Laborant ve Veteriner Saglik – genel hayvan hastalıkları açıklamalı sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, mastitisli hayvanların saptanması amacıyla kullanılan testler arasında yer almaz?
A) WMT
B) Kataloz testi
C) Whiteside testi
D) Pullorum testi
E) Asitlik testi

Doğru Cevap: D
Açıklama : Pullorum testi, mastitisli hayvanların saptanması amacıyla kullanılan testler arasında yer almaz.


——————————————————————————–
2- Kanatlılarda stafilokok infeksiyonlarının bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damarlardaki antikor aracılığıyla
B) Solunum yoluyla
C) Yumurta yoluyla
D) CMT aracılığıyla
E) Enjekte edilen suni virüslar yoluyla

Doğru Cevap:C
Açıklama : Stafilokok infeksiyonlarının bulaşması yumurta yolu ile ve derideki portantrelerden etkenin girmesi ile meydana gelir.

——————————————————————————–
3- Aşağıdakilerden hangisinde, stafilokokların genel özellikleri doğru verilmiştir?
A) Kamçısız, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz
B) Kamçılı, hareketsiz, sporsuz, kapsüllü
C) Kamçısız, hareketli, sporlu, kapsülsüz
D) Kamçılı, hareketli, sporlu, kapsülsüz
E) Kamçısız, hareketli, sporsuz, kapsüllü

Doğru Cevap:A
Açıklama : Stafilokoklar kamçısız, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz mikroorganizmalardır.

——————————————————————————–
4- Aşağıdakilerden hangisi, konakçıya özgü olmayan salmonella türleri arasındadır?
A) S.pullorum
B) S.enteritidis
C) S.abortus equi
D) S.abortus ovis
E) S.minellium

Doğru Cevap:B
Açıklama : Konakçıya bağımlı olmayan salmonella türleri arasında s.typhimurium ve s.enteritidis yer alır.

——————————————————————————–
5- Tavuklara özgü belli enteropatojenik E.koliler tarafından oluşturulan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koligranuloma
B) Omfalitis
C) Koliseptisemi
D) Enteritis
E) Sarı kesesi yangısı

Doğru Cevap: D
Açıklama : Tavuklara özgü belli enteropatojenik E.koliler tarafından oluşturulan hastalık enteritisdir.

——————————————————————————–
6- S.pullorum aşağıdaki hayvan türlerinin hangisinde etkili olur?
A) Koyun
B) Tavuk
C) At
D) Buzağı
E) Deve

Doğru Cevap:B
Açıklama : S.pullorum tavuklarda etkili olur.

——————————————————————————–
7- Sığırlarda bitkinlik ve dehidrason sonucu ölümlerin yaşanması pastörellosisin hangi formunda gerçekleşir?
A) Septisemik form
B) Kronik form
C) Akut form
D) Ödemli form
E) Subakut form

Doğru Cevap:B
Açıklama : Kronik (pektoral) formda sığırların vücut ısısı 40-41°C’dir, hayvanın genel durumu bozuktur. Burundan önce mukoz daha sonra mukoprulent ve kanlı akıntı gelir. Geviş getirme durmuştur. Ölüm nedeni bitkinlik ve dehidrasyondur.

——————————————————————————–
8- Manda pastörellozu hastalığına yakalanan hayvanlara verilen immun serumların koruma süresi kaç gündür?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 21 gün
D) 28 gün
E) 12 gün

Doğru Cevap:B
Açıklama : Gerek hasta hayvanlara gerekse hastalık tehlikesi altındaki hayvanlara, immun serum verilerek korunma sağlanır. İmmun serumların korunma süresi 15 gündür.

——————————————————————————–
9- Hemofilusların yapay besiyerlerinde üreyebilmeleri için ihtiyaç duydukları faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
A) A2 ve C faktörleri
B) 2H + O2 ve F faktörleri
C) Lh ve B faktörleri
D) X ve V faktörleri
E) 2Y ve Z faktörleri

Doğru Cevap: D
Açıklama : Diğer mikroorganizmalara göre farklı özellik gösteren hemofilusların yapay besiyerlerinde üreyebilmeleri için X ve V faktörlerine ihtiyaç vardır.

——————————————————————————–
10- Aşağıdakilerden hangisinde, sığırların aşılama yaşı doğru verilmiştir?
A) 8-10 aylık
B) 1-2 aylık
C) 10-12 aylık
D) 3-4 aylık
E) 4-6 aylık

Doğru Cevap:E
Açıklama : S19 aşısı sığırlarda danalık devresinde (4-6 aylık) iken uygulanır.

——————————————————————————–
11- Gebelik oranının düşmesi, yavru atma, kısırlıkla karakterize, bulaşıcı özellikte olan sığır ve koyun hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brucellosis
B) Epididimitis
C) Kampilobakteriyozis
D) Epizootiyoloji
E) Neotoma

Doğru Cevap:C
Açıklama : Gebelik oranının düşmesi, yavru atma, kısırlıkla karakterize; bulaşıcı özellikte olan sığır ve koyun hastalığı kampilobakteriyozisdir. Etkeni ise campylobackter fetus’tur.

——————————————————————————–
12- Sığırlarda brucellozisin en belirgin semptomu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uterus akıntısı
B) Topallama
C) Kanlı dışkı
D) Abortus
E) Bol mineralli süt

Doğru Cevap: D
Açıklama : Sığırlarda brucellozisin en belirgin semptomu abortus (yavru atma) dur. Genellikle gebeliğin 6-8 aylarında meydana gelir.

——————————————————————————–
13- Aşağıdakilerden hangisi, sığırlarda en önemli tüberküloz semptomudur?
A) İştahsızlık
B) Öksürük
C) Geçici körlük
D) Yorgunluk
E) Topallama

Doğru Cevap:B
Açıklama : Sığırlarda tüberküloz hastalığının başlıca semptomları; öksürük, solunum güçlüğü (dyopnoea) iştahsızlık, yorgunluk, zayıflama, lezyonlar pleura, periton akciğer trachea, larankes. En önemli semptom öksürüktür.

——————————————————————————–
14- Paratuberküloz etkeni ilk olarak aşağıdaki organlardan hangisinde yerleşir?
A) İnce bağırsak
B) Beyin
C) Akciğer
D) Dalak
E) Kalın bağırsak

Doğru Cevap:A
Açıklama : Sindirim yolu ile alınan paratüberküloz etkeni ince bağırsakta yerleşir ve çok yavaş olarak üremeye başlar.

——————————————————————————–
15- Paratuberkülozis hastalığı aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile karıştırılmaz?
A) Salmonellosis
B) Viral infeksiyonlar
C) Koli infeksiyonları
D) Koksidiyosis
E) Metritis

Doğru Cevap:E
Açıklama : Para tuberkulozis hastalığını klinik ve otopsi bulgularına göre teşhis etmek mümkündür. Ancak karıştırıldığı bazı hastalıklar (salmonellosis, koli infeksiyonlar, viral infeksiyonlar) vardır. Ayrıca kronik molibden zehirlenmesi ile karışabilir. Koksidiyosis ve bağırsak parazitleri infekisyonlarına benzerlik gösterir. Ayırmak için laboratuvar muayenesi (bakteriyoskopi, kültür, serolojik test) ve alerjik test PPD johnin veya PPD avion tüberkülin uygulanır.

——————————————————————————–
16- Ülkemizde şarbon hastalığına karşı kullanılan aşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) RIU-I
B) S19
C) Şr-Umerium
D) Max-Sterne Anthrax
E) 45/20 R aşısı

Doğru Cevap: D
Açıklama : Ülkemizde antraks hastalığına karşı sporlu Max-Sterne Anthrax aşısı kullanılır.

——————————————————————————–
17- Antraks teşhisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Bakteriyoskopi
B) Hayvan deneyi
C) Serolojik testler
D) Alerjik test
E) Kültür

Doğru Cevap: D
Açıklama : Antraks teşhisinde alerjik test uygulanmamaktadır.

——————————————————————————–
18- Antraksin akut ve subakut formlarında hayvanların vücut ısısı ne kadardır?
A) 30-35°C
B) 40-42°C
C) 45-48°C
D) 36-39°C
E) 38-40°C

Doğru Cevap:B
Açıklama : Akut ve subakut formlarda vücut ısısı artar 40-42°C olur ve bir süre aynı düzeyi koruduktan sonra düşer.

——————————————————————————–
19- At ve katırlarda ot zehirlenmesine neden olan botulinum tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) D tipi
B) F tipi
C) A tipi
D) C alfatipi
E) B tipi

Doğru Cevap:A
Açıklama : Cl.botulinum’un D tipi at ve katırlarda ot zehirlenmesine neden olur.

——————————————————————————–
20- Nekrotik dokuda Cl.tetani tarafından salgılanan özel bir neurotoksin tarafından oluşturulan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Botulismus
B) Pullorum
C) Salmonellosis
D) Paratüberkülozis
E) Tetanoz

Doğru Cevap:E
Açıklama : Nekrotik dokuda Cl.tetani tarafından salgılanan özel bir neurotoksin tarafından oluşturulan hastalık tetanozdur.

——————————————————————————–
21- Tetanoz ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tetanoza yakalanmış hayvanlarda vücut ısısı yükselmez.
B) Bütün memeli hayvanlar hastalığa duyarlıdır.
C) Tetanoz toksini ağız yolu ile alındığında hastalık oluşturur.
D) Hastalık, çizgili kasların spazmodik kontraksiyonlarına neden olarak kendini belli eder.
E) Hastalık, toprakta bulunan basil veya sporları derin ve kirli yaralardan vücuda girer.

Doğru Cevap:C
Açıklama : Tetanoz toksini ağız yolu ile alındığında hastalık oluşturmaz, çünkü toksin hem mide bağırsak özsuları tarafından nötralize edilir, hem de bağırsaktan emilmez.

——————————————————————————–
22- Aşağıdakilerden hangisi, Cl. haemolyticum mikroorganizmanın özelliğidir?
A) Sporlu, kapsülsüz, gram pozitif
B) Sporsuz, kapsülsüz, gram negatif
C) Sporlu, kapsüllü, gram pozitif
D) Sporsuz, kapsüllü, gram negatif
E) Sporlu, kapsülsüz, gram negatif

Doğru Cevap:A
Açıklama : Cl.haemolyticum sporlu, kapsülsüz, gram pozitif anaerob bir basildir.

——————————————————————————–
23- Cl.oedematiensle hazırlanan toksoid aşının uygulanış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 ayda bir aşılama
B) 6 ayda çift aşılama
C) 21 gün ara ile çift aşılama
D) 5 haftada bir aşılama
E) 10 gün ara ile çift aşılama

Doğru Cevap:C
Açıklama : Cl.oedematiensle hazırlanan toksoid aşı 21 gün ara ile çift aşılama yapılır. Aşı bir defada 2 cc. şırınga edilir.

——————————————————————————–
24- Aşağıdakilerden hangisi, braxy hastalığında laboratuvarda uygulanan yöntemlerden biri değildir?
A) Bakteriyoskopi
B) Floresan antikor boyama
C) Proteksiyon testi
D) Kültür
E) Toksin araması

Doğru Cevap:E
Açıklama : Toksin araması braxy hastalığında laboratuvarda uygulanan yöntemlerden biri değildir.

——————————————————————————–
25- Aşağıdakilerden hangisi, hayvanları piyeten hastalığından korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Hayvanlar hijyenik koşullarda beslenmeli
B) Anızlı arazilerde otlatılmalı
C) Dikenli arazilerde otlatılmamalı
D) Taşlı ve pis yerlerde otlatılmamalı
E) Hayvanların ayakları antiseptik solüsyonlarla yıkanmalı

Doğru Cevap:B
Açıklama : Hayvanları, piyeten hastalığından korumak için hijyenik koşullarda beslemeli, anızlı, dikenli, taşlı ve pis yerlerde otlatılmamalı ve ayakları antiseptik solüsyonlarla yıkanmalıdır.

——————————————————————————–
26- Buzağı difterisi ne kadar sürer?
A) 1-2 hafta
B) 2-3 hafta
C) 5-6 hafta
D) 2-3 gün
E) 7 gün

Doğru Cevap:B
Açıklama : Buzağı difterisi erken teşhis edilmediği taktirde çok ağır seyreder. Hastalık 2-3 hafta kadar sürer.

27-Mastitisli sütlerin saptanmasında, kullanılan en yaygın test aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asitlik testi
B) Katalaz testi
C) Elektriksel geçirgenlik testi
D) California Mastitis Testi (CMT)
E) Strip cup testi

Doğru Cevap: D
Açıklama : Mastitisli sütlerin saptanmasında kullanılan en yaygın test California Mastitis Testi (CMT)’dir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir