Maliye Politikası 14. Ünite

***Gelişmekte olan ülkelerde temel kaynakların kıt olmasından kaynaklanan yüksek faiz düzeyinin etkileri:
—Yatırımların kısılması
—Gelecek nesillere kaynak aktarımı hızının yavaşlaması
—Sermaye yoğun teknolojinin daha az kullanılması


—Gelir dağılımının optimum boyutundan sapması

***Gelişmekte olan ülkelerde gelişmenin ilk aşamalarında dış ticaret üzerine salınan dolaylı vergiler ,gelir sağlama açısından çok başarılı olmuştur.

***Kamu projelerinin değerlendirilmesinde ileride oluşan fayda ve maliyetlerin faiz oranı ile iskonto edilerek şimdiki zamana yansıtılmasına bugünkü net değer adı verilir.

***Dışsal maliyet piyasa göstergelerine yansımayan gerçek maliyetlerdir.

***Gölge faiz oranı ,kaynakların nesiller arası optimum dağılımının sağlanabilmesi için piyasa bozukluklarının giderilmesi ile bulunan sosyal faiz oranıdır.

***Gölge fiyat üretim faktörlerinin tüm gerçek maliyetlerinin dikkate alınarak saptanan maliyetidir.

***Parasal fayda ekonomide net bir faydanın oluşmadığı ancak bölgelerarası ve kişilerarası rant aktarımının söz konusu olduğu faydadır.

***İç maliyet piyasa faktörlerine yansıyan maliyetlerdir.

***Sosyal faiz oranı hiçbir piyasa bozukluğunun bulunmadığı durumda nesiller arası kaynak aktarım fiyatıdır.

***Alternatif maliyet üretim faktörlerinin alternatif alanlardaki potansiyel üretim katkılarıdır.

***Eğitim hizmetleri sosyal hizmetler sınıflandırması içerisinde yer almaktadır.

***Kamu cari harcamaları ekonomik açıdan kamu harcamaları sınıflaması içerisine girer.

***Genel idare hizmetleri her ülkede görülen temel idari altyapı hizmetleridir.

***Ekonomik hizmetler temel maddi altyapı ile ilgili harcama kalemlerini içermektedir.

***Transfer harcamaları ekonomik açıdan kamu harcamaları sınıflandırması içerisine girer.

***Savunma hizmetleri genel idare hizmetleri içerisinde yer almaktadır.

***Daha fazla vergi vermek zorunda kalarak geliri azalan bireyin daha fazla çalışması ve gelir elde etmesi şeklinde ortaya çıkan etki gelir etkisidir.

***Yükümlüyü artan geliri karşısında yükselen vergi oranlarından kaçınmak amacıyla faktör arzını kısma yönünde tetikleyen etki ikame etkisidir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir