
B) 1,734
C) 2,086

D) 2,345
E) 3,850

17-) y=4x+3 doğrusu aşağıdaki noktaların
hangisinden geçer?
A) işaret var
B) (0,3)
C) işaret var
D)
işaret var
E) işaret var

1 y-eksenini (0,3) noktasında kesen
doğrusunun k sabiti kaçtır?
A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

19-) Reklam harcamaları (x) ile satış miktarları (y) arasındaki y=4x+2
ilişkisi için 5 milyon TL’lik reklam harcaması yapıldığında satış miktarının
tahmini değeri ne olur?
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

20-) Ana kütle ortalamasını %97,62 güvenle tahmin etmek için
kullanılacak standart hata katsayısı kaçtır?
A) 2,20
B) 2,23
C) 2,24

D) 2,26
E) 2,28

21-) Bu sınamada örnekleme dağılımının red
bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağ uçta %2,5 lik alan
B) Sol
uçta %2,5 lik alan
C) Sağ uçta %5 lik alan
D) Sol uçta %5 lik alan

E) Sağ uçta %10 luk alan

22-) Aşağıdaki korelasyon katsayılarından
hangisinin ilgili olduğu değişken arasında ters yöndeki ilişki en fazladır?

A) -1
B) -0,5
C) 0
D) 0,5
E) 1

23-) Normal dağılıma
sahip bir ana kütlenin standart sapma değeri 12 dir. Bu dağılımdan rastgele
seçilen bir örnekten hesaplanan ortalamanın standart hata değeri 1,5 olarak
hesaplandığına göre örnek büyüklüğü kaçtır?
A) 16
B) 36
C) 64
D)
81
E) 144

24-) Bir malın ortalama fiyatına ilişkin 1992 yılını
temel alan 1993 yılı indeks değeri 200’dir. Bu malın 1993 yılı ortalama fiyatı
2500 TL. olduğuna göre 1992 yılı ortalama fiyat kaç TL.’dir?
A) 750
B)
1000
C) 1250
D) 1500
E) 1750

1 D
2 B
3 E
4 B

5 A
6 E
7 A
8 C
9 D
10 B
11 E
12 C
13 E

14 E
15 E
16 A
17 B
18 E
19 D
20 D
21 C
22 B

23 C
24 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir