Kamu Maliyesi (siyasi karar alma mekanizmaları ) denemesi

1-Aşağıdakilerden hangisi bürokratın fayda fonksiyonunda yer almaz ?
a-ücret
b-terfi koşulları
c-astların sayısı
d-siyasi
iktidar
e-patronaj gücü

2-rekabetçi piyasalarda 1 tl-bir oy kuralına
karsı kamusal tercihlerde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir ?
a-Bir
birey-bir oy
b-Bir birey-bin oy
c-Bin Tl-bir oy
d-Bin birey-bin
oy
e-Bir oy-bir puan

3-Gerekli oy oranının artması ile ortaya cıkan
maliyete ne ad verilir?
a-oy birliği maliyeti
b-seçim
maliyeti
c-Demokrasi maliyeti
d-Karar alma malıyetı
e-Mali
sömürü

4-Aşagıdakilerden hangisi çoğunluk oylama modelinde kararı
belirleyicidir?
a-mod seçmen
b-Medyan seçmen
c-Çok zirveli
seçmen
d-Bürokrat
e-Çıkar grubu

5-Bürokrasilerde büroların asıl
finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Genel bütçeden ayrılan
pay
b-vergiler
c-yardımlar
d-bağışlar
e-Borçlanma

6-Kamu
kesimi bürolarında ortaya çıkabilecek kaynak tahsisinin etkinsizliklere neden
olabileceğini gösteren model hangisiidir?
a-Niskanen modeli
b-coase
modeli
c-downs modeli
d-samuelson modeli
e-ımdahl
modeli

7-Aşağıdakilerden hangisi baskı gruplarına örnek verilemez
?
a-işçi sendikaları
b-ilveren sendikaları
c-Türkiye sanayici ve iş
adamları derneği
d-basın organları
e-özel sigorta
kurulusları

8-temsili demokrasi modelinde ilk ilgi çeken model
asağıdakilerden hangisidir ?
a-Coase Modeli
b-Keynesyen model
c-Downs
modeli
d-Buchanan modeli
e-Niskanen Modeli

9-Aşagıdaki modellerden
hangisinde bürokrasi,toplum için en uygun iki noktadan iki kat daha fazla çıktı
üretebilir?
a-Niskanen modeli
b-Keynesyen model
c-Coase
modeli
d-Downs modeli
e-smith modeli

10-Ekonomide TÜSİAD’ın konumu
nedir?
a-baskı grubu
b-özel kesim
c-kamu kesimi
d-siyasi
organ
e-karar organı

11-Kendisine verilen görevleri soru sormadan ve
kurallara uygun biçimde yerine getiren bürokrata ne denir?
a-Verimli
bürokrat
b-Rasyonel bürokrat
c-objektif bürokrat
d-sübjektif
bürokrat
e-kararlı bürokrat

12-Devletin sunduğu hizmetleri üretmekten
sorumlu büroların toplamına ne denir?
a-Bürokrasi
b-Genel bütçeli
kuruluş
c-Katma bütçeli kuruluş
d-Fon
e-döner sermaye

13-En eski
doğrudan demokrasi modeli hangisidir?
a-Downs modeli
b-Niskanen
modeli
c-Bürokrasi modeli
d-Çoğunluk oylama modeli
e-oylama
paradoksu

14-Temsili demokrasilerde vatandasın tercıhlerini siyasi karar
alma mekanizmasına aktarma yoluna ne ad verilir?
a-Temsili
demokrasi
b-Oylama
c-Optimal oylama
d-Bürokrasi
e-Çoğunluk
oylaması

15-Gerekli oy oranları arttırıldıkça bireylerin durumlarında ne
gibi değişiklik olur?
a-bireysek kazançları artar
b-kollektif kazançları
artar
c-kollektif kazançları azalır
d-karar alma maliyeti
azalır
e-karar alma zamanı azalır

16-Koalisyon protokollerini
oluşturan partiler arasındaki işbirliklerine ne ad verilir?
a-oy
alışverişi
b-Açık oy alışverişi
c-gizli oy
d-oy ikilemi
alışverişi
e-Mahkum çıkmazı

cevaplar

1-d
2-a
3-d
4-b
5-b
6-a
7-e
8-c
9-a
10-a
11-b
12-a
13-d
14-b
15-b
16-b

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir