Maliye Politikası 15. Ünite

***Birinci 5 yıllık kalkınma planında temel ekonomik amaç yılda ortalama %7 büyüme sağlanmasıdır.

***Türkiye’nin uzun dönemli gelişmesinin daha çok sanayileşme yönünde olacağı , ancak sanayi sektörünün gelişebilmesi için tarımda belli amaçlara ulaşılabilmesi gerektiği birinci 5 yıllık kalkınma planında vurgulanmıştır.

***İkinci 5 yıllık kalkınma planında sanayi sektörünün ekonominin en hızlı gelişen sektörü olacağı vurgulanmıştır.

***Üçüncü 5 yıllık kalkınma planında yeni bir uzun dönem kalkınma stratejisi benimsenmiştir.

***Dördüncü 5 yıllık kalkınma planındaki temel amaç ülkede bulunan mevcut makroekonomik sorunların çözümüdür.

***1980’li yıllarda uygulanan kalkınma planlarındaki temel hedef ise ihracatın artırılarak ekonominin dışa açılmasıdır.

***Üçüncü 5 yıllık kalkınma planında büyüme hedeflerinin yalnızca büyüklük olarak belirtilmesi ile yetinilmemiş niteliksel bazı özellikler üzerinde durulmuştur.

***Avrupa ekonomik topluluğu ile ilişkiler çerçevesinde rekabet açısından yeni birtakım gelişmeler sağlanmasının gerekliliğini işaret eden kalkınma planı üçüncü 5 yıllık kalkınma planıdır.

***Ülkemizde hazırlanan Birinci , İkinci ve Üçüncü 5 yıllık kalkınma planlarında benimsenen temel kalkınma politikası Sanayileşme politikası olmuştur.

***1980’li yıllarda uygulanan ekonomi politikası ihracatın arttırılmasına bağlı bir kalkınma anlayışına dayanmaktadır.

***24 ocak istikrar politikasında belirlenen amaçlara göre ihracatın artırılması yurt içi talep kısılarak sağlanacaktır.

***1980-1990 Türkiye’nin kamu harcamaları :
—Kamu harcamalarının GSMH içindeki payı 1985 yılına kadar sürekli olarak düşmüştür.
—Borç ödemeleri artmıştır.
—Bütçeler transfer bütçeleri haline gelmiştir.
—Konsolide bütçe içinde kamu cari harcamalarının payı azalmıştır.

***Ülkemizde planlı dönemde 1970’li yılların ikinci yarısına kadar toplam vergi glirleri içerisinde en önemli payı DOLAYLI VERGİLER oluşturmaktadır.

***Güçlü ekonomiye geçiş programının önceliği enflasyonun düşürülmesidir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir