istatistik deneme sınavı -3

1-) Hilesiz bir madeni paranın 7 kez atılması deneyinde 5 kez tura gelmesi
olasılığı kaçtır?
A) 29/128
B) 64/128
C) 21/128
D) 7/64
E)
21/32

2-) • Yükseklik • Göz rengi • Ağırlık • Çocuk sayısı • Araba
markasıYukarıda verilen değişkenlerden kaç tanesi nitelikseldir?
A) 1
B)
2
C) 3
D) 4
E) Hiçbiri

3-) Bir ilkokul öğretmeninin
öğrencilerinin derse olan ilgisini arttırmak amacıyla geliştirdiği yeni anlatım
tekniğinin olumlu sonuç verip vermediği sınanmak istenmektedir.Bu sınamadaki
alternatif hipotez nedir?
A) Geliştirilen teknik öğrencilerin derse ilgisini
etkilemez
B) Geliştirilen teknik öğrencilerin derse katılımını arttırır

C) Geliştirilen teknik öğrencilerin derse ilgisini azaltır
D)
Geliştirilen teknik öğrencilerin derse ilgisini etkiler
E) Geliştirilen
teknik öğrencilerin derse ilgisini arttırır

4-) Bir fabrikada üretilen
ürünlerin %16 sı hatalıdır. Rastgele seçilen 150 üründen kaç tanesinin hatasız
olması beklenir?
A) 8
B) 24
C) 42
D) 84
E) 126

5-)
Sınıf Frekans
14,49 15,5 3
13,49 14,5 5
12,49 13,5 7
11,49 12,5
4
10,49 11,5 1
Yukarıdaki frekans dağılımına ait aritmetik ortalama
kaçtır?
A) 65/20
B) 53/4
C) 13
D) 20
E) 265

6-)
İçerisinde 5 sarı, 15 kırmızı ve 20 yeşil top bulunan torbadan rastgele çekilen
topun sarı veya kırmızı olma olasılığı kaçtır?
A) 25/40
B) 35/40
C)
1/2
D) 3/2
E) 2

7-) Aşağıdakilerden hangisinde verilenler
karşılaştırılırken farkın istatiksel olarak anlamlı olup olmadığına
bakılmaksızın karar verilebilir?
A) İki marka pilin dayanma süreleri
B)
iki sınav tekniğinin verimi
C) İki reklamın etkisi
D) İki ülkenin nüfusu

E) İki eğitim sisteminin verimi

Hilesiz bir tavla zarının 720 kez
atılması deneyinde üst yüze atılması deneyinde üst yüze 1’li gelmesi sonucunun
135’den fazla olması olasılığı nedir?
A) 0,0668
B) 0,1587
C) 0,3413

D) 0,8413
E) 0,5000

9-) Çift yönlü bir sınamada örnek büyüklüğü
10 için kritik t değeri 1,833 olarak bulunmuştur. Buna göre hangi anlam
düzeyinde sınama yapılmıştır?
A) 0,001
B) 0,01
C) 0,02
D) 0,10

E) 1,282

10-) Anakütle ortalamasının 45 olup olmasının sınanmasından
çekilen 25 birimlik örneğin ortalaması 40, ortalamasının standart hatası 5
olarak bulunmuştur. Örnek ortalamasına karşı gelen t değeri kaçtır?
A) -2

B) -1
C) 0,20
D) 0,50
E) 1

1 C
2 B
3 E
4 E

5 B
6 C
7 D
8 A
9 D
10 B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir