Kamu Maliyesi Soru Cevaplar

Soru : Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında bir artışa neden
olmaz?
Doğru Cevabı : Paranın satın alma gücünün artması

Soru : Genel
ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet
katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?
Doğru Cevabı :
Konsolide bütçe

Soru : Fayda maliyet analizinin en önemli öğesi olan
?faydanın ölçülmesi? alanında ilk açıklamayı aşağıdakilerden hangisi
yapmıştır?
Doğru Cevabı : J. Dupuit

Soru : Aşağıdakilerden hangisi
işlevsel sınıflandırmanın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevabı :
Önemli olan harcama tahminleridir.

Soru : Dışsal zarar söz konusu
olduğunda, kaynak tahsisinde etkinlik aşağıdakilerden hangisi yönünde
bozulmaktadır?
Doğru Cevabı : Aşırı üretim

Soru : Proje ömrünün olması
gerekenden uzun tutulmasının sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı
: Faydaların olduğundan yüksek çıkması

Soru : Belirli kaynaklarla en
yüksek toplumsal refahın hangi hizmetlerle sağlanabileceği konusunun üzerinde
duran bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı :
Program

Soru : Wagner?e göre kamu harcamaları ve kamu faaliyetinin
genişlemesinde hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevabı : Eğitim, posta,
bankacılık gibi hizmetlerin devletin üstlenmesi

Soru : Kamusal
tercihlerde bir birey ? bir oy kuralına karşı özel tercihlerde aşağıdakilerden
hangisi geçerlidir?
Doğru Cevabı : Bin TL ? bin oy

Soru : İldeki
sanayi ve ticaret için zorunlu olan ticaret ve meslek odalarını kurmak, sergi,
Pazar ve panayırlar açmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
Doğru Cevabı
: İl özel idaresi

Soru : Bireyler kamu malından elde ettiği faydadan daha
fazla ödeme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Doğru Cevabı
: Mali sömürü

Soru : Bürokratların daha fazla gelir, güç ve prestij
sağlama çabalarının kamu harcamalarını arttırdığını savunan iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Niskanen

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi, transfer harcamalarından biri değildir?
Doğru Cevabı
: Yatırım harcamaları

Soru : Pazarlanabilen yatırım çıktılarının parasal
olarak gelecekteki faydalarının bulunmasında hareket noktası aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Gelecekteki tahmini fiyatlar x gelecekteki tahmini
miktar

Soru : Çoğunluk oylama modelinde, kararı belirleyici,
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Medyan seçmen

Soru :
Paranın satın alma gücünün azalması, hangisine yol açar?
Doğru Cevabı : Kamu
harcamalarını görünüşte arttırır.

Soru : ?Mali rant? veya ?mali sömürü?
aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevabı : İktidar kuralı
uygulamasının

Soru : Ortak tüketim ve dışlanmama özelliği olan mallar
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Kamusal mallar

Soru :
Çoğunluk oylama modelinde seçim gündemi değiştikçe ve seçim tekrarlandıkça
ortaya çıkan farklı sonuçlara ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Sosyal
tercihlerin geçinkensizliği

Soru : Aşağıdakilerden hangisi A.Smith?in
ortaya koyduğu temel vergileme ilkelerinden birisi değildir?
Doğru Cevabı :
Subjektiflik

Soru : Vergi yükümlülerinin kaynakta stopaj yöntemine göre
tahsil edilen dolaylı ve dolaysız vergiler sonucunda vergi ödediklerinin farkına
varmamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Mali aldanma

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması kapsamında yer
almaz?
Doğru Cevabı : SSK

Soru : Devlet düzeninin sürdürülmesi,
korunması ve devlet yönetimini sağlayan hizmetlere ne ad verilir?
Doğru
Cevabı : Genel hizmetler

Soru : Vergi yetkisinin kaynağını olarak
devletin üstlenmiş olduğu görevlerin yerine getirilmesinin gerekliliğine ve
devletin üst otorite olmasına bağlayan görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Organik devlet görüşü

Soru : Devletin borç
ihtiyacını Merkez Bankası kaynakları ile karşılamasına ne ad verilir?
Doğru
Cevabı : Parasal finansman

Soru : Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli
kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlerden biri değildir?
Doğru Cevabı : Vakıf
hizmetleri

Soru : Ölçeğe göre artan getirili endüstrilerde, kaynak
tahsisinde etkinlik açısından fiyatlama aşağıdakilerden hangisine göre
yapılmalıdır?
Doğru Cevabı : Marjinal Maliyete

Soru : Genel bütçeli
kuruluşlardan ayrı bir tüzel kişiliğe ve özel gelirlere sahip olan kuruluşlara
ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Katma bütçeli kuruluş

Soru : Vergilemede
inisiyatifin mükellefte olduğu tarh yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru
Cevabı : Beyan

Soru : Kamusal mallarda, bireylerin faydalarını
öğrenebilmek aşağıdakilerden hangisi nedeniyle güçtür?
Doğru Cevabı :
Bedavacılık

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir