Kamu Maliyesi – Çalışma Soruları (Soru & Cevap)

*Tek bir malın arz ve talebini kul¬lanarak* denge üretim ve denge fiyat düzeyini belirlemeye yönelik analiz hangisidir?

Cevap-Kısmi Denge Analizi

*Özel mallar için toplam talep eğrisini (Dp) neyi gösterir?

Cevap-a ve b bireyinin talep eğrilerinin yatay olarak toplanması

*Vatandaşların yerine karar verenler için oylama yöntemine ne ad verilir?

Cevap-Temsili demokrasi

*Kamu harcamalarının artmasının temel nedeni nedir?

Cevap-Devletin görevlerinin artması

*Elektrik enerjisi* sulama sistemi gibi çıktıları pazarlanabilen kamu yatırım projelerinin faydalarına ne ad verilir?

Cevap-Doğrudan Fayda

*Fayda-maliyet analizine verilen önem hangi yıllarda artmaya başlamıştır?

Cevap-1950

*Bütçe yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu’nda görüşülme süresi kaç gündür?
Cevap-20

*Kamu hizmetlerinin miktarı ve nitelikleri üzerinde değil* hiz¬met¬leri yapacak örgütlerin ihtiyaçları üzerinde duran bütçe sistemi nedir?

Cevap-Kla*** Bütçe

*Borcun ödenecek duruma geldiği aşama hangisidir?

Cevap-Tahakkuk

*Kamusal finansman içinde vergiden sonra en önemli kaynak nedir?

Cevap-Borçlanma

*Vergilendirmede uyulması gereken temel ilkeleri belirleyen kimdir?

Cevap-A. Smith

*Vurgu süreci sonrasında verginin aktarılması ve bu olayın çok sayıda tekrar edebilmesi ile ortaya çıkan yansıma türü nedir?

Cevap-Sınırsız Yansıma

*Verginin ödenmesi sonucu mükellefin hissettiği p***olojik baskıya ne ad verilir?

Cevap-Subjektif Vergi Yükü

*Vergi yasalarına aykırı hare¬ket etmeden bireylerin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazinenin vergi kaybına uğratılmasına ne ad verilir?

Cevap-Vergiden kaçınma

*Farklı vergilerden meydana gelerek devlete gelir sağlamada oluşturulmuş yapıya ne ad verilir?

Cevap-Vergi Sistemi

*Ülkemizde kurumlar vergisi oranı % kaçtır?

Cevap-%30

*Belli bir dönemde o zamana kadar oluşmuş olan kamu açıklarının toplam değeri nedir?

Cevap-Kamu Borçları

*Devletin* bütçe açığını Merkez Bankası’ndan borç alarak finanse etmesi ne ile ifade edilmektedir?

Cevap-Parasal Finansman

*Belirli bir kamu hizmetinin merkezin dışında bağımsız bir örgüte bırakılması ne ile ifade edilir?

Cevap-Hizmet Yerinden Yönetim

*Ast ve üst ilişkilerini* üst makamların alt makamlara emir verme denetleme yetkisini ifade eden kavram* hangisidir?

Cevap-Hiyerarşi

*Rekabetçi piyasalarda bir TL-bir oy kuralına karşı kamusal tercihlerde nasıl geçerlidir?

Cevap-Bir birey-bir oy

Kamu harcamalarına verilen önem hangi yıllarda artmaya başlamıştır?

Cevap-1950’lerde

*Safi hasılat yönteminin bırakılarak* gayri-safi hasılat yöntemine geçilmesi* harcamalarda nasıl bir artış yaratır?

Cevap-Görünürde

*Fayda-maliyet analizinde tahmin için öncelikle hangi konunun belirlenmesi gerekir?

Cevap-Proje ömrünün

*Bütçe yasa tasarısı TBMM’ye mali yılbaşından en az kaç gün önce sunulmak zorundadır?

Cevap-75

*Belirli kaynaklarla en yüksek toplumsal refahın hangi hizmetlerle sağlanacağı üzerinde duran bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap-Program Bütçe

*Devletlerin en önemli gelir kaynağı hangisidir?

Cevap-Vergi

*İlk gelir vergisi hangi ülkede kabul edilmiştir?

Cevap-İngiltere

*Vergi borcunun hesaplanması için dayandığı temel nedir?

Cevap-Vergi matrahı

*Objektif vergi mükellefiyeti sınırlandırılmasına ne ad verilir?

Cevap-İstisna

*Bireylerin belirli bir dönemde devlete yapılan ödemelerle* aynı dönemde kişilerin elde ettikleri gelir arasındaki orana ne ad verilir?

Cevap-Objektif vergi yükü

*Mal ve hizmetlerin ilk madde üretiminden tüketicilerin eline geçmeye kadar her el değiştirmesinde satış fiyatı üzerinden alınan vergi türü nedir?

Cevap-Yaygın muamele vergisi

*Ast ve üst ilişkilerini* üst makamların alt makamlara emir verme denetleme yetkisini ifade eden kavram* nedir?

Cevap-Hiyerarşi

*Özel mallarda bireylerin taleplerini belirlemede etkili olan faktör nedir?

Cevap-Fiyat

*Oylamada paradoksa neden olan faktör nedir?

*Cevap-Kişisel tercihlerdeki tutarsızlıklar

*Fayda maliyet analizinin en önemli öğesi olan faydanın ölçülmesi konusundaki ilk çalışmaları yapan iktisatçı kimdir?

Cevap-Dupuit

*Bütçe yasa tasarısının bütçe komisyonunda görüşülme süresi kaç gündür?

Cevap-55

*Kamu harcamalarını karşılamak üzere gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız kesin* kanuna dayalı olarak alınan parasal tutara ne ad verilir?

Cevap-Vergi

*Kamu giderlerinin finansmanı için vergi alınmasına ne ad verilir?

Cevap-Vergilendirmenin mali amacı

*Vergi borcunun hesaplanması için dayandığı temel hangisidir?

Cevap-Vergi matrahı

*Vergi yasalarına göre vergi borcunu ödemek zorunda olan kişiye ne ad verilir?

Cevap-Yasal mükellef

*Matrah arttıkça ortalama vergi oranı yükselen tarifeye ne ad verilir?

Cevap-Artan oranlı vergi

*Üreticilerin girdi fiyatlarını düşürerek vergi yükünden kurtulmalarına ne ad verilir?

Cevap-Geriye Yansıma

*Vergi nedeniyle harcamaları azalan bireylerin ek işler bularak ya da işlerinde daha fazla çalışarak verginin etkilerini gidermelerine ne ad verilir?

Cevap-Gelir etkisi

*Servet öğelerinin bir bedel ödenmeksizin veya ölüme bağlı olarak el değiştirmesi sırasında alınan vergi türü nedir?

Cevap-Servet transferi üzerinden alınan vergi

*Parasal finansman yönteminde* hazinenin Merkez Bankası’na menkul kıymet satmasına ne ad verilir?

Cevap-Borcun Monetizasyonu

*Belediye bütçelerinin niteliği* nedir?

Cevap-Kanun

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir